Organul de control vorbește de angajări suspecte de „Fapte de corupție și fraude” la primăria Piatra-Neamț

În raportul preliminar al Curții de Conturi redactat în urma ultimului control de la primăria Piatra-Neamț, despre care dacă întrebi la primărie ți se spune că nu există, se vorbește de multe lucruri grave. Dintre acestea, astăzi vorbim despre suspiciunea de fapte de corupție legate de angajări. Subiectul nu este unul nou pentru cititorii noștri și este vorba de modul în care au ajuns la primărie pe posturi bine plătite mai mulți foști angajați de la Comes SA. (click aici pentru articolul „Transfer de cadre” suspect de la Comes la Primăria Piatra-Neamț)

Desigur că articolul nostru, despre care facem vorbire mai sus și care a fost publicat pe 7 martie 2022 nu a reușit să îi facă pe unii din primărie să înțeleagă că treaba e groasă și toată lumea e cu ochii pe ei, așa că au continuat aducerea de ”prieteni” de la Comes.

Astfel, după cum spune organul de control ce a vizitat primăria, ”Prin referatul de necesitate nr.8904/04.03.2022 întocmit de Direcția Tehnică se solicită transformarea unui post vacant de inspector, clasa I, grad profesional principal, în inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul compartimentului Rețele Utilități în vederea scoaterii la concurs, aprobată de primar prin Dispoziția nr.713/07.03.2022
Conform Procesului verbal nr. 18050/28.04.2022 (anexa nr.39) întocmit de comisia de examinare la proba de selecție a dosarelor pentru îndeplinirea condițiilor de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţiei publice de execuție vacantă, au fost depuse 3 dosare, iar în urma verificării acestora, membrii comisiei de concurs au stabilit că 2 dosare nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs, întrucât „nu rezultă din documentele depuse îndeplinirea condiției referitoare la cunoștinte în domeniul echipamentelor de ridicat și a instalațiilor mecanice sub presiune”.
Proba scrisă a concursului s-a desfăşurat în data de 04.05.2022, ora 11, la sediul Primăriei Piatra-Neamţ, iar în urma analizării lucrării scrise realizate de singurul candidat rămas înscris în concurs dl. Ştirbu Ioan Cătălin, a rezultat faptul că răspunsurile formulate de candidat sunt identice cu actele normative care au făcut obiectul subiectelor de concurs, în sensul că s-au redat inclusiv articolele de lege, alineatele şi paragrafele, exact în ordinea din textul legii, conform baremului de corectare.
În cazul subiectului 1 de concurs, care solicita prezentarea obligaţiilor şi responsabilităților deținătorilor/utilizatorilor de instalații/echipamente potrivit Legii nr.64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, răspunsul formulat redă cuvânt cu cuvânt din art. 14 şi 15 din legea mai sus menționată, de la denumirea articolului, semnele de punctuație şi înşiruirea în exacta ordine din textul de lege a obligaţiilor de la litera a la f. Acelaşi lucru se observă şi în modul de tratare a subiectelor de la punctul 2 și 3.
Menţionăm, de asemenea, că din documentele anexate la dosarul de angajat, respectiv certificatul de căsătorie, rezultă faptul că dl Știrbu Ioan Cătălin este soțul dnei Ştirbu Irina-Maria, care deţine începând cu data de 03.11.2021 funcţia publică de conducere de Director executiv la Direcția Patrimoniu.

În variantă narativă rezumată, la primăria Piatra-Neamț s-a transformat un post în alt post care s-a potrivit exact cu pregătirea soțului unei doamne funcționar important din primărie. Mai apoi, din cei 3 concurenți înscriși la concurs doi nici nu au ajuns la concurs, fiind eliminați din start pentru că nu au avut nu știu ce hârtiuță în regulă la dosarul de înscriere și a rămas doar soțul doamnei din primărie care e suspect că a copiat răspunsurile de la examen, cuvânt cu cuvânt și virgulă cu virgulă.

Organul de control spune că, la acest concurs, neregulile constau în „nerealizarea obiectivelor propuse prin scoaterea la concurs a unor posturi vacante, în vederea eficientizării activității compartimentelor funcționale din cadrul entității şi la săvârşirea unor eventuale fapte de corupție și fraude.”

Tot organul de control spune că ”Explicațiile furnizate de persoanele cu atribuții nu sunt de natură să modifice constatarea descrisă, justificat de faptul că prin răspunsurile formulate la notele de relații
aceştia nu se pronunţă asupra modului de notare şi de corectare a subiectelor de la proba scrisă”
.
În concluzie, din analizarea documentelor aflate în dosarul de concurs există elemente care
să ridice rezerve asupra corectitudinii modului de organizare a acestui concurs
.

La finalul constatării, Curtea de Conturi face o recomandare care dă ocazia unora din primărie să se delimiteze de posibilele faptele de corupție sau să devină complici. ”Având în vedere existența unei probabilități reduse a unor coincidențe, precum şi a identificării unei situații ce poate genera îndoieli asupra modului de recrutare, se va recomanda entității dispunerea unei anchete interne care să se exprime asupra modului de organizare a acestor concursuri, şi care să evalueze riscurile, prin estimarea probabilității de materializare, precum şi a impactului asupra activităților din cadrul obiectivelor, în cazul în care acestea se materializează. În funcție de concluziile acestei anchete interne, ordonatorul de credite va avea în vedere formularea unor sesizări către instituțiile cu atribuțiuni în desfăşurarea acestor tipuri de activități.”

Deci primăria trebuie acum să facă a anchetă internă despre cum s-a făcut această angajare, iar cei care vor face ancheta, dacă vor constata că totul este în regulă și, după un timp, un rechizitoriu DNA va zice altceva vor deveni și ei suspecți sau… și mai rău.

Persoanele menționate în articol beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar ce a constatat organul de control mai sus este doar la nivelul de suspiciune, primăria putând să conteste în instanță aspectele menționate. Având informații pe surse conform cărora există și o cercetare penală pe acest caz, vom aștepta să vedem ce spun și procurorii și vom reveni pe acest subiect.

Iosub Robert

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate