Primăria Oraşului Bicaz organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractual vacante

Primăria Oraşului Bicaz, cu sediul în localitatea Bicaz, str. Barajului, nr 4, judeţul Neamţ,  organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: conducător autospecială

NUMĂRUL POSTURILOR: 2 posturi vacante

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 12/24 ore pe zi

PERIOADA: nedeterminată

DENUMIREA POSTULUI: Îngrijitor

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Întreținere, Gospodărire

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

DENUMIREA POSTULUI: consilier juridic II

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 posti vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Compartimentul Aparatul permanent de lucru al Consiliului Local

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare conducător autospecială sunt:

Studii: studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu Diplomă de Bacalaureat

Vechimea în muncă: 6 ani

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare îngrijitor sunt:

Studii: studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu Diplomă de Bacalaureat

Vechimea în muncă: nu este cazul

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare consilier juridic II sunt:

Studii: universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul ştiinţe juridice;

Vechimea în muncă: un an

Vechime în domeniul studiilor: un an

Calendarul de desfășurare a concursului ce va fi organizat la sediul instituției:

Nr. crt. Activităţi Data și ora
1. Publicarea anunțului 15.05.2023
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Primăria Oraşului Bicaz, cu sediul în localitatea Bicaz, str. Barajului, nr 4, judeţul Neamţ. Termen-limită: 29.05.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 31.05.2023, ora 15.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 06.06.2023, ora 12.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor 06.06.2023, ora 15.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 07.06.2023, ora 12.00
7. Susţinerea probei scrise 09.06.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 09.06.2023, ora 15.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 12.06.2023, ora 12.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 12.06.2023, ora 15.00
11. Susţinerea interviului 13.06.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 13.06.2023, ora 15.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 14.06.2023, ora 10.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 14.06.2023, ora 15.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 15.06.2023, ora 10.00

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0735887097 , la adresa de e-mail: [email protected] și pe website: www.primăriabicaz.ro, rubrica concursuri,  persoană de contact: Parnic Maricica, având funcția  de consilier superior

Completat de : Parnic Maricica, consilier superior

Vezi mai multe știri pe Ziar Bicaz

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate