Primăria Bicaz – Utilaj multifuncțional pentru curățenie și echipamente aferente pentru servicii publice

 În urma depunerii de către UAT Orașul Bicaz a Cererii de finanțare nr. F1920074X210312909586/ 28.09.2022, a fost semnat Contractul de finanțare nr.  1920074X210312909586/ 25.01.2023, încheiat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, pentru derularea proiectului de investiție cu titlul „ACHIZIȚIONAREA UNUI UTILAJ MULTIFUNCTIONAL PENTRU CURAȚENIE ȘI ECHIPAMENTE AFERENTE, PENTRU SERVICII PUBLICE DESFĂȘURATE ÎN ORAȘUL BICAZ, JUDEȚUL NEAMȚ”

              Acest contract a fost încheiat în vederea acordării unui sprijin financiar nerambursabil în sumă de 102.000 Euro, prin Programul Național de Dezvolare Rurală, Măsura 2/6B „Îmbunătățirea infrastructurii la scară mica și a serviciilor de bază în comunitățile din spațiul LEADER, premisa dezvoltării Microregiunii Ceahlău”,  în urma Apelulului de Selecție lansat de Asociația Grup de Acțiune Locală Ceahlău, din care Orașul Bicaz face parte.

             Prin acest proiect a fost achiziționat un Utilaj Multifuncțional pentru curățenie, cât și anumite dispozitive, mai precis: Plug de zăpadă, Dispersor material antiderapant și Accesoriu universal de tuns iarba cu aspirație,   cu ajutorul cărora se pot rezolava probleme de salubrizare ale orașului. Acesta se va utiliza pentru întreținerea spațiilor verzi, măturatul și întreținerea curațeniei căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț.

             În urma derulării procedurii de achiziție, valoarea Utilajului multifuncțional și a accessoriilor aferente acestuia este  în sumă de 470. 000 lei fără TVA, sumă nerambursabilă în integralitate. Recepția a fost efectuată în data de 18.08.2023.

sursa: primariabicaz.ro

Vezi mai multe știri pe Ziar Bicaz

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate