S-a modificat Legea 248/ 2005: minorii în vârstă de peste 16 ani pot călători neînsoţiţi (cu acordul părinţilor) doar în trei situaţii

Începând cu data de 20 august a acestui an, a intrat în vigoare Legea 247/2023, care completează Legea 248/2005, reglementând regimul privind libera circulație a cetățenilor români în străinătate. Prin intermediul acestei legi, cetățenii români minori cu vârsta de peste 16 ani au posibilitatea să călătorească în străinătate fără însoțitori, cu aprobarea părinților sau a reprezentanților legali, în conformitate cu prevederile acestui act normativ.

Concret, un minor care a împlinit vârsta de 16 ani și este titularul unui document individual de călătorie sau, după caz, al unei cărți de identitate, poate să efectueze călătorii în străinătate neînsoțit în următoarele trei situații distincte:

  1. Pentru a vizita rudele.
  2. Pentru a participa la studii sau la concursuri oficiale.
  3. Pentru a urma un tratament medical necesar pentru viața sau sănătatea sa.

În conformitate cu scopul declarat la ieșirea din țară, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani trebuie să prezinte, la controlul de frontieră, următoarele documente:

Pentru călătoria în scop de vizită la rude:

  • O declarație autentificată de ambele părinți sau, după caz, de părintele căruia i-a fost încredințat minorul sau părintele la care minorul are domiciliul stabilit printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau acord notarial, în cazul în care părintele exercită autoritatea părintească exclusiv în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive, de către părintele supraviețuitor sau reprezentantul legal al acestuia. Această declarație trebuie să cuprindă acordul părinților cu privire la călătoria minorului în străinătate, inclusiv detaliile referitoare la perioada și scopul călătoriei (în mod expres să fie menționat că deplasarea are ca scop vizitarea rudelor).
  • Menționăm că declarația autentificată a părinților trebuie să fie prezentată în format fizic la ieșirea din țară, fiind necesară verificarea acesteia de către autoritățile de frontieră, deoarece nu poate fi verificată electronic, prin accesarea unei baze de date oficiale.

Pentru călătoriile în scopul studiilor sau pentru participarea la concursuri oficiale:

  • O declarație autentificată de ambele părinți sau, după caz, de părintele căruia i-a fost încredințat minorul sau părintele la care minorul are domiciliul stabilit printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau acord notarial, în cazul în care părintele exercită autoritatea părintească exclusiv în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive, de către părintele supraviețuitor sau reprezentantul legal al acestuia. Această declarație trebuie să cuprindă acordul părinților cu privire la călătoria minorului în străinătate, inclusiv detalii despre perioada, scopul călătoriei (în mod expres să fie menționat că deplasarea are ca scop participarea la studii sau la concursuri oficiale).
  • Dovezi documentare privind participarea minorului la studii sau la concursuri oficiale în străinătate, eliberate de instituția organizatoare, din care să reiasă perioada și țara sau țările în care se vor desfășura studiile sau concursurile.

Pentru călătoriile în scopul urmăririi unui tratament medical necesar vieții sau sănătății minorului:

  • O declarație autentificată de ambele părinți sau, după caz, de părintele căruia i-a fost încredințat minorul sau părintele la care minorul are domiciliul stabilit printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau acord notarial, în cazul în care părintele exercită autoritatea părintească exclusiv în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive, de către părintele supraviețuitor sau reprezentantul legal al acestuia. Această declarație trebuie să cuprindă acordul părinților cu privire la călătoria minorului în străinătate, inclusiv detalii despre perioada, scopul călătoriei (în mod expres să fie menționat că deplasarea are ca scop urmărirea unui tratament medical).
  • Documentele care atestă situația medicală a minorului, emise sau aprobate de autoritățile medicale românești, din care să rezulte perioada și țara sau țările în care va avea loc tratamentul medical.

Vezi mai multe știri pe Ziar Targu Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate