Problemele de securitate la incendiu continuă la spitalele din județ. ISU Neamț a dat amenzi și a constatat o mulțime de nereguli

Anual, ISU Neamț execută controale la toate unitățile sanitare cu paturi din județul Neamț. Cadrele Inspecției de Prevenire au desfășurat, în perioada 17.01 – 02.02.2023, activități de îndrumare și control la unitățile spitalicești din județul Neamț.

În această perioadă Inspecția de Prevenire a executat șase controale la spitalele din județul Neamț, astfel:

 • Spitalul de Urgență Județean Piatra Neamț
 • Spitalul Municipal de Urgență Roman
 • Spitalul Orășenesc Bicaz
 • Spitalul Orășenesc Târgu Neamț
 • Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani
 • Spitalul de Psihiatrie Sf. Nicolae Roman

În cadrul acestor controale au fost constatate un număr de 49 de nereguli, dintre care 36 au fost sancționate cu 31 avertismente și 5 amenzi în cuantum de 58.000 lei

Deficiențele constatate și sancționate cu amendă sunt următoarele:

 • o amendă în cuantum de 50.000 de lei pentru punerea parțială în funcțiune, fără obținerea autorizației de securitate la incendiu, a secției Pediatrie de la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț;
 • o amendă în cuantum de 2.500 de lei la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț pentru neîntreținerea în stare de funcționare a instalațiilor de detectare, semnalizare și avertizare incendiu;
 • o amendă în cuantum de 5.000 de lei la Spitalul Orășenesc Târgu Neamț pentru că instalația de stingere cu hidranți interiori si exteriori nu este întreţinută permanent în stare de funcţionare;
 • o amendă în cuantum de 500 de lei la Spitalul Orășenesc Târgu Neamț pentru improvizații și defecțiuni la instalațiile electrice;
 • o amendă în cuantum de 2.500 de lei la Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani pentru dezafectarea dispozitivelor de închidere automată a ușilor aferente căilor de evacuare.

Principalele nereguli constatate în urma controalelor au fost:

 • funcționarea fără deținerea autorizației de securitate la incendiu a următoarelor obiective:
 • Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț – clădire secția pediatrie;
 • Spitalul Municipal de Urgență Roman – corpul nou și secția paliative amplasată la parterul clădirii ambulatoriului de specialitate
 • Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani – Corp D parțial.
 • o parte din căile de evacuare nu sunt echipate cu indicatoare standardizate și iluminat de securitate pentru evacuare astfel încât traseele de evacuare să fie recunoscute cu ușurință noaptea de către persoanele care le utilizează în caz de incendiu; (Spitalul Municipal de Urgență Roman)
 • instalațiile cu rol în securitatea la incendiu (hidranți interiori, detectare/semnalizare, evacuare fum și gaze fierbinți rezultate în urma procesului de ardere, iluminat de siguranță), nu sunt în stare de funcționare la parametri necesari/proiectați; (Spitalul de Urgență Județean Piatra Neamț, Spitalul de Psihiatrie Sf. Nicolae Roman, Spitalul Orășenesc Bicaz, Spitalul Orășenesc Târgu Neamț)
 • instalațiile electrice nu sunt verificate periodic de firme specializate, unele circuitele electrice sunt suprasolicitate din cauza numărului mare de consumatori, iar o parte din tablourile electrice sunt uzate fizic și moral, siguranțele electrice utilizate fiind în mare parte nestandardizate, decalibrate sau supradimensionate; (Spitalul de Urgență Județean Piatra Neamț, Spitalul Municipal de Urgență Roman, Spitalul de Psihiatrie Sf. Nicolae Roman, Spitalul Orășenesc Târgu Neamț)
 • s-a redus gabaritul căilor de evacuare prin încuierea unor uși, blocarea/îngustarea cu mobilier, amenajarea unor spații – magazii/spații de depozitare, vestiare ori prin realizarea unor paravane din PVC cu uși (glisante) cu deschidere ce nu este pe balamale sau pivoți; (Spitalul de Urgență Județean Piatra Neamț, Spitalul Municipal de Urgență Roman, Spitalul Orășenesc Târgu Neamț, Spitalul de Psihiatrie Sf. Nicolae Roman)
 • nu există sisteme de alarmare acustică eficiente, pentru evacuarea pacienților și a personalului spitalului, pentru fiecare construcție /secție/nivel; (Spitalul de Urgență Județean Piatra Neamț)
 • nu au fost constituite Servicii Private pentru Situații de Urgență, conform prevederilor O.M.A.I. nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență; (Spitalul Municipal de Urgență Roman)
 • funcționarea Serviciilor Private pentru Situații de Urgență, fără respectarea prevederilor O.M.A.I. nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență; (Spitalul de Urgență Județean Piatra Neamț, Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani)

Aspectele negative constatate pe timpul acestor controale au fost analizate cu persoanele din conducerea unităților sanitare, urmând ca inițiativa acestora de a se conforma legislației privind apărarea împotriva incendiilor să se concretizeze în planuri de măsuri.

Pe lângă verificarea respectării normelor de apărare împotriva incendiilor, s-a avut în vedere și instruirea personalului de pe fiecare secție, privind modul de comportare în cazul producerii unei situații de urgență, respectiv prima intervenție și evacuarea persoanelor de pe nivel.

Pe timpul desfășurării acestor controale au fost instruite 995 de persoane cu privire la modul de acțiune în cazul producerii unor situații de urgență. De asemenea au fost efectuate exerciții de evacuare și de intervenție, fiind exemplificat modul de folosire a unui stingător.

Sursa: ISU Neamț

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate