Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații ajunge în Parlament

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații a fost adoptat astăzi, 2 noiembrie, de Guvern și va fi trimis către Parlament.

Proiectul de Lege prevede următoarele aspecte:

 • Registru UNIC al asociațiilor și fundațiilor, modern, care să conțină informații adecvate, corecte și actualizate.
 • Noul sistem va permite accesul în orice moment la informații despre orice asociație și fundație înregistrată în România.
 • Finanțarea va fi asigurată prin PNRR și înlocuiește vechile sisteme electronice depășite și limitate.

Proiectul Ministerului Justiției „Upgrade tehnologic al Registrului electronic al asociațiilor fundațiilor, federațiilor și registrele asociate potrivit legii (precum cel al Beneficiarilor Reali), transferul datelor din registrele actuale în noua aplicație și constituirea unei baze de date electronice” are o valoare de 5.225.787,42 lei.

Din totalul de 137.963 ONG-uri înregistrate în prezent, 114.714 sunt asociații iar restul fundații, federații, uniuni, ONG-uri de utilitate publică sau persoane juridice străine. Numărul ONG-urilor de utilitate publică este de 194.

 • Toate procedurile legate de instanță se vor putea realiza și prin e-mail.
 • Se introduc trei formulare tip: a) pentru înscrierea unei asociații/fundații; b) pentru declararea/modificarea beneficiarului real; c) pentru modificări de statut.
 • Se prevede expres în cuprinsul textului posibilitatea de a transmite formularul prin mijloace electronice de comunicare.
 • Reprezentantul legal al asociației va putea fi declarat doar printr-un e-mail la instanță și se operează modificarea în registru.
 • Debirocratizarea procedurilor: în 7 zile se va putea înființa o asociație/fundație.
 • Judecătorul va putea înscrie asociația în Registru când neregulile au fost înlăturate, chiar în absența reprezentantului legal.
 • Fără cenzori/ comisii de cenzori pentru ONG-uri
 • La propunerea societății civile: se elimină obligația numirii unui cenzor/comisii de cenzori. Numai asociațiile al căror activ patrimonial depășește 16.000.000 de lei vor mai avea obligația numirii unei comisii de cenzori.
 • Statutul de utilitate publică. Schimbare de concepție în ceea ce privește acordarea statutului de utilitate publică: îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru acordarea statutului de utilitate publică conduce la acordarea acestui statut și formalizarea acestei decizii prin hotărâre a Guvernului, inițiată de autoritatea administrației publice centrale în a cărei sferă de competentă își desfășoară activitatea, împreună cu Secretariatul General al Guvernului.
 • Acordarea acestui statut nu se va mai putea refuza din considerente de oportunitate, aspect indicat și de CEDO în Hotărârea Cegolea.
 • Se va elimina necesitatea depunerii de documente (hârtii) la care statul are acces pentru obținerea statutului de utilitate publică. Vor fi depuse doar acele documente la care autoritatea nu are acces prin Registru.

LEGE

EXPUNERE-DE-MOTIVE

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate