ROSSAL Roman solicită majorarea tarifelor de salubrizare stradală

În ședința Consiliului Local Roman de luni, 28 noiembrie, se va discuta solicitarea ROSSAL Roman, firma care deține contractul de salubrizare stradală, de majorare a tarifelor pentru serviciile prestate.

Contractul de delegare a serviciului public de salubritate, componenta salubrizare stradală, s-a încheiat în anul 2009, tarifele ofertate prin licitație publică fiind modificate prin H.C.L. nr. 280 din data de 25.11.2021.

Conform art. 25, alin. (5) din contractul de concesiune, operatorul solicită ajustarea tarifelor susținut cu documente justificative şi conform alin. (9) în situaţii excepţionale, concesionarul poate solicita modificarea tarifelor pe parcursul anului.

De asemenea, potrivit art. 25, alin. 3 din contractul de concesionare a serviciului public de salubrizare nr. 3143/18.02.2009 încheiat cu SC ROSSAL, „Până la data de 30 septembrie a fiecărui an, concesionarul are obligația de a prezenta autorității publice executive, în scris, solicitările de ajustare/modificare a tarifelor”.

Prin adresa nr. 3657/15.09.2022, înregistrată la Primăria municipiului Roman cu nr. 64668/19.09.2022 operatorul S.C. ROSSAL S.R.L. Roman, concesionarul acestui serviciu a solicitat ajustarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare stradală, ținând cont de nivelul indicelui prețurilor de consum pentru perioada septembrie 2022- octombrie 2021, înaintând în acest sens documentaţia care să justifice acest lucru.

Operatorul serviciului își întemeiază solicitarea de ajustare a tarifelor pe dispozițiile art. 13 din Ordinul ANRSC 109/2007.

Ajustarea tarifelor practicate în cadrul contractului de concesiune pentru serviciile de salubrizare stradală s-a solicitat utilizându-se indicele prețurilor de consum pentru serviciile de „apă, canal, salubritate” comunicat de INS, corespunzător perioadei cuprinse între luna de referință la nivelul căreia s-au stabilit prețurile actuale (octombrie 2021) și ultima lună pentru care s-au publicat indicatorii statistici de către aceeași instituție (septembrie 2022). Acest indice are valoarea de 1.19272, conform documentelor anexate de Operator în susținerea cererii înaintate”, se arată în Referatul de aprobare care însoțește proiectul de hotărâre.

Vezi mai multe știri pe Stiri Roman

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate