Nereguli în spitalele de urgență din Neamț: Amenzi, microbi, mizerie și multe alte probleme

În perioada 15.03.2022 – 15.04.2022 inspectorii sanitari din cadrul Direcției de Sănătate Publică Neamț au efectuat o acţiune tematică de control privind verificarea respectării conformităţii spitalelor de urgenţă din județ la legislația în vigoare și au verificat:

 • asigurarea asistenţei medicale acordate pacienţilor în contextul pandemiei de COVID-19,
 • respectarea fluxului informaţional utilizat în raportarea datelor referitoare la infecţia cu virusul SARSCoV-2,
 • respectarea normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare,
 • respectarea normelor privind serviciile de spălătorie pentru unităţile medicale,
 • respectarea prevederilor privind organizarea şi funcţionarea structurilor care acordă asistenţă medicală şi îngrijirea bolnavilor cu arsuri,
 • respectarea condiţiilor de funcţionare a unităților sanitare conform normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare,
 • respectarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei,
 • respectarea normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia,
 • conformitatea produselor biocide (avizare, etichetare, utilizare),
 • respectarea prevederilor privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, inclusiv a prevederilor privind regimul deşeurilor,
 • respectarea prevederilor privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României,
 • respectarea normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale,
 • respectarea criteriilor de evaluare, a condiţiilor de funcţionare şi monitorizare a echipamentelor de tratare prin decontaminare termică la temperaturi scăzute a deşeurilor medicale periculoase.

Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț
Deficiențe constatate

Nu au fost îndeplinite o parte din obiectivele Programului de conformare al spitalului, cu termenul propus trim. 4, 2021, respectiv trim. 1, 2022, dintre care: renovare, igienizare și modernizare Pavilion Boli Infecțioase, renovare Pavilion Medicină Internă, extindere și reabilitare Pavilion Oncologie, igienizare sală de așteptare și montare tarchet UPU, înlocuire ascensoare Pavilion Chirurgical, amplasarea corespunzătoare a vestiarelor, înlocuire mobilier uzat.

Nu au fost remediate o parte din neconformitățile constatate la controlul igienico-sanitar efectuat de SCSP Neamț în anul 2021, cu termenul propus trim. 1 2022, respectiv: nu este asigurată structura de spitalizare de zi, conform prevederilor Ordinului M.S. nr. 914/2006, montarea liftului la Pavilionul Boli Infecțioase, efectuarea lucrărilor de reparații, curățenie și igienizare a spațiilor și a instalației sanitare din Secția Boli Infecțioase, amenajare cameră atraumatică la Secția Psihiatrie.

Accesul vizitatorilor și pacienților în curtea spitalului este neorganizat – accesul se face atât pe scări cât și auto, nu există un sistem de monitorizare și informare a vizitatorilor și pacienților care se adresează spitalului. Nu există un sistem de informare a aparținătorilor pacienților internați cu privire la starea acestora.

Nu este asigurată rezerva de apă a spitalului conform prevederilor Ordinului M.S. nr. 914/2006. Rezervorul cu o capacitate de 500 mc și este utilizat ca rezervă pentru incendiu.

Vestiarele pentru personal sunt amplasate în locuri necorespunzătoare şi în spaţii neigienizate, nedotate corespunzător, insuficiente, vechi și deteriorate, circuitul personalului intersectând alte circuite.

Unele din magaziile de materiale sanitare și lenjerie sunt subdimensionate, aglomerate, neigienizate. În unele secții nu există spații separate pentru păstrarea materialelor și ustensilelor de curățenie și spații conforme pentru depozitarea temporară a deșeurilor infecțioase și menajere.

Grupurile sanitare sunt insuficiente, conform prevederilor Ordinului M.S. nr. 914/2006.

Nu sunt lifturi și rampe de acces în toate pavilioanele.

Tâmplăria interioară și mobilierul din unele secții sunt degradate.

În unele saloane faianța este desprinsă de pe pereți, pereții sunt neigienizați, cu infiltrații, degradați sau cu zone nefinisate.

În unele dintre saloane și holuri comune sunt necesare lucrări de reparații și igienizare.

Paturile din cadrul saloanelor și rezervelor sunt dispuse necorespunzător, nerespectându-se normele de amplasare a paturilor precum şi suprafaţa alocată fiecărui pat, prevăzute de normele sanitare în vigoare.

Unele săli de tratament și consultații nu respectă prevederile Ordinului M.S. nr. 914/2006 – sunt subdimensionate și necesită lucrări de reparații și igienizare.

Nu sunt respectate prevederile Ordinului M.S. nr. 1718/2004 privind existența spațiilor necesare funcționării stației de hemodializă.

În întreg Pavilionul Chirurgical sunt necesare lucrări de reparații și igienizare a tavanelor și pereților afectați de infiltrații, refacere instalație sanitară, înlocuirea tâmplăriei uzate, dotarea cu mobilier specific corespunzător.

Holurile laterale cu scările de acces între secțiile Pavilionului Chirurgical sunt neigienizate, cu pereți și pavimente degradate, la etajele superioare sunt infiltrații, instalațiile electrice nu au izolații. Spațiul de stocare a deșeurilor din Pavilionului Chirurgical este nereparat și neigienizat.

În Secția Ortopedie deșeurile medicale periculoase sunt stocate necorespunzător, nu se respectă destinația stocării pubelelor pentru deșeuri și a recipientelor din carton, nu se respectă gradul de umplere a recipientului.

În blocurile operatorii Chirurgie generală, Urologie și Chirurgie Infantilă nu sunt asigurate circuite funcționale și spațiile prevăzute de prevederile Ordinului M.S. nr. 914/2006.

Secția Urologie este dispusă în continuarea Secției Chirurgie infantilă, accesul realizându-se doar prin spațiile acestei secții.

Spațiul în care este amenajată Unitatea de Transfuzie Sangvină este subdimensionat, suprafața totală este insuficientă volumului activității de transfuzie sanguină din spital. Spațiile nu sunt amenajate conform prevederilor Ordinului M.S. nr. 329/2018, pentru a permite desfășurarea fluxului de activități, astfel încât să reducă la minimum riscul unor erori și să permită curățenia, dezinfecția și întreținerea eficientă.

În Secția Pediatrie, care își desfășoară activitatea doar în Tronsonul A al Pavilionului Pediatric, nu se respectă normele în vigoare cu privire la zonarea pe grupe de vârstă și sex, asigurarea cu obiecte sanitare specifice grupei de vârstă (un singur duș pentru toată secția), amplasarea paturilor în saloane, asigurarea cubajului și a distanțelor minime, dotarea cu lavoare în saloane, asigurarea dotării saloanelor, asigurarea cu surse de apă în boxele de curățenie.

Secția Medicină Internă nu are sală de tratament, căruțurile mobile de tratament fiind păstrate pe holul secției, tratamentele fiind asigurate la patul bolnavului.

La Prosectură nu este sală pentru pregătirea cadavrelor, aceste operațiuni realizându-se în sala de necropsie. Aceasta este nezugrăvită, cu faianța parțial căzută, ventilată insuficient, cu spații frigorifice insuficiente. Nu există rampe predare decedați și spații pentru staționarea mașinilor mortuare și nici hol de așteptare și grup sanitar aparținători.

Spălătoria centrală este subdimensionată și nu corespunde normelor Ordinului M.S. nr. 1025/2000.

Ustensilele sunt păstrate și decontaminate în grupul sanitar al personalului.

Pentru călcarea lenjeriei din toate secțiile spitalului funcționează doar un singur calandru. Până la predare, lenjeria curată este păstrată pe rafturi deschise.

În blocul alimentar nu au fost înlocuite plitele și sistemul de ventilație artificială. Blaturile pentru procesarea cărnii, zarzavaturilor sunt deteriorate.

Probe recoltate

În cadrul controlului, la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț au fost recoltate prin sondaj, 121 teste de sanitație, aeromicrofloră și sterilități din secțiile O.G., ATI, Chirurgie, Chirurgie Infantilă, Urologie, Ortopedie, ORL, Oftalmologie, Cadiologie, UPU, Pediatrie, Medicină Internă, Neurologie, Contagioase, Nefrologie.

O probă de aeromicrofloră din secția Neurologie este neconformă, fiind prezent Stafilococ coagulază pozitiv, aspect despre care a fost anunțat, pentru luarea de măsuri, medicul epidemiolog CPIAAM și medicul șef de secție.

Restul probelor recoltate au fost conforme.

Probele recoltate din cele unități sanitare au fost analizate în Laboratorul Direcției de Sănătate Publică Neamț.

Infecții asociate asistenței medicale

În perioada septembrie 2021– martie 2022 Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț a înregistrat și declarat la Direcția de Sănătate Publică Neamț un număr de 331 infecţii asociate asistenței medicale (IAAM) pe diferite secții.

În perioada ianuarie – martie 2022 au fost recoltate 353 probe autocontrol în spital – teste de sanitație, aeromicrofloră, sterilități și apă sterilă. 12 probe au fost neconforme, germenii izolați peste limita admisă, fiind stafilococ coagulazo-negativ și Enterobacterii. Aceste probe au fost prelucrate /analizate în Laboratorul de analize medicale al spitalului.

Spitalul a întocmit Harta zonelor de risc și programe de curățenie și dezinfecție specifice zonelor cu risc.

Recomandări

Au fost făcute recomandări în vederea remedierii deficiențelor, din care:
• Urgentarea lucrărilor de igienizare, modernizare a spațiilor din toate pavilioanele, dotarea corespunzătoare a saloanelor, revizuirea instalațiilor sanitare, electrice, fluide medicale în toate spațiile spitalului.
• Luarea tuturor măsurilor tehnico-organizatorice în vederea conformării la prevederile Ordinului M.S. nr. 914/2006 privind: asigurarea suprafeţei/pat, a normelor de amplasare a paturilor în saloane, a numărului de grupuri sanitare pentru pacienţi şi personal pentru fiecare secţie, organizarea structurii de spitalizare de zi.
• Respectarea circuitelor funcționale autorizate și avizate.
• Respectarea procedurilor, protocoalelor și a legislației sanitare în vigoare.
• Asigurarea rezervei de apă potabilă.
• Finalizarea lucrărilor de reabilitare a Pavilionului Pediatrie pe tronsonele neutilizate și a Pavilionului Psihiatrie.
• Efectuarea lucrărilor de reparații, curățenie și igienizare a tuturor spațiilor și a instalației sanitare aferente Secției Boli Infecțioase.
• Montarea liftului la Pavilionul Boli Infecțioase.
• Igienizarea și asigurarea de circuite funcționale în toate blocurile operatorii, punerea în funcțiune a tuturor lavoarelor pentru apă sterilă.
• Deschiderii sălii de operație nefuncționale de la blocul operator OG etaj 4.
• Organizarea accesului în curtea spitalului în mod controlat și dirijat de persoane împuternicite să ofere informații pacienților, aparținătorilor și vizitatorilor
• Reabilitarea tuturor tronsoanelor din Ambulatoriul integrat.
• Consolidarea, repararea și igienizarea Pavilioanelor Medicina Internă și Oncologie.
• Înlocuirea/recondiționarea mobilierului și echipamentelor uzate și deteriorate.
• Efectuarea lucrărilor de reparație și igienizare la holurile laterale cu scările de acces între secțiile Pavilionului Chirurgical.

Sancțiuni

Pentru neconformitățile constatate inspectorii sanitari au aplicat 6 amenzi contravenționale în valoare de 35.000 lei:
• O amendă contravențională Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, reprezentat de manager, conform HG nr. 857/2011, art. 4 lit. b, în valoare de 25.000 lei, pentru neîndeplinirea măsurilor, a recomandărilor și a termenelor stabilite de către persoanele împuternicite din cadrul Direcției de sănătate publică a județului Neamț, la controlul anterior, contraveniind dispozițiilor Ordinului M.S. nr. 914/2016 și
Ordinului M.S. nr. 1030/2009.
• O amendă contravențională asistentei șefe secția Chirurgie, conform HG nr. 857/2011, art. 32, lit. j, în valoare de 2.000 lei, pentru neasigurarea de lenjerie curată, dezinfectată, călcată și schimbată de cel puțin 2 ori pe săptămână și ori de câte ori este nevoie și după fiecare pacient, precum și nerespectarea circuitului acesteia în Secția Chirurgie generală, contraveniind dispozițiilor Ordinului M.S. nr. 1101/2016.
• O amendă contravențională asistentei șefe secția Chirurgie Infantilă, conform HG nr. 857/2011, art. 33, lit. a, în valoare de 2.000 lei, pentru nerespectarea circuitelor funcționale și a structurii spațial funcționale a secției Chirurgie Infantilă, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; nerespectarea destinației spațiilor și a condițiilor de depozitare a materialelor sanitare, a lenjeriei curate, a echipamentelor, etc, contraveniind dispozițiilor Ordinului M.S. nr. 1101/2016.
• Două amenzi contravenționale la 2 infirmiere de pe secția Ortopedie, conform HG nr.857/2011, art. 32, lit. k, în valoare de 2.000 lei, pentru nerespectarea precauțiunilor universale și a protocoalelor de lucru de către personalul medical și auxiliar. Neefectuarea corespunzătoare a curățeniei și dezinfecției conform legislației -completarea greșită a graficelor de curățenie și dezinfecție în data de 28.03.2022.
• O amendă contravențională medicului specialist epidemiolog din cadrul CPIAAM, conform HG nr.
857/2011, art.32, lit. k, în valoare de 2.000 lei, pentru nerespectarea precauțiunilor universale și a protocoalelor de lucru de către personalul medical și auxiliar.

Spitalul Municipal de Urgență Roman
Deficiențe constatate

Nu au fost îndeplinite o parte din obiectivele Programului de conformare al spitalului, cu termenul propus 2020, dintre care: modernizare Compartiment sterilizare centrală, amenajare Compartimentului de spitalizare de zi, proiectare spațiu de colectare a apelor uzate.

Nu au fost remediate o parte din neconformitățile constatate la controlul igienico-sanitar efectuat de SCSP Neamț în anul 2021, cu termenul propus trim. 1 2022, respectiv: amenajare cameră atraumatică la secția psihiatrie, asigurare ventilație artificială a secției ATI conform Ordinului MS nr. 1500/2009, realizare acces persoane cu dizabilități motorii în toate secțiile și dotarea cu lift a secției de boli infecțioase.

Stația centrală de sterilizare necesită lucrări de reamenajare a spațiilor, asigurarea circuitelor, dotarea cu lift de acces, dotarea cu autoclave noi. Nu există lift pentru transportul truselor cu instrumentar.

Nu există stație de epurare a apelor uzate provenite din activitatea spitalului.

Nu se respectă în totalitate de către personalul lucrător procedura de spălare a echipamentului de protecție.

În unele secții, colectarea deșeurilor periculoase și depozitarea este făcută în recipiente neinscripționate și
neavizate sanitar.

Nu sunt finalizate lucrările de reparații și dotare a spațiilor pentru depozitarea echipamentelor de curățenie pe unele secții.

Probe recoltate

În cadrul acțiunii tematice, la Spitalul Municipal de Urgență Roman au fost recoltate, prin sondaj, din toate secțiile spitalului, 96 teste de sanitație, aeromicrofloră și sterilități.

3 teste de aeromicrofloră au fost neconforme fiind prezent Stafilococ patogen la secția Pediatrie și CPU și Streptococ B hemolitic și Stafilococ patogen în secția Pneumologie.

4 teste de sanitație au fost neconforme, fiind identificat Stafiloc aureus în secțiile Neonatologie, Ginecologie, Ortopedie și Pneumologie.

Restul probelor recoltate au fost conforme.

Probele recoltate din cele unități sanitare au fost analizate în Laboratorul Direcției de Sănătate Publică Neamț.

Infecții asociate asistenței medicale

În perioada septembrie 2021– martie 2022 Spitalul Municipal de Urgență Roman a înregistrat și declarat la Direcția de Sănătate Publică Neamț un număr de 149 infecţii asociate asistenței medicale (IAAM) pe diferite secții.

În perioada 1 ianuarie – 14 aprilie 2022 au fost recoltate 1.034 probe autocontrol în spital, din care 18 au fost neconforme.

Recomandări

Au fost făcute recomandări în vederea remedierii deficiențelor, din care:
• Respectarea procedurilor, protocoalelor, circuitelor funcţionale, conform legislaţiei sanitare în vigoare.
• Completarea dotărilor cu aparatură și echipamente sanitare necesare desfășurării activității unității sanitare conform baremelor stabilite de legislația Ministerului Sănătății.
• Reprogramarea termenului de execuție pentru amenajarea camerei atraumatice la secția psihiatrie.
• Identificarea soluțiilor tehnice pentru asigurarea ventilației artificiale a secției ATI conform Ordinului M.S. nr. 1500/2009.
• Punerea în funcțiune a echipamentelor de tratare prin decontaminare termică la temperaturi scăzute „STERIPLUS” a deșeurilor periculoase provenite din activitatea medicală a spitalului.

Sancțiuni
Pentru neconformitățile constatate la Spitalul Municipal de Urgență Roman inspectorii sanitari au aplicat 2 avertismente și 9 amenzi contravenționale în valoare de19.600 lei:
• Un avertisment directorului de ingrijiri,conform OUG nr. 2/2001, art. 7, (1), pentru implementarea defectuoasă a precauțiunilor standard și specifice la nivelul unității sanitare conform atribuțiilor prevăzute de Ordinul M.S. nr. 1101/2016, art. 4.
• Un avertisment medicului coordonator SPIAAM, OUG nr. 2/2001,art. 5, (1), pentru Implementarea defectuoasă a precauțiunilor standard și specifice la nivelul unității sanitare conform atribuțiilor prevăzute de Ordinul M.S. nr. 1101/2016, art. 4 și neefectuarea supravegherii și controlului activităților de triere, depozitare temporară a deșeurilor periculoase operațiunilor de curățenie și dezinfecție-teste de sanitație conform Ordinului M.S. nr. 1226/2012.
• 5 amenzi conform HG nr. 857/2011, art.32, lit. k, în valoare de 2.000 lei, asistentelor șefe de secții Neonatologie, Ginecologie, Pediatrie, Pneumologie și CPU pentru nerespectarea precauțiunilor universale și a protocoalelor de lucru de către personalul medical și auxiliar.
• 4 amenzi contravenționale conform HG nr. 857/2011, art.31, lit. a, în valoare de 2.400 lei pentru nerespectarea prevederilor Ordinului M.S. nr. 1226/2012 privind gestionarea deșeurilor medicale periculoase aplicate, as. șefă secția Ortopedie, personal lucrător secția Dermatovenerologie, personal lucrător secția Medicină internă și personal lucrător secția Chirurgie generală.

DSP Neamț

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate