Profesoară de la CSEI Târgu-Neamț, formare la nivel internațional în domeniul Educației Incluzive și Democratice

Prin intermediul proiectului ”ZEST4EDU – o nouă perspectivă în educație”, un cadru didactic al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă (CSEI) Târgu Neamț – Responsabilul Local, a avut oportunitatea de a se forma la nivel internațional în domeniul Educației Incluzive și Democratice. Este vorba despre prof. dr. Loredana Mihăileasa.

În perioada 6 – 10  aprilie a.c., Fondul Roman de Dezvoltare Socială (FRDS), Operator al Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei şi creşterea incluziunii romilor” (Dezvoltare locală) finanţat prin Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021 şi implementat în parteneriat cu Asociaţia Norvegiană a Autorităţilor Locale şi Regionale (KS) şi cu Consiliul Europei (CoE), a organizat o sesiune de instruire cu tema “Educaţie incluzivă şi competente pentru o cultură democratică”. 

Cursul de formare s-a desfăşurat la Oslo, în Norvegia, şi a fost furnizat de European Wergeland Centre.  

Pe parcursul celor patru zile de formare, am fost beneficarii unei cantități imense de informații, prin intermediul cărora am fost implicați în activități de cooperare intense”, precizează prof. dr. Loredana Mihăileasa de la CSEI Târgu-Neamț.

La acest curs de formare au participat 24 de cadre didactice implicate in diverse proiecte finanțate de FRDS.
Principalele teme abordate au vizat dezvoltarea propriilor competențe pentru o cultură democratică prin detalierea cunoștințelor, abilităților, valorilor și atitudinilor. În plus, s-a insistat asupra conceptualizării unor termeni precum: egalitate – echitate, integrare – incluziune, menționându-se faptul că integrarea este diferită de incluziune. 

În prima zi a cursului de formare s-a discutat despre abordarea interculturală la nivelul întregii școli, insistându-se pe crearea unui climat incluziv în cadrul școlii. Profesorii participanți au descoperit modalități de asigurare a acestui climat. 

A doua zi s-a axat pe formarea și dezvoltarea competențelor pentru o cultură democratică, însistându-se pe identificarea propriilor valori, atitudini, abilități și cunoștințe. Ulterior, elevii centrului școlar vor beneficia de aceste cunoștințe, devenind capabili de a fi cetățeni educați și democratici.

În a treia zi au fost identificați factorii care contribuie la confortul elevilor atunci când se implică în diverse activități. Astfel, un elev se implică și participă într-o activitate atunci când se simte sprijinit, când acea activitate are sens pentru el sau este important pentru el, atunci când este corect, dar și atunci când vede o oportunitate în urma realizării activității respective.

În ultima zi a cursului fiecare cadru didactic a întrocmit propriul plan de intervenție în cadrul propriei școli, bazându-se pe cunoștințele achiziționate pe parcursul trainingului, dar și pe indicațiile oferite de formatori.”, ne-a precizat prof. dr. Loredana Mihăileasa de la CSEI Târgu-Neamț.

Astfel, în urma finalizării cursului de formare cele 24 de cadre didactice participante, inclusiv profesoara de la CSEI Târgu-Neamț, au rămas cu ideea că o  școală democratică include pe oricine, valorizează diversitatea, dă șanse egale tuturor și valorizează demnitatea umană. Aceste principii corespund obiectivelor proiectului realizat la nivelul centrului școlar: „Speciali dar democratici” dezvoltat în cadrul proiectului „ZEST4EDU – o nouă perspectivă în educație”.

Vezi mai multe știri pe Ziar Targu Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate