Proba scrisă din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământ are loc mâine, 19 iulie

Proba scrisă din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământ (sesiunea 2023) se va desfășura miercuri, 19 iulie, în 42 de centre de examen din țară.

Precizari-privind-proba-scrisa-a-examenului-national-de-definitivare-in-invatamant-sesiunea-iulie-2023

La nivel național, au fost admiși pentru susținerea acestei probe peste 8.400 de candidați (dintr-un total de peste 8.900 de candidați înscriși), aflați în situația de a îndeplini cumulativ următoarele condiții:

  • au efectuat un stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an;
  • dețin pentru anul şcolar în curs calificativul „Bine” sau „Foarte bine”;
  • au avut minimum 8 media aritmetică a notelor obținute la cele două inspecții la clasă și la evaluarea portofoliului profesional, dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective.

Accesul candidaţilor în centrele de examen se face în intervalul 7:30 – 8:00, pe baza unui act de identitate valabil (carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate – ori, în lipsa acestuia, paşaportul în termen de valabilitate).

Proba scrisă începe la ora 9:00 și are o durată de 4 ore, cu posibilitatea prelungirii cu 1-2 ore în anumite situaţii speciale (de exemplu, pentru candidații nevăzători, ambliopi sau cu anumite deficiențe de vedere sau în situația în care proba se desfășoară prin dictarea conținutului acesteia de către un candidat cu anumite deficiențe, către un profesor asistent, de altă specialitate decât cea la care se desfășoară proba respectivă).

Elaborarea subiectelor pentru cele 105 discipline, traducerea acestora în limbile minorităților naționale la solicitarea candidaților, elaborarea baremelor de evaluare și afișarea acestora, după susținerea probei scrise sunt asigurate de Centrul National de Politici și Evaluare în Educație. După finalizarea probei scrise, subiectele și baremele de evaluare se vor afișa pe site-ul dedicat și la avizierele centrelor de examen.

Disciplinele de examen/specializările cu cel mai mare număr de candidați înscriși sunt: învăţământ preşcolar în limba română (2.668 de candidați), învăţământ primar în limba română (1.408 candidați), educaţie fizică şi sport (730 de candidați) și psihopedagogie specială (400 de candidați).

Toate spațiile destinate desfășurării acestui examen (sălile în care se desfășoară proba, precum și sălile în care își desfășoară activitatea comisiile de examen, comisiile de evaluare a lucrărilor scrise și comisiile de soluționare a contestațiilor etc.) sunt monitorizate audio-video.

Primele rezultate vor fi afișate în data de 25 iulie, în centrele de examen și pe pagina examenului: definitivat.edu.roContestațiile se depun la centrele de examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 25 iulie (până la ora 20:00) și 26 iulie (până la ora 12:00). Rezultatele finale se afișează la centrele de examen și pe site-ul anterior menționat în data de 1 august.

Nota minimă de promovare a examenului este 8 (opt). Cadrele didactice care promovează examenul dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin accederea la definitivarea în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută ascendentă de profesionalizare.

Candidaţii pot susţine examenul naţional pentru definitivare în învăţământ fără taxă de cel mult 3 ori.

Informații suplimentare despre organizarea și desfășurarea examenului național pentru definitivare în învățământ, precum și despre programele specifice pentru examen sunt disponibile pe site-ul de profil.

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate