România scapă de MCV. Comisia Europeană menține monitorizarea statului de drept

În momentul aderării României la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, Comisia Europeană a constatat anumite deficiențe în domeniile reformei sistemului judiciar și luptei împotriva corupției care trebuiau remediate. Deficiențele din aceste domenii ar fi putut împiedica punerea în aplicare eficace a legislației, a politicilor și a programelor UE și nu le-ar fi permis românilor să se bucure pe deplin de drepturile lor de cetățeni ai UE. Așadar, Comisia a instituit mecanismul de cooperare și de verificare (MCV) pentru a ajuta România să remedieze aceste deficiențe și pentru a verifica periodic progresele înregistrate de aceasta în raport cu o serie obiective de referință specifice. De atunci, Comisia întocmește rapoarte periodice cu privire la progresele realizate de România în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor de referință ale MCV și formulează, totodată, recomandări menite să sprijine procesul de reformă.

Raportul MCV din 2022 constată, într-o notă pozitivă, că România a depus eforturi semnificative pentru a aborda recomandările restante, adoptând noi acte legislative, politici și instrumente de dezvoltare a sistemului judiciar și de combatere a corupției.

Comisia concluzionează că progresele realizate de România sunt suficiente pentru a considera îndeplinite angajamentele MCV asumate la momentul aderării sale la UE și că toate obiectivele de referință pot fi încheiate în mod satisfăcător. Evaluarea ține seama, de asemenea, de evoluția situației statului de drept în UE și, în special, de colaborarea deplină a României în cadrul ciclului de raportare privind statul de drept.

MCV va fi înlocuit de Mecanismul privind statul de drept sau de Raportul privind statul de drept?

Întrucât România și-a îndeplinit în mod satisfăcător obligațiile asumate în cadrul mecanismului MCV la momentul aderării sale la UE, Comisia nu va mai monitoriza România în cadrul MCV. Monitorizarea va continua în cadrul ciclului anual de raportare privind statul de drept, la fel ca în cazul tuturor statelor membre.

Sistemul de justiție și cadrele anticorupție sunt două dintre domeniile monitorizate în rapoartele anuale privind statul de drept care sunt întocmite pentru toate statele membre. Rapoartele privind statul de drept au o cuprindere mai largă, vizând aspecte ce au un impact considerabil asupra capacității de reformă și a durabilității reformelor, cum ar fi calitatea legislației și procesul legislativ, rolul instituțiilor independente în asigurarea echilibrului puterilor, existența unui mediu favorabil societății civile și libertatea și pluralismul mass-mediei.

Există o serie de aspecte legate de statul de drept – în special eficacitatea sistemelor de justiție, combaterea corupției și calitatea și caracterul incluziv al procesului legislativ – care sunt monitorizate și în cadrul semestrului european, dat fiind impactul acestora asupra mediului de afaceri, a investițiilor, a creșterii economice și a ocupării forței de muncă.

În plus, Planul de redresare și reziliență al României, care a primit o evaluare favorabilă din partea Comisiei și a fost adoptat de Consiliu în octombrie 2021, include jaloane concrete cu privire la aspecte abordate de MCV considerate esențiale pentru procesul de reformă, cum ar fi reforma sistemului judiciar și cadrele anticorupție.

Care sunt etapele următoare pentru România?

România s-a angajat să continue reformele începute, cum ar fi cele privind codurile penale, și să se asigure că toate reformele întreprinse, inclusiv recentele legi ale justiției, sunt transpuse în practică în mod eficace și sunt conforme cu legislația UE și cu standardele europene. În acest fel se va garanta caracterul durabil și ireversibil al reformelor, ceea ce va permite încheierea cu succes a MCV.

De acum înainte, Comisia nu va mai monitoriza România în cadrul MCV și nu va mai elabora rapoarte în cadrul acestui mecanism, însă monitorizarea va continua în cadrul ciclului anual de raportare privind statul de drept. Raportarea va fi consolidată în Raportul anual al Comisiei privind statul de drept, la fel ca în cazul tuturor statelor membre.

Președintele României, Klaus Iohannis, a declarat:

Astăzi este o zi foarte importantă pentru România, care a făcut un nou pas semnificativ pe calea integrării europene.

Mecanismul de Cooperare și Verificare s-a încheiat astăzi pentru țara noastră!

Avem, așadar, confirmarea clară că România a făcut reformele necesare pentru consolidarea statului de drept și s-a înscris pe drumul ireversibil al luptei împotriva corupției.

Comisia Europeană a confirmat în urmă cu câteva minute, în raportul făcut public, progresul făcut de România în cadrul acestui mecanism, ceea ce înseamnă că îndeplinim recomandările și obiectivele fixate prin MCV, Mecanismul de Cooperare și Verificare, așa cum au fost stabilite la momentul aderării noastre la Uniunea Europeană.

Acesta este ultimul raport MCV al Comisiei Europene pentru țara noastră.

De acum înainte, România va fi, la fel ca și toate celelalte state membre, monitorizată doar prin intermediul Mecanismului generalizat privind statul de drept.

Anul acesta, Parlamentul României a adoptat legile fundamentale ale sistemului judiciar, pe care le-am promulgat după ce Curtea Constituțională le-a declarat constituționale.

România a demonstrat voință politică, dar mai ales o puternică susținere a cetățenilor pentru a corecta orice deviere de la un parcurs democratic și pentru a relua rapid reformele, așa cum s-a întâmplat în ultimii doi ani.

Mă bucur că toate aceste progrese au fost consemnate în Raportul MCV de astăzi, pentru că aceste reforme sunt esențiale în primul rând pentru români.

Cetățenii au dreptul la un sistem de justiție independent, funcțional, eficient, la o societate în care combaterea corupției și integritatea sunt obiective pe deplin asumate.

Felicit autoritățile – Guvernul României, ministrul justiției, Parlamentul și instituțiile din sistemul judiciar – pentru aceste rezultate și îmi exprim aprecierea și pentru eforturile diplomatice, inclusiv ale Reprezentanței Permanente a României la Uniunea Europeană, care au contribuit la atingerea acestui obiectiv.

Mulțumesc, de asemenea, Comisiei Europene, Președintei Ursula von der Leyen, pentru sprijinul constant și pentru dialogul deschis.

Dialogul a vizat, totodată, și Comisia de la Veneția, care a constatat recent că elementele esențiale din pachetul legilor justiției respectă standardele europene.

Raportul de astăzi încheie o etapă, dar eforturile noastre comune, la nivel de autorități și societate, trebuie să continue.

Sunt convins și încrezător că realizările confirmate astăzi de Comisia Europeană vor fi urmate și de altele, astfel încât independența și eficiența justiției, ca și combaterea corupției să rămână constante ireversibile pentru România.

Mesajul prim-ministrului României, Nicolae-Ionel Ciucă, urmare publicării de către Comisia Europeană a Raportului privind România din cadrul MCV

Am primit cu satisfacție raportul privind România din cadrul MCV, prezentat astăzi de Comisia Europeană. Acesta constată, în premieră, îndeplinirea recomandărilor și a obiectivelor Mecanismului, așa cum era prevăzut în Decizia de înființare a MCV, adoptată la momentul aderării României la UE.

Pentru Guvernul României, acest raport și evoluțiile pe care le angrenează ne încurajează să continuăm cursul stabilit în sprijinirea independenței justiției, a luptei anticorupție, de o manieră sustenabilă şi cu rezultate bune în continuare, în beneficiul societății românești. Toate acestea sunt esențiale deoarece răspund așteptărilor cetățenilor români.

În baza raportului de astăzi, monitorizarea României se va derula, exact ca și în cazul celorlalte state membre UE, prin Mecanismul general la nivel european privind statul de drept.

Raportul este și o recunoaștere și o confirmare la nivel european  a faptului că direcția reformelor pe care am urmat-o cu consecvență în ultima perioadă este cea corectă.

De asemenea, deoarece evaluarea Comisiei nu are la bază doar evoluțiile recente, ci, în mod evident, o acumulare susținută de progrese pe care România le-a înregistrat de la momentul instituirii Mecanismului, avem o importantă  recunoaștere a maturității atinse în funcționarea instituțiilor competente.

Nu am parcurs acest drum singuri. Am beneficiat constant de cooperarea foarte pragmatică cu experții Comisiei Europene. Autoritățile române competente au menținut cu aceștia un dialog cordial și constructiv, care va fi continuat pe aceleași baze de deschidere și încredere în cadrul instrumentelor orizontale europene din domeniu. 

La 15 ani de la aderare, concluziile raportului reflectă eforturile României și intrarea într-o logică de consolidare a statutului nostru european. Rămânem ferm ancorați  în viziunea pro-europeană a României, clară și pe termen lung, o viziune europeană bazată pe unitate, democrație, stat de drept și valori împărtășite în mod egal de toate statele membre, pe baza acelorași instrumente.

com_2022_664_1_ro

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate