Primăria Piatra-Neamț, drept la replică referitor la articolul „Există riscul să se facă șanțuri în drum după ce se va pune asfalt pe culoarul de mobilitate Bd. Decebal – Bd. Traian”

În vederea corectei informări a publicului, referitor la articolul apărut în data de 20 iulie 2023, în publicația online „ziarpiatraneamt.ro”, cu titlul „Există riscul să se facă șanțuri în drum după ce se va pune asfalt pe culoarul de mobilitate Bd. Decebal – Bd. Traian”, ținând cont de prevederile legale, vă rugăm să publicați următorul:

Drept la replică

În urma notei de constatare nr. 9699/23.06.2023, proiectul tehnic de execuție la obiectivul de investiții „Realizarea de noi rețele de alimentare cu apă și canalizare pe str. Petru Movilă, Bd. Decebal și Bd. Traian” va fi completat cu o dispoziție de șantier care prevede că pe tronsonul de aducțiune B-dul Traian se va turna un strat de beton.

Menționăm că la demararea proiectului de înlocuire a rețelelor de apă (1 decembrie 2022), amplasamentul era predat, deja, constructorului care se ocupă de proiectul de mobilitate urbană (care avea, oricum, în sarcină operațiunea de frezare a stratului de asfalt, până la beton).

În aceste condiții, s-a acceptat refacerea de către constructorul instalațiilor de apă până la stratul de beton, urmând ca soluția efectivă de consolidare să fie identificată, împreună cu proiectantul, în timpul execuției contractului.

Dispoziția de șantier prevede următoarele operațiuni:

– Se va renunța la refacerea sistemului rutier cu structura rutieră suplă propusă în cadrul proiectului tehnic de execuție

– Spargere beton rutier existent, având grosimea variabilă de 25-30 cm

– Având în vedere structura rutieră existentă a bulevardului, structura rutieră rigidă cu îmbrăcăminte asfaltică, refacerea sistemului rutier se va realiza cu următoarea structură rutieră:

* Strat de fundație din balast în grosime de 25 cm după compactare;

* Strat de nisip pilonat în grosime de 5 cm;

* folie de polietilenă;

* BcR 4.0 (Beton rutier) în grosime de 20 cm + (5 – 6) cm provizoriu

SE VA REALIZA STRAT PROVIZORIU BCR 4.0, ASTFEL ÎNCÂT ZONA DE REFACERE SĂ FIE RACORDATĂ CU COTA STRATULUI DE UZURĂ EXISTENTĂ.

STRATUL PROVIZORIU SE VA REALIZA CONCOMITENT CU STRATUL DE BETON DE CIMENT.

Conform aceluiași document (dispoziția de șantier), intervenția se va face pe o   lungime de 1400 metri liniari (aferenți B-dului Traian), și pe un sector cu o lățime de minim 1.00 m.

Dispoziția de șantier urmează să fie semnată și de beneficiarul investiției (Primăria Piatra- Neamț) de îndată ce constructorul va transmite o serie de completări necesare (listele de cantități privind renunțările, conform notelor de renunțare, listele de cantități privind suplimentările de lucrări și devizul-ofertă pentru lucrările suplimentare).

Astfel, considerăm că materialul menționat este de natură a induce în eroare cititorii.

Vă stăm la dispoziție pentru orice informații și vă rugăm ca atunci când este necesar să solicitați și să publicați și punctul de vedere al instituției noastre conform normelor deontologice.

Vă asigurăm în continuare de întreaga noastră solicitudine și transparență.

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate