S-a finalizat reabilitarea sediului IPJ Neamț

TITLUL PROIECTULUI: „Reabilitare termică în vederea creșterii  eficienței energetice și modernizare spații de lucru la I.P.J. Neamț pentru corpurile de clădiri C1, C2 și C6 și la U.M. 0819 pentru corpurile C1 și C2

Programul Operațional Regional 2014 – 2020

Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Organism Intermediar: Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est

Inspectoratul de Poliție al Județului Neamț și Unitatea Militară nr. 0807 Iași, în calitate de beneficiari, anunță finalizarea proiectului, implementat în parteneriat, cu titlul Reabilitare termică în vederea creșterii  eficienţei energetice şi modernizare spații de lucru la I.P.J. Neamț pentru corpurile de clădiri C1, C2 și C6 și la U.M. 0819 pentru corpurile C1 și C2”, COD MySMIS 110903, finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţie 3.1. – sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul de locuinţe, Operaţiunea B – Clădiri Publice.

Valoarea totală a proiectului (cu TVA) este de 33.800.792,5 lei, din care 15.198.883,84 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).  

Data începerii proiectului: 14.04.2016

Data finalizării proiectului: 31.12.2023

Obiectivele proiectului:obiectivul general l-a reprezentat creșterea eficienței energetice a corpurilor de clădire C1,C2 și C6 pentru I.P.J. Neamț şi C1 și C2 pentru U.M. nr. 0807 Iași, sediu Piatra-Neamț (sediu secundar Neamţ), prin reabilitare termică și modernizare.

           Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

  1. Scăderea anuală specifică a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2) pentru I.P.J. Neamț și U.M. nr. 0807 lași, sediu Piatra-Neamț (sediu secundar Neamț), cu 291,51 tone CO2/an;
  2. Scăderea consumului anual de energie primară (kWh/an) pentru I.P.J. Neamț și U.M. nr. 0807 lași, sediu Piatra-Neamț (sediu secundar Neamț), cu 1.770.915,92 KWh/an.

Rezultatele finale ale proiectului:

  1. Trecerea clădirilor într-o clasă de energie superioară;
  2. Îmbunătățirea stării clădirii;
  3. Economisirea cantității de energie pe termen mediu și lung și scăderea costurilor cu energia;
  4. Reducerea emisiilor de CO2.

Impactul investiției:

Prin implementarea proiectului s-au realizat lucrări de intervenții pentru reabilitarea termică a clădirilor și modernizarea spațiilor de lucru, astfel a fost posibilă creșterea eficienței energetice a corpurilor de clădire aflate în administrarea Inspectoratului de Poliție al Județului Neamț și Unității Militare nr. 0807 Iaşi, situate pe str. Eroilor, nr. 16, Piatra Neamț, ducând la creșterea numărului clădirilor publice cu o clasificare mai bună a consumului de energie la nivelul Municipiului Piatra Neamț și al județului Neamț.

De asemenea, proiectul contribuie la creșterea calității serviciilor publice prin îmbunătățirea confortului, siguranței și sănătății atât a angajaților Inspectoratului de Poliție al Județului Neamț și Unității Militare nr. 0807 Iaşi, precum și a cetățenilor și persoanelor juridice care sunt beneficiari a serviciilor asigurate de Inspectoratului de Poliție al Județului Neamț și Unității Militare nr. 0807 Iași – beneficiari direcți ai investiției.

Proiectul susține principiile orizontale de nediscriminare, egalitatea de șanse și de gen, accesibilitate persoane cu dizabilități.

Vezi mai multe știri pe Ziar Targu Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate