Post vacant de chimist debutant la DSP Neamț

Direcția de Sănătate Publică (DSP) a județului Neamț a scos la concurs un post de chimist debutant în cadrul Departamentului de supraveghere în sănătate publică pentru Laboratorului de chimie sanitară si toxicologie.

Înscrierile la concurs se fac până la data de 22 iulie a.c., ora 14.00.

foto cu caracter ilustrativ

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să cuprindă următoarele acte:

a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;

b) copia xerox de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentişti, farmacişti, respectiv adeverinţă de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimişti sau chimişti

c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;

f) cazierul judiciar;

g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic

pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;

h) chitanţa de plată a taxei de concurs;

i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. d), f) şi g) sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.

Documentele prevăzute la lit. c) şi d) se înlocuiesc cu declaraţia pe propria răspundere a candidatului.

Data organizării concursului va fi anunţată ulterior.

Tematica de concurs este afișată la sediul unității.

Relaţii suplimentare cu privire la bibliografie şi conţinutul dosarului pentru concurs se obţin la Compartimentul RUNOS din cadrul unităţii sau la telefon 0233/234709.

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURS DE OCUPARE A POSTULUI DE CHIMIST DEBUTANT

 • BIBLIOGRAFIE

  1. 1. Tratat de igienă, vol. I – S. Mănescu, Ed. Medicală, București, 1984
  1. 2. V. Dulman – Bazele Chimiei Analitice, Ed. Tehnopress, Iași, 2004
  1. 3. Ion Gh. Tănase – Analiza instrumentală. Partea a II-a. Tehnici și metode spectrometrice, Ed. Universității din București, 2007
  1. 5. Legea 458/08.07.2002, republicată în 31 decembrie 2017 privind calitatea apei potabile.
  1. 6. Ordinul 1078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a structurii organizatorice ale direcțiillor de sănătate publică județene și a municipiului București
 • TEMATICA

  1. 1. Rolul apei în organism
  2. 2. Poluarea apei cu nitrați
  3. 3. Poluarea apei cu fenoli
  4. 4. Poluarea apei cu metale grele
  5. 5. Condiții de potabilitate a apei
  6. 6. Condiții organoleptice ale apei
  7. 7. Condiții fizice:

                  · temperatură

                  · culoare

                  · turbiditate

                  · conductibilitatea electrică a apei

 • 8. Condiții chimice:
  • substanțe cu acțiune nocivă
  • substanțe indezirabile
  • indicatori de poluare chimică a apei potabile
 • 9. Dedurizarea apei
 • 10. Soluții.
 • 11. Concentrația soluțiilor
 • 12. Legea Bouguer-Lambert-Beer
 • 13. Legea aditivității absorbanțelor
 • 14. Schema generală a unui spectrometru optic
 • 15. Spectrometria de absorbție moleculară în vizibil și ultraviolet – aspecte generale
 • 16. Tehnica de lucru în spectrometria de absorbție moleculară în vizibil și ultraviolet
 • 17. Criterii de calitate a apei potabile conform legislaţiei în vigoare
 • 18. Atribuțiile laboratorului de chimie sanitară

Vezi mai multe știri pe Ziar Targu Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate