Razii ITM la firmele și spitalele din Neamț unde angajații sunt expuși riscurilor de explozie și incendiu

Pe perioada mai-august 2022, Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ va desfăşura Campania Naţională de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși riscurilor de explozie şi incendiu în silozurile de cereale, fabricile de băuturi alcoolice, rafinării, industria minieră și în spitale.

Obiectivele campaniei sunt:

– diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale de către angajatorii care efectuează activităţi  de  recepţionare,  condiţionare, păstrare şi  valorificare  a  produselor  agricole, fabricare a băuturilor alcoolice, rafinare a ţiţeiului, exploatare minieră şi îngrijire spitalicească;

– creşterea  gradului  de  conştientizare  a  angajatorilor  şi  a  lucrătorilor  în  ceea  ce  priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă în societățile comerciale din domeniile de activitate sus-menţionate;

– eliminarea  neconformităţilor  constatate  în  domeniul  securităţii  şi  sănătăţii  în  muncă  în  activitățile specifice ale societăților comerciale din domeniile de activitate vizate de acţiune.

Acțiunile de control se vor efectua în toate judeţele, în toate tipurile de întreprinderi (mici, mijlocii și mari, cu capital de stat, privat și mixt), care efectueazã activitãți de recepționare, condiționare, pãstrare și valorificare a  produselor agricole, fabricare a nutrețurilor combinate, fabricare a produselor de morãrit și panificaþie, fabricare a bãuturilor alcoolice , precum și în unitãþile din minerit , rafinarea țițeiului  și în spitale. Riscurile de explozie şi incendiu pot să apară în toate activitățile în care sunt implicate substanțe inflamabile (materiile prime, materiale, produsele intermediare, produsele finale, deșeuri, etc), fiind afectate practic toate ramurile economiei.

De asemenea, trebuie menţionată prezenţa la unele locuri de muncă a substanţelor comburante, cum ar fi oxigenul tehnic. Întrucât exploziile şi incendiile pot provoca pierderi umane, daune materiale și au un impact deosebit de grav asupra mediului înconjurător, evaluarea riscului de explozie şi incendiu și stabilirea măsurilor adecvate de reducere a acestora la nivele acceptabile, capătă o importanță deosebită pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor.

Rezultatele vizitelor de inspecţie efectuate de către inspectorii de muncă în anii anteriori, au evidenţiat faptul că în activităţile mai sus amintite, au fost constatate o serie de deficiențe referitoare la sănătatea şi securitatea lucrătorilor, aceştia putând fi expuși riscurilor de explozie şi incendiu.

În data de 12.05.2022, la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ a avut loc o sesiune de informare a angajatorilor, lucrătorilor cu atribuţii în domeniul SSM, reprezentanţi ai lucrătorilor, ocazie cu care s-a prezentat metodologia de desfăşurare a campaniei precum şi o serie de materiale informative şi studii de caz.

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate