Salvarea firmei Perla Invest este de fapt continuare jefuirii banului public

Tot ne spun cei de la conducerea primăriei despre cum salvează ei firma Perla Invest, cumpărând de la aceasta clădirea telegondolei cu 1,5 milioane de euro, este o manipulare grosolană, deoarece pe același principiu primăria Piatra-Neamț a mai salvat de vreo 10 ori firma Perla Invest dându-i bani sau terenuri. În decursul timpului, s-au sifonat banii cu nemiluita din primărie prin această firmă.

Pentru cine are curiozitatea să afle cum și când a mai fost salvată această firmă prin aporturi de capital și terenuri, publicăm mai jos un tabel cu aceste date oficiale de la Registrul Comerțului.

Monitor Articol
811
2016/2/25
Societatea PERLA INVEST – S.R.L.
NOTIFICARE Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale PERLA INVEST – S.R.L., cu sediul in municipiul Piatra-Neamt, Piata Garii nr. 7, judetul Neamt, inregistrata sub nr. J27/1193/2006, cod unic de inregistrare 19101430, care a fost inregistrat sub nr. 4435 din 11.02.2016.
4697
2015/9/1
Societatea PERLA INVEST – S.R.L.
NUMAR DE ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI J27/1193/2006 COD UNIC DE INREGISTRARE 19101430 ROMANIA MINISTERUL JUSTITIEI OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL NEAMT DOSAR NR. 7608/01.04.2015 REZOLUTIA NR. 2962/03.04.2015 Pronuntata in sedinta din data de 03.04.2015 Persoana desemnata conform O.U.G. 116/2009, prin Decizia D.G nr. 20 din data de 14.01.2010 – Iacoban Eugenia Pe rol fiind solutionarea cererii de depunere si mentionare acte nr. 7608 din data 01.04.2015 pentru societatea PERLA INVEST – S.R.L., cod unic de inregistrare: 19101430, numar de ordine in registrul comertului: J27/1193/2006.
PERSOANA DESEMNATA Asupra cererii de fata:
Prin cererea, inregistrata sub nr. 7608, din data de 01.04.2015 s-a solicitat inregistrarea in registrul comertului a depunerii urmatoarelor acte: Act aditional nr. 3 din 31.03.2015 la contractul de inchiriere.
Examinand inscrisurile mentionate persoana desemnata, constatand ca sunt indeplinite cerintele legale, in conformitate cu prevederile O.U.G. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010, cu dispozitiile Legii 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, urmeaza a admite prezenta cerere de depunere mentionare acte.
Pentru aceste motive, in conditiile legii, dispune:
Admite cererea de depunere si mentionare acte asa cum a fost formulata si dispune inregistrarea in registrul comertului a depunerii urmatoarelor acte: Act aditional nr. 3 din 31.03.2015 la contractul de inchiriere.
Dispune publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a urmatoarelor acte: Rezolutie director/persoana desemnata.
Executorie de drept.
Cu drept de plangere, in termen de 1.5 zile, la Tribunalul Neamt, in conditiile art. 6, alin. (3)-(5) si urmatoarele din O.U.G. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010.
Pronuntata in sedinta din data de 03.04.2015.
4697
2015/9/1
Societatea PERLA INVEST – S.R.L.
NUMAR DE ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI J27/1193/2006 COD UNIC DE INREGISTRARE 19101430 ROMANIA MINISTERUL JUSTITIEI OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL IASI DOSAR NR. 7609/01.04.2015 REZOLUTIA NR. 2973/03.04.2015 Pronuntata in sedinta din data de 03.04.2015 Persoana desemnata conform O.U.G. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010, prin Decizia D.G nr. 20 din data de 14.01.2010 – Iacoban Eugenia Pe rol fiind solutionarea cererii de inregistrare nr. 7609 din data 01.04.2015 pentru PERLA INVEST – S.R.L., cod unic de inregistrare: 19101430, numar de ordine in registrul comertului: J27/1193/2006.
PERSOANA DESEMNATA Asupra cererii de fata:
Prin cererea inregistrata sub nr. 7609 din data 01.04.2015 s-a solicitat inregistrarea in registrul comertului a unor modificari referitoare la: obiecte de activitate pe sedii, sedii secundare; solicitant declaratii si inregistrarea datelor din declaratia tip – model 2 pe proprie raspundere in registrul comertului.
In sustinerea cererii au fost depuse inscrisurile mentionate in cererea de inregistrare.
Examinand inscrisurile mentionate persoana desemnata, constatand ca sunt indeplinite cerintele legale, in conformitate cu art. 1, 2 si 6 din O.U.G. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii 35912004 cu modificarile si completarile ulterioare, urmeaza a admite prezenta cerere privind inregistrarea in registrul comertului a modificarilor solicitate.
Pentru aceste motive, in conditiile legii, dispune:
Admite cererea de inregistrare asa cum a fost formulata si dispune inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor cu privire la: obiecte de activitate pe sedii; sedii secundare; solicitant declaratii si inregistrarea datelor din declaratia tip – model 2 pe proprie raspundere in registrul comertului potrivit datelor din: Hotararea adunarii generale a asociatilor nr. 3 din 31.03.2015; Declaratie-tip pe propria raspundere – model 2 nr. 7609 din 01.04.2015.
Dispune publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a prezentei rezolutii.
Executorie de drept.
Cu drept de plangere, in termen de 15 zile, la Tribunalul Neamt in conditiile art. 6 alin. (3)-(5) si urmatoarele din O.U.G. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010.
Pronuntata in sedinta din data de 03.04.2015.
4302
2015/8/17
Societatea PERLA INVEST – S.R.L.
NOTIFICARE Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale PERLA INVEST – S.R.L., cu sediul in municipiul Piatra-Neamt, strada Stefan cel Mare nr. 5, judetul Neamt, inregistrata sub nr. J27/1193/2006, cod unic de inregistrare 19101430, care a fost inregistrat sub nr. 6027 din 13.03.2015.
6902
2014/11/11
Societatea PERLA INVEST – S.R.L.
NOTIFICARE Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societatii comerciale PERLA INVEST – S.R.L., cu sediul in municipiul Piatra Neamt, strada Stefan cel Mare, nr. 5, judet Neamt, inregistrata sub nr. J27/1193/2006, cod unic de inregistrare 19101430, care a fost inregistrat sub nr. 15984 din 04.08.2014.
6902
2014/11/11
Societatea PERLA INVEST – S.R.L.
NUMAR DE ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI J27/1193/2006 COD UNIC DE INREGISTRARE 19101430 ROMANIA MINISTERUL JUSTITIEI OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL NEAMT DOSAR NR. 15984/04.08.2014 REZOLUTIA NR. 6121/06.08.2014 Pronuntata in sedinta din data de: 06.08.2014 Persoana desemnata conform O.U.G. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010, prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010 – Iacoban Eugenia Pe rol fiind solutionarea cererii de inregistrare nr. 15984 din data 04.08.2014 pentru PERLA INVEST – S.R.L., cod unic de inregistrare: 19101430, numar de ordine in registrul comertului: J27/1193/2006 PERSOANA DESEMNATA Asupra cererii de fata:
Prin cererea inregistrata sub nr. 15984 din data 04.08.2014 s-a solicitat, inregistrarea in registrul comertului a unor modificari referitoare la: capital social; alte mentiuni; modificare date asociati persoane juridice.
In sustinerea cererii au fost depuse inscrisurile mentionate in cererea de inregistrare.
Examinand inscrisurile mentionate persoana desemnata, constatand ca sunt indeplinite cerintele legale, in conformitate cu art. 1, 2 si 6 din O.U.G. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii 359 2004 cu modificarile si completarile ulterioare, urmeaza a admite prezenta cerere privind inregistrarea in registrul comertului a modificarilor solicitate.
Pentru aceste motive, in conditiile legii dispune:
Admite cererea de inregistrare asa cum a fost formulata si dispune inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor cu privire la: capital social; alte mentiuni; modificare date asociati persoane juridice si potrivit datelor din: Hotararea adunarii generale a asociatilor nr. 9 din 18.04.2014; depunerea actului constitutiv actualizat.
Dispune publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a a prezentei rezolutii si a notificarii privind depunerea la oficiul registrului comertului a actului constitutiv actualizat.
Executorie de drept.
Cu drept de plangere, in termen de 15 zile, la Tribunalul Neamt in conditiile art. 6 alin. (3) – (5) si urmatoarele din O.U.G. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010.
Pronuntata in sedinta din data de: 06.08.2014.
6254
2014/10/10
Societatea PERLA INVEST – S.R.L.
NUMAR DE ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI J27/1193/2006 COD UNIC DE INREGISTRARE 19101430 ROMANIA MINISTERUL JUSTITIEI OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL NEAMT DOSAR NR. 15037/21.07.2014 REZOLUTIA NR. 5716/23.07.2014 Pronuntata in sedinta din data de 23.07.2014 Directorul Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt – Cernat Elena Pe rol fiind solutionarea cererii de inregistrare nr. 15037 din data 21.07.2014 pentru PERLA INVEST – S.R.L., cod unic de inregistrare: 19101430, numar de ordine in registrul comertului: J27/1193/2006.
DIRECTORUL Asupra cererii de fata:
Prin cererea inregistrata sub nr. 15037 din data 21.07.2014 s-a solicitat inregistrarea in registrul comertului a unor modificari referitoare la: persoane imputernicite.
In sustinerea cererii au fost depuse inscrisurile mentionate in cererea de inregistrare.
Examinand inscrisurile mentionate directorul, constatand ca sunt indeplinite cerintele legale, in conformitate cu art. 1, 2 si 6 din O.U.G. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, urmeaza a admite prezenta cerere privind inregistrarea in registrul comertului a modificarilor solicitate.
Pentru aceste motive, in conditiile legii, dispune:
Admite cererea de inregistrare asa cum a fost formulata si dispune inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor cu privire la: persoane imputernicite si potrivit datelor din: Copie [***act identitate***] din 01.07.2014.
Dispune publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a a prezentei rezolutii.
Executorie de drept.
Cu drept de plangere, in termen de 15 zile, la Tribunalul Neamt, in conditiile art. 6 alin. (3) – (5) si urmatoarele din O.U.G. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010.
Pronuntata in sedinta din data de 23.07.2014.
3721
2014/7/4
Societatea PERLA INVEST – S.R.L.
NUMAR DE ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI J27/1193/2006 COD UNIC DE INREGISTRARE 19101430 ROMANIA MINISTERUL JUSTITIEI OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL NEAMT DOSAR NR. 4957/05.03.2014 REZOLUTIA NR. 19474/07.03.2014 Pronuntata in sedinta din data de 06.03.2014 Directorul Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt – Cernat Elena Pe rol fiind solutionarea cererii de depunere si mentionare acte nr. 4957 din data de 05.03.2014 pentru societatea PERLA INVEST – S.R.L., cod unic de inregistrare: 19101430, numar de ordine in registrul comertului: J27/1193/2006.
DIRECTORUL Asupra cererii de fata:
Prin cererea inregistrata sub nr. 4957 din data de 05.03.2014, s-a solicitat inregistrarea in registrul comertului a depunerii urmatoarelor acte: Act aditional nr. 2 din 29.02.2012 la contractul de inchiriere.
Examinand inscrisurile mentionate, directorul, constatand ca sunt indeplinite cerintele legale, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010, cu dispozitiile Legii nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, urmeaza a admite prezenta cerere de depunere mentionare acte.
Pentru aceste motive, in conditiile legii, dispune:
Admite cererea de depunere si mentionare acte asa cum a fost formulata si dispune inregistrarea in registrul comertului a depunerii urmatoarelor acte: Act aditional nr. 2 din 29.02.2012 la contractul de inchiriere.
Dispune publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a urmatoarelor acte: Rezolutie director/persoana desemnata.
Executorie de drept.
Cu drept de plangere, in termen de 15 zile, la Tribunalul Neamt, in conditiile art. 6, alin. (3) – (5) si urmatoarele din O.U.G. nr. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010.
Pronuntata in sedinta din data de 07.03.2014.
2608
2014/5/12
Societatea Comerciala PERLA INVEST – S.R.L.
NOTIFICARE Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societatii comerciale PERLA INVEST – S.R.L., cu sediul in municipiul Piatra-Neamt, Strada Stefan cel Mare nr. 5, judetul Neamt, inregistrata sub nr. J27/1193/2006, cod unic de inregistrare 19101430, care a fost inregistrat sub nr. 8042 din 09.04.2014.
2259
2014/4/17
Societatea Comerciala PERLA INVEST – S.R.L.
NOTIFICARE Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale PERLA INVEST – S.R.L., cu sediul in municipiul Piatra-Neamt, strada Stefan Cel Mare nr. 5, judetul Neamt, inregistrata sub nr. J27/1193/2006, cod unic de inregistrare 19101430, care a fost inregistrat sub nr. 6727 din 25.03.2014.
617
2014/1/30
Societatea Comerciala PERLA INVEST – S.R.L.
NOTIFICARE Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale PERLA INVEST – S.R.L., cu sediul in municipiul Piatra-Neamt, strada Stefan cel Mare nr. 5, judetul Neamt, inregistrata sub nr. J27/1193/2006, cod unic de inregistrare 19101430, care a fost inregistrat sub nr. 28464 din 30.12.2013.
617
2014/1/30
Societatea Comerciala PERLA INVEST – S.R.L.
HOTARARE Subscrisul: Municipiul Piatra-Neamt, persoana juridica de drept public, reprezentat prin consilierii locali: Virlan Luminita, Timaru Neculai, Deaconu Gheorghe si Popescu Vasile, imputerniciti prin H.C.L. nr. 248 din 31.07.2012, cu sediul in Piatra-Neamt, str. Stefan cel Mare nr. 8, jud. Neamt, cod fiscal 2612790, in calitate de asociat unic al S.C. PERLA INVEST – S.R.L., detinator a 100% capitalul social al S.C. PERLA INVEST – S.R.L. Piatra-Neamt;
in conformitate cu prevederile art. 9 din Actul constitutiv al S.C. PERLA INVEST – S.R.L. Piatra-Neamt si cele ale art. 210 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
pentru realizarea obiectului de activitate se majoreaza capitalul social al S.C. PERLA INVEST – S.R.L. Piatra-Neamt cu aport in numerar in valoare de 515.000 lei, transmis de catre asociatul unic, Municipiul Piatra-Neamt, prin: HCL nr. 253/25.07.2013, HCL nr. 273/29.08.2013 si HCL nr. 289/16.09.2013, avand in vedere ca se modifica art. 6 pct. 6.1 si 6.2 si art. 7 pct. 7.1 din Actul aditional privind capitalul social si numarul partilor sociale detinute de asociatul unic, hotaraste:
Articolul 1 Se aproba majorarea capitalului social al S.C. PERLA INVEST – S.R.L. Piatra-Neamt cu aport in numerar in valoare de 515.000,00 RON, transmis de asociatul unic, Municipiul Piatra Neamt, prin: HCL nr. 253/25.07.2013, HCL nr. 273/29.08.2013 si HCL nr. 289/16.09.2013.
Astfel, capitalul social al S.C. PERLA INVEST – S.R.L. Piatra-Neamt se majoreaza de la 43.146.100,00 RON, divizat in 431.461 de parti sociale egale si indivizibile, fiecare avand o valoare nominala de 100,00 RON, la 43.661.100 RON, divizat in 436.611 parti sociale egale si indivizibile, fiecare avand o valoare nominala de 100,00 RON, subscris si varsat integral.
Articolul 2 Se aproba modificarea art. 6 pct. 6.1 si 6.2 si art. 7 pct. 7.1 din Actul constitutiv al S.C. PERLA INVEST – S.R.L. Piatra-Neamt.
Articolul 3 Conducerea executiva a S.C. PERLA INVEST – S.R.L. Piatra-Neamt va efectua demersurile privind inregistrarea la ORC Neamt.
99
2014/1/9
Societatea Comerciala PERLA INVEST – S.R.L.
NOTIFICARE Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale PERLA INVEST – S.R.L., cu sediul in municipiul Piatra-Neamt, strada Stefan cel Mare nr. 5, judetul Neamt, inregistrata sub nr. J27/1193/2006, cod unic de inregistrare 19101430, care a fost inregistrat sub nr. 27392 din 09.12.2013.
101
2014/1/9
Societatea Comerciala PERLA INVEST – S.R.L.
ACT ADITIONAL la statutul Societatii Comerciale S.C. PERLA INVEST – S.R.L., Piatra-Neamt, jud. Neamt S.C. PERLA INVEST – S.R.L., persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul in municipiul Piatra- Neamt, str. Stefan cel Mare nr. 5, judetul Neamt, inmatriculata la Registrul Comertului Neamt sub nr. J27/1193/13.10.2006, cod unic de inregistrare 19101430, reprezentata de domnul MONDA RADU-MARIAN, [***domiciliu***] judetul Neamt, in calitate de presedinte al Consiliului de administratie al S.C. PERLA INVEST – S.R.L., imputernicit sa semneze actul prin hotararea adunarii generale a asociatilor nr. 14/25.10.2013, prin prezenta a hotarat modificarea actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:
1. In baza hotararii adunarii generale a actionarilor S.C. Perla Invest – S.R.L. Piatra-Neamt, jud. Neamt, nr. 14/25.10.2013, Hotararii Consiliului Local al Mun. Piatra-Neamt, jud. Neamt nr. 265/29.08.2013, Protocolului incheiat intre Primaria Mun. Piatra-Neamt, jud. Neamt, si S.C. Perla Invest – S.R.L., Piatra-Neamt, jud. Neamt, inregistrat la Primaria Mun. Piatra-Neamt sub nr. 32526/18.09.2013, a procesului-verbal de predare primire incheiat intre Primaria Mun. Piatra-Neamt, jud. Neamt, si S.C. Perla Invest – S.R.L., Piatra-Neamt, jud. Neamt, inregistrat la Primaria Mun. Piatra-Neamt sub nr. 32526/18.09.2013, si la S.C. Perla Invest – S.R.L. sub nr. 796/19.09.2013, si a Raportului de evaluare nr. 2007/16.10.2013, inregistrat la S.C. Perla Invest – S.R.L., Piatra-Neamt, jud. Neamt, sub nr. 890/17.10.2013, intocmit de S.C. CONSEXPERT – S.R.L., Piatra-Neamt, jud. Neamt, se majoreaza capitalul social de la 43.094.100 RON subscris si varsat, reprezentand 430.941 parti sociale egale si indivizibile, avand fiecare o valoare nominala de 100 RON, la 43.146.100 RON, reprezentand 431.461 parti sociale egale si indivizibile, avand fiecare o valoare nominala de 100 RON, subscris si varsat integral, cu valoarea de 52.000 RON, prin aport in natura, respectiv:
In baza Hotararii Consiliului Local al Mun. Piatra-Neamt, jud. Neamt, 265/29.08.2013, privind majorarea capitalului social al S.C. Perla Invest – S.R.L., Piatra-Neamt, jud. Neamt:
– teren aferent platformei sosire telegondola, situat in mun. Piatra-Neamt, pct. Trei Coline – dealul Cozla, jud. Neamt, in suprafata de 1632 mp, avand numar cadastral 54974, inscris in Cartea Funciara a localitatii Piatra-Neamt nr. 54974. Pe teren se afla constructia statie sosire varful Cozla, proprietatea S.C. Perla Invest – S.R.L., Piatra-Neamt, jud. Neamt, nefinalizata si receptionata partial, pentru care s-a notat in cartea funciara existenta Autorizatia de construire nr. 409/02.08.2006, eliberata de Primaria din Piatra-Neamt, jud. Neamt, si procesului-verbal de receptie partiala a lucrarilor nr. 1445/05.08.2009.
Terenul este proprietatea privata a municipiului Piatra-Neamt, judetul Neamt, si a fost dobandit in baza Ordinului prefectului nr. 317, din data de 22.11.2006, privind modificarea suprafetei de izlaz apartinand mun. Piatra-Neamt, jud. Neamt, a anexei la acesta si a rezultat din dezmembrarea suprafetei de 1654 mp teren, prin actul de dezmembrare autentificat sub nr. 420/06.05.2010, la Biroul Notarului Public Ionita Ana, cu sediul in mun. Piatra-Neamt, jud. Neamt.
Imobilul este liber de sarcini si servituti, asa cum rezulta din Extrasul de carte funciara nr. 43524/04.11.2013, eliberat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Biroul de Carte Funciara Piatra-Neamt, jud. Neamt.
Impozitele si taxele sunt achitate la zi, conform Certificatului fiscal nr. 2280CJ/04.11.2013 eliberat de Consiliul Local al Mun. Piatra-Neamt – Directia de Taxe si Impozite Jud. Neamt.
2. Ca urmare a acestui fapt, structura capitalului social va fi urmatoarea:
Capitalul social al societatii este de 43.146.100 RON, reprezentand 431.461 parti sociale egale si indivizibile, avand fiecare o valoare nominala de 100 RON, detinute in totalitate de municipiul Piatra-Neamt, judetul Neamt, in calitate de asociat unic al S.C. PERLA INVEST – S.R.L., Piatra-Neamt, judetul Neamt.
3. Participarea la profit si pierderi este:
– municipiul Piatra-Neamt, judetul Neamt – 100% unic asociat, proportionala cu capitalul social depus. Restul dispozitiilor din statul de functionare al societatii raman nemodificate, prezentul act aditional facand parte integranta si completand dispozitiile acestuia in mod corespunzator.
Redactata si editata astazi, data autentificarii, la BIROUL NOTARIAL PUBLIC „LIA KOSZEGHI”, intr-un exemplar original, care ramane la arhiva biroului notarial si patru duplicate, din care un exemplar ramane la arhiva biroului notarial si un exemplar s-a eliberat partii.
4997
2013/9/25
Societatea Comerciala PERLA INVEST – S.R.L.
NOTIFICARE Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale PERLA INVEST – S.R.L., cu sediul in municipiul Piatra-Neamt, strada Stefan cel Mare nr. 5, judetul Neamt, inregistrata sub nr. J27/1193/2006, cod unic de inregistrare 19101430, care a fost inregistrat sub nr. 20513 din 3.09.2013.
4938
2013/9/23
Societatea Comerciala PERLA INVEST – S.R.L.
NUMAR DE ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI J27/1193/2006 COD UNIC DE INREGISTRARE 19101430 ROMANIA MINISTERUL JUSTITIEI OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL NEAMT DOSAR NR. 20828/6.09.2013 REZOLUTIA NR. 8106/10.09.2013 Pronuntata in sedinta din data de 10.09.2013 Directorul Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt – Teodorescu Doina Pe rol fiind solutionarea cererii de inregistrare nr. 20828 din data 6.09.2013 pentru PERLA INVEST – S.R.L., cod unic de inregistrare: 19101430, numar de ordine in registrul comertului: J27/1193/2006.
DIRECTORUL Asupra cererii de fata:
Prin cererea inregistrata sub nr. 20828 din data 6.09.2013 s-a solicitat inregistrarea in registrul comertului a unor modificari referitoare la: alte mentiuni.
In sustinerea cererii au fost depuse inscrisurile mentionate in cererea de inregistrare.
Examinand inscrisurile mentionate directorul, constatand ca sunt indeplinite cerintele legale, in conformitate cu art. 1, 2 si 6 din O.U.G. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, urmeaza a admite prezenta cerere privind inregistrarea in registrul comertului a modificarilor solicitate.
Pentru aceste motive, in conditiile legii, dispune:
Admite cererea de inregistrare asa cum a fost formulata si dispune inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor cu privire la: alte mentiuni si potrivit datelor din: Cerere numire expert nr. 634 din 6.09.2013 in vederea evaluarii aportului in natura privind majorarea capitalului social al societatii, reprezentand teren in suprafata de 1632 mp aferent Platformei sosire telegondola, situat pe muntele Cozia, conform Hotararii adunarii generale a asociatilor nr. 11 din 29.08.2013.
Desemneaza ca expert evaluator pe S.C. CONSEXPERT – S.R.L., Piatra-Neamt, str. Paraul Doamnei nr. 6, judetul Neamt, J27/637/2002, CUI 15023711, reprezentata prin dl ZAPOR VASILE, [***domiciliu***] judetul Neamt, caruia i se stabileste un onorariu de 500 de lei.
Se va comunica petentului si expertului evaluator desemnat.
Dispune publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a prezentei rezolutii.
Executorie de drept.
Cu drept de plangere, in termen de 15 zile, la Tribunalul Neamt, in conditiile art. 6 alin. (3)-(5) si urmatoarele din O.U.G. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010.
Pronuntata in sedinta din data de 10.09.2013.
3819
2013/7/23
Societatea PERLA INVEST – S.R.L.
NUMAR DE ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI J27/1193/2006 COD UNIC DE INREGISTRARE 19101430 ROMANIA MINISTERUL JUSTITIEI OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL NEAMT DOSAR NR. 5834/7.03.2013 REZOLUTIA NR. 2125/11.03.2013 Pronuntata in sedinta din data 11.03.2013 Directorul Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt – Teodorescu Doina Pe rol fiind solutionarea cererii de depunere si mentionare acte nr. 5834 din data 7.03.2013 pentru Societatea PERLA INVEST – S.R.L., cod unic de inregistrare: 19101430, numar de ordine in registrul comertului: J27/1193/2006.
DIRECTORUL Asupra cererii de fata:
Prin cererea, inregistrata sub nr. 5834, din data de 7.03.2013 s-a solicitat inregistrarea in registrul comertului a depunerii urmatoarelor acte: Act aditional nr. 7302 din 18.02.2013 la contractul de inchiriere.
Examinand inscrisurile mentionate, directorul, constatand ca sunt indeplinite cerintele legale, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010, cu dispozitiile Legii nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, urmeaza a admite prezenta cerere de depunere mentionare acte.
Pentru aceste motive, in conditiile legii, dispune:
Admite cererea de depunere si mentionare acte asa cum a fost formulata si dispune inregistrarea in registrul comertului a depunerii urmatoarelor acte: Act aditional nr. 7302 din 18.02.2013 la contractul de inchiriere.
Dispune publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a urmatoarelor acte: Rezolutie director/persoana desemnata.
Executorie de drept.
Cu drept de plangere, in termen de 15 zile, la Tribunalul Neamt, in conditiile art. 6 alin. (3)-(5) si urmatoarele din O.U.G. nr. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010.
Pronuntata in sedinta din data de 11.03.2013.
3806
2013/7/22
Societatea Comerciala PERLA INVEST – S.R.L.
NOTIFICARE Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societatii comerciale PERLA INVEST – S.R.L., cu sediul in municipiul Piatra Neamt, Strada Stefan cel Mare nr. 5, judetul Neamt, inregistrata sub nr. J27/1193/2006, cod unic de inregistrare 19101430, care a fost inregistrat sub nr. 5357 din 01.03.2013.
3683
2013/7/16
Societatea Comerciala PERLA INVEST – S.R.L.
NOTIFICARE Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale PERLA INVEST – S.R.L., cu sediul in municipiul Piatra-Neamt, strada Stefan cel Mare nr. 5, judetul Neamt, inregistrata sub nr. J27/1193/2006, cod unic de inregistrare 19101430, care a fost inregistrat sub nr. 15499 din 26.06.2013.
3522
2013/7/5
Societatea Comerciala PERLA INVEST – S.R.L.
ACT ADITIONAL la statutul Societatii Comerciale PERLA INVEST – S.R.L., Piatra-Neamt, jud. Neamt S.C. PERLA INVEST – S.R.L., persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul ii municipiul Piatra-Neamt, str. Stefan cel Mare nr. 5, judetul Neamt, inmatriculata la Registrul Comertului Neamt sub nr. J27/1193/13.10.2006, cod unic de inregistrare 19101430, atribut fiscal RO, reprezentata de domnul MONDA RADU-MARIAN, [***domiciliu***] judetul Neamt, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. PERLA INVEST – S.R.L., imputernicit sa semneze actul prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 8/29.03.2013, prin prezenta a hotarat modificarea actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:
1. In baza Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor S.C. PERLA INVEST – S.R.L., Piatra-Neamt, jud. Neamt nr. 8/29.03.2013, Hotararii Consiliului Local al Mun. Piatra-Neamt, jud. Neamt nr. 2/19.01.2011, Protocoalelor incheiate intre Primaria Mun. Piatra-Neamt, jud. Neamt si S.C. PERLA INVEST – S.R.L., Piatra-Neamt, jud. Neamt, inregistrate la Primaria Mun. Piatra-Neamt sub nr. 2784/25.01.2011 si 11359/20.03.2013, a procesului-verbal de predare-primire incheiat intre Primaria Mun. Piatra-Neamt, jud. Neamt si S.C. PERLA INVEST – S.R.L., Piatra-Neamt, jud. Neamt, inregistrat la Primaria Mun. Piatra-Neamt sub nr. 11360/21.03.2013 si la S.C. PERLA INVEST – S.R.L. sub nr. 266/20.03.2013, a Hotararilor Consiliului Local al Mun. Piatra-Neamt, jud. Neamt nr. 65/23.02.2011 si nr. 78/28.02.2013, Protocolului incheiat intre Primaria Mun. Piatra-Neamt, jud. Neamt si S.C. PERLA INVEST – S.R.L., Piatra-Neamt, jud. Neamt, inregistrat la Primaria Mun. Piatra-Neamt sub nr. 11362/21.03.2011, a procesului-verbal de predare-primire incheiat intre Primaria Mun. Piatra-Neamt, jud. Neamt si S.C. PERLA INVEST – S.R.L., Piatra-Neamt, jud. Neamt, inregistrat la Primaria mun. Piatra-Neamt sub nr. 11364/21.03.2013 si la S.C. PERLA INVEST – S.R.L. sub nr. 265/20.03.2013, si a Raportului de evaluare inregistrat la S.C. PERLA INVEST – S.R.L., Piatra-Neamt, jud. Neamt sub nr. 274/21.03.2013, intocmit de S.C. CONSEXPERT – S.R.L., Piatra-Neamt, jud. Neamt, se majoreaza capitalul social de la 38.967.500 RON subscris si varsat, reprezentand 389.675 parti sociale egale si indivizibile, avand fiecare o valoare nominala de 100 RON, la 39.649.600 RON, reprezentand 396.496 parti sociale egale si indivizibile, avand fiecare o valoare nominala de 100 RON, subscris si varsat integral, cu valoarea de 682.100 RON, prin aport in natura, respectiv:
In baza Hotararii Consiliului Local al Mun. Piatra-Neamt, jud. Neamt, nr. 2/19.01.2011, privind majorarea capitalului social al S.C. PERLA INVEST – S.R.L., Piatra-Neamt, jud. Neamt, rectificata prin Hotararea Consiliului Local al Mun. Piatra-Neamt, jud. Neamt, nr. 78/28.02.2013:
I. teren aferent stalpilor traseului Telegondola, in suprafata totala de 458 mp, situat in mun. Piatra-Neamt, jud. Neamt, format din:
– teren in suprafata de 64 mp avand numar cadastral 54610, conform Planului de amplasament si delimitare a imobilului si a Tabelului de miscare parcelara, anexa 13, avizate de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Neamt, la data de 7.02.2011, inscris in Cartea Funciara a localitatii Piatra-Neamt nr. 54610;
– teren in suprafata de 16 mp avand numar cadastral 54612, conform Planului de amplasament si delimitare a imobilului si a Tabelului de miscare parcelara, anexa 13, avizate de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Neamt, la data de 7.02.2011, inscris in Cartea Funciara a localitatii Piatra-Neamt nr. 54612;
– teren in suprafata de 38 mp avand numar cadastral 54656, conform Planului de Amplasament si de Limitare a Imobilului, avizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Neamt, la data de 14.02.2011, inscris in Cartea Funciara a localitatii Piatra-Neamt nr. 54656;
– teren in suprafata de 148 mp avand numar cadastral 54622, conform Planului de Amplasament si de Limitare a Imobilului si a Tabelului de miscare parcelara, anexa 13, avizate de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Neamt, la data de 8.02.2011, inscris in Cartea Funciara a localitatii Piatra-Neamt nr. 54622;
– teren in suprafata de 71 mp avand numar cadastral 54620, conform Planului de amplasament si delimitare a imobilului si a Tabelului de miscare parcelara, anexa 13, avizate de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Neamt, la data de 8.02.2011, inscris in Cartea Funciara a localitatii Piatra-Neamt nr. 54620;
– teren in suprafata de 11 mp avand numar cadastral 54614, conform Planului de amplasament si delimitare a imobilului si a Tabelului de miscare parcelara, anexa 13, avizate de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Neamt, la data de 7.02.2011, inscris in Cartea Funciara a localitatii Piatra-Neamt nr. 54614;
– teren in suprafata de 17 mp avand numar cadastral 54621, conform Planului de amplasament si delimitare a imobilului si a Tabelului de miscare parcelara, anexa 13, avizate de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Neamt, la data de 8.02.2011, inscris in Cartea Funciara a localitatii Piatra-Neamt nr. 54621;
– teren in suprafata de 21 mp avand numar cadastral 54613, conform Planului de amplasament si delimitare a imobilului, avizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Neamt, la data de 7.02.2011. inscris in Cartea Funciara a localitatii Piatra-Neamt nr. 54613;
– teren in suprafata de 72 mp avand numar cadastral 54611, conform Planului de amplasament si delimitare a imobilului si a Tabelului de miscare parcelara, anexa 13, avizate de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Neamt, la data de 7.02.2011, inscris in Cartea Funciara a localitatii Piatra-Neamt nr. 54611. II. teren aferent stalpilor traseului Telescaun, in suprafata totala de 62 mp, situat in mun. Piatra-Neamt, jud. Neamt, format din:
– teren in suprafata de 7 mp avand numar cadastral 54672, conform Planului de amplasament si delimitare a imobilului, avizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Neamt, la data de 16.02.2011, inscris in Cartea Funciara a localitatii Piatra-Neamt nr. 54672;
– teren in suprafata de 7 mp avand numar cadastral 54704, conform Planului de amplasament si delimitare a imobilului, avizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Neamt, la data de 18.02.2011, inscris in Cartea Funciara a localitatii Piatra-Neamt nr. 54704;
– teren in suprafata de 7 mp avand numar cadastral 54674, conform Planului de amplasament si delimitare a imobilului avizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Neamt la data de 7.02.2011, inscris in Cartea Funciara a localitatii Piatra-Neamt nr. 54674;
– teren in suprafata de 7 mp avand numar cadastral 54675, conform Planului de Amplasament si de Limitare a Imobilului avizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Neamt la data de 16.02.2011, inscris in Cartea Funciara a localitatii Piatra-Neamt nr. 54675;
– teren in suprafata de 7 mp avand numar cadastral 54681, conform Planului de amplasament si delimitare a imobilului avizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Neamt la data de 17.02.2011, inscris in Cartea Funciara a localitatii Piatra-Neamt nr. 54681;
– teren in suprafata de 13 mp avand numar cadastral 54683, conform Planului de amplasament si delimitare a imobilului avizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Neamt la data de 17.02.2011, inscris in Cartea Funciara a localitatii Piatra-Neamt nr. 54683;
– teren in suprafata de 7 mp avand numar cadastral 54682 conform Planului de amplasament si delimitare a imobilului avizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Neamt la data de 17.02.2011, inscris in Cartea Funciara a localitatii Piatra-Neamt nr. 54682;
– teren in suprafata de 7 mp avand numar cadastral 54673, conform Planului de amplasament si delimitare a imobilului avizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Neamt la data de 16.02.2011, inscris in Cartea Funciara a localitatii Piatra-Neamt nr. 54673; III. teren aferent statiei de sosire Telescaun, in suprafata totala de 674 mp, situat in mun. Piatra-Neamt, jud. Neamt, format din:
– teren in suprafata de 674 mp avand numar cadastral 54947, conform Planului de amplasament si delimitare a imobilului avizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Neamt la data de 6.04.2011, inscris in Cartea Funciara a localitatii Piatra-Neamt nr. 54947; IV. teren aferent statiei de plecare Telegondola, in suprafata totala de 1000 mp, situat in mun. Piatra-Neamt, jud. Neamt, format din:
– teren in suprafata de 1.000 mp avand numar cadastral 54618, conform Planului de amplasament si delimitare a imobilului si a Tabelului de miscare parcelara, anexa 13, avizate de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Neamt la data de 8.04.2011, inscris in Cartea Funciara a localitatii Piatra-Neamt nr. 54618; V. teren aferent statiei de plecare Telescaun, in suprafata totala de 540 mp, situat in mun. Piatra-Neamt, jud. Neamt, format din:
– teren in suprafata de 540 mp avand numar cadastral 54942, conform Planului de amplasament si delimitare a imobilului avizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Neamt la data de 6.04.2011, inscris in Cartea Funciara a localitatii Piatra-Neamt nr. 54942. Imobilele sunt proprietatea municipiului Piatra-Neamt, judetul Neamt si au fost dobandite in baza Hotararii Consiliului Local al Mun. Piatra-Neamt, jud. Neamt nr. 12/19.01.20011, privind diminuarea aportului social in cadrul contractului de societate civila nr. 56.927 din 8.12.2006, rectificata prin Hotararea Consiliului Local al Mun. Piatra-Neamt, jud. Neamt nr. 35/31.01.2013.
In baza Hotararii Consiliului Local al Mun. Piatra-Neamt, jud. Neamt nr. 65/23.02.2011, privind majorarea capitalului social al S.C. PERLA INVEST – S.R.L., Piatra-Neamt, jud. Neamt, rectificata prin HCL al mun. Piatra-Neamt, jud. Neamt nr. 78/28.02.2013:
I. – teren in suprafata de 183 mp, situat in extravilanul mun. Piatra-Neamt, jud. Neamt, la punctul „Islaz Dealul Cozla”, avand numar cadastral 54831, conform Planului de Amplasament si delimitare a Imobilului si a Tabelului de miscare parcelara, anexa 13, avizate de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Neamt, la data de 16.03.2011, inscris in Cartea Funciara a localitatii Piatra-Neamt nr. 54831;
II. – teren in suprafata de 1.151 mp, situat in intravilanul mun. Piatra-Neamt, jud. Neamt, la punctul „Trei Coline” – Dealul Cozla, avand numar cadastral 54946, conform Planului de Amplasament si delimitare a Imobilului, avizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Neamt, la data de 6.04.2011, inscris in Cartea Funciara a localitatii Piatra-Neamt nr. 54946;
III. – teren in suprafata de 181 mp, situat in intravilanul mun. Piatra-Neamt, jud. Neamt, la punctul „Trei Coline” – Dealul Cozla, avand numar cadastral 54949, conform Planului de Amplasament si delimitare a imobilului, avizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Neamt, la data de 6.04.2011, inscris in Cartea Funciara a localitatii Piatra-Neamt nr. 54949;
IV. – teren in suprafata de 250 mp, situat in intravilanul mun. Piatra-Neamt, jud. Neamt, la punctul „Trei Coline” – Dealul Cozla, avand numar cadastral 54948, conform Planului de Amplasament si delimitare a imobilului, avizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Neamt, la data de 6.04.2011, inscris in Cartea Funciara a localitatii Piatra-Neamt nr. 54948;
V. – teren in suprafata de 2.141 mp, situat in intravilanul mun. Piatra-Neamt, jud. Neamt, la punctul „Trei Coline” – Dealul Cozla, avand numar cadastral 54945, conform Planului de Amplasament si delimitare a imobilului, avizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Neamt, la data de 6.04.2011, inscris in Cartea Funciara a localitatii Piatra-Neamt nr. 54945.
Imobilele sunt proprietatea Municipiului Piatra-Neamt, judetul Neamt si au fost dobandite in baza Hotararii Guvernului Romaniei nr. 1356 din 27.12.2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei din data de 23.08.2002.
Imobilele sunt libere de sarcini si servituti, asa cum rezulta din Extrasele de carte funciara nr. 24116/18.06.2013, nr. 24127/18.06.2013, nr. 24094/17.06.2013, nr. 24079/17.06.2013, nr. 24119/18.06.2013, nr. 24122/18.06.2013, nr. 24057/17.06.2013, nr. 24060/17.06.2013, nr. 24052/17.06.2013, nr. 23980/17.06.2013, nr. 24046/17.06.2013, nr. 24022/17.06.2013, nr. 24028/17.06.2013, nr. 24035/17.06.2013, nr. 24043/17.06.2013, nr. 24038/17.06.2013, nr. 24015/17.06.2013, nr. 23963/17.06.2013, nr. 23971/17.06.2013, nr. 23978/17.06.2013, nr. 24144/18.06.2013, nr. 24140/18.06.2013, nr. 24148/18.06.2013, nr. 24138/18.06.2013, si nr. 24142 din 18.06.2013, eliberate de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara – Biroul de Carte Funciara Piatra-Neamt, jud. Neamt.
Impozitele si taxele sunt achitate la zi, conform Certificatului fiscal nr. 1292CJ/18.06.2013 eliberat de Consiliul Local al Mun. Piatra-Neamt – Directia de Taxe si Impozite, jud. Neamt.
2. Ca urmare a acestui fapt, structura capitalului social va fi urmatoarea:
Capitalul social al societatii este de 39.649.600 RON, reprezentand 396.496 parti sociale egale indivizibile, avand fiecare o valoare nominala de 100 RON, detinute in totalitate de municipiul Piatra-Neamt, judetul Neamt, in calitate de asociat unic al S.C. PERLA INVEST – S.R.L., Piatra-Neamt, judetul Neamt.
3. Participarea la profit si pierderi este:
– Municipiul Piatra-Neamt, jud. Neamt – 100% – unic asociat, proportionala cu capitalul social depus. Restul dispozitiilor din statului de functionare al societatii raman nemodificate, prezentul act aditional facand parte integranta si completand dispozitiile acestuia in mod corespunzator.
Redactat, editat si autentificat la Biroul Notarial Public „LIA KOSZEGHI”, in cinci exemplare, din care un exemplar a fost depus la arhiva biroului.
1651
2013/3/28
Societatea Comerciala PERLA INVEST – S.R.L.
NUMAR DE ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI J27/1193/2006 COD UNIC DE INREGISTRARE 19101430 ROMANIA MINISTERUL JUSTITIEI OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL NEAMT DOSAR NR. 5356/01.03.2013 REZOLUTIA NR. 1958/05.03.2013 Pronuntata in sedinta din data de 05.03.2013 Directorul Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt – Teodorescu Doina Pe rol fiind solutionarea cererii de depunere si mentionare acte nr. 5356 din data 01.03.2013 pentru societatea PERLA INVEST – S.R.L., cod unic de inregistrare: 19101430, numar de ordine in registrul comertului: J27/1193/2006.
DIRECTORUL Asupra cererii de fata:
Prin cererea, inregistrata sub nr. 5356 din data de 01.03.2013, s-a solicitat inregistrarea in registrul comertului a depunerii urmatoarelor acte: cerere numire expert nr. 297 din 22.02.2013.
Examinand inscrisurile mentionate directorul, constatand ca sunt indeplinite cerintele legale, in conformitate prevederile O.U.G. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010, cu dispozitiile Legii 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, urmeaza a admite prezenta cerere de depunere mentionare acte.
Pentru aceste motive, in conditiile legii, dispune:
Admite cererea de depunere si mentionare acte asa cum a fost formulata si dispune inregistrarea in registrul comertului a depunerii urmatoarelor acte: cerere numire expert nr. 297 din 22.02.2013, in vederea evaluarii aportului in natura pentru majorarea capitalului social, conform hotararii adunarii generale a actionarilor nr. 5 din 20.02.2013.
Desemneaza ca expert evaluator pe dl ZAPOR VASILE, [***domiciliu***] jud. Neamt, caruia i se stabileste onorariul de 500 de lei.
Se va comunica petentului si expertului evaluator desemnat.
Dispune publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a urmatoarelor acte: rezolutie director/persoana desemnata.
Executorie de drept.
Cu drept de plangere, in termen de 15 zile, la Tribunalul Neamt, in conditiile art. 6, alin. (3)-(5) si urmatoarele din O.U.G. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010.
Pronuntata in sedinta din data de 05.03.2013.
1248
2013/3/7
Societatea Comerciala PERLA INVEST – S.R.L.
NUMAR DE ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI J27/1193/2006 COD UNIC DE INREGISTRARE 19101430 ROMANIA MINISTERUL JUSTITIEI OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL NEAMT DOSAR NR. 3317/07.02.2013 REZOLUTIA NR. 1224/11.02.2013 Pronuntata in sedinta din data de 11.02.2013 Directorul Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt – Teodorescu Doina Pe rol fiind solutionarea cererii de depunere si mentionare acte nr. 3317 din data 07.02.2013 pentru societatea PERLA INVEST – S.R.L., cod unic de inregistrare: 19101430, numar de ordine in registrul comertului: J27/1193/2006.
DIRECTORUL Asupra cererii de fata:
Prin cererea inregistrata sub nr. 3317 din data de 07.02.2013 s-a solicitat inregistrarea in registrul comertului a depunerii urmatoarelor acte: Contract de garantie reala mobiliara nr. 4 din 01.02.2007.
Examinand inscrisurile mentionate directorul, constatand ca sunt indeplinite cerintele legale, in conformitate prevederile O.U.G. nr. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010, cu dispozitiile Legii 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, urmeaza a admite prezenta cerere de depunere mentionare acte.
Pentru aceste motive, in conditiile legii, dispune:
Admite cererea de depunere si mentionare acte asa cum a fost formulata si dispune inregistrarea in registrul comertului a depunerii urmatoarelor acte: Contract de garantie reala mobiliara nr. 4 din 01.02.2007.
Dispune publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a urmatoarelor acte: Rezolutie director/persoana desemnata.
Executorie de drept.
Cu drept de plangere, in termen de 15 zile, la Tribunalul Neamt, in conditiile art. 6, alin. (3)-(5) si urmatoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010.
Pronuntata in sedinta din data de 11.02.2013.
5154
2012/12/12
Societatea Comerciala PERLA INVEST – S.R.L.
NUMAR DE ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI J27/1193/2006 COD UNIC DE INREGISTRARE 19101430 ROMANIA MINISTERUL JUSTITIEI OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL NEAMT DOSAR NR. 514811/11.07.2012 REZOLUTIA NR. 505818/13.07.2012 Pronuntata in sedinta din data de 13.07.2012 Directorul Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt – Teodorescu Doina Pe rol fiind solutionarea cererii de inregistrare nr. 514811 din data de 11.07.2012 formulate de administrator FECIC GEORGE FLORIN, prin care se solicita inscrierea in registrul comertului a unor mentiuni cu modificari referitoare la: obiecte de activitate pe sedii, pentru Societatea Comerciala PERLA INVEST – S.R.L., cod unic de inregistrare: 19101430, numar de ordine in registrul comertului: J27/1193/2006 si inregistrarea datelor din declaratia tip – model 3 pe proprie raspundere in registrul comertului.
DIRECTORUL Asupra cererii de fata:
Prin cererea inregistrata sub nr. 514811 din data de 11.07.2012 s-a solicitat inregistrarea in registrul comertului a unor modificari referitoare la: obiecte de activitate pe sedii si inregistrarea datelor din declaratia tip – model 3 pe proprie raspundere in registrul comertului.
In sustinerea cererii au fost depuse inscrisurile mentionate in cererea de inregistrare.
Examinand inscrisurile mentionate directorul, constatand ca sunt indeplinite cerintele legale, in conformitate cu art. 1, 2 si 6 din O.U.G. nr. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010, ale Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii nr. 359/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, urmeaza a admite prezenta cerere privind inregistrarea in registrul comertului a modificarilor solicitate.
Pentru aceste motive, in conditiile legii, dispune:
Admite cererea de inregistrare asa cum a fost formulata si dispune inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor cu privire la: obiecte de activitate pe sedii si inregistrarea datelor din declaratia tip – model 3 pe proprie raspundere in registrul comertului potrivit datelor din: Declaratie-tip pe propria raspundere – model 3 nr. 514811 din 11.07.2012.
Dispune publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a prezentei rezolutii.
Executorie de drept.
Cu drept de plangere, in termen de 15 zile, la Tribunalul Neamt in conditiile art. 6 alin. (3)-(5) si urmatoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010.
Pronuntata in sedinta din data de 13.07.2012.
3985
2012/10/15
Societatea Comerciala PERLA INVEST – S.R.L.
NOTIFICARE Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale PERLA INVEST – S.R.L., cu sediul in loc. Piatra-Neamt, municipiul Piatra-Neamt, strada Stefan cel Mare nr. 5, judetul Neamt, inregistrata sub nr. J27/1193/2006, cod unic. de inregistrare 19101430, care a fost inregistrat sub nr. 511825 din 05.06.2012.
2725
2012/7/24
Societatea Comerciala PERLA INVEST – S.R.L.
NUMAR DE ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI J27/1193/2006 COD UNIC DE INREGISTRARE 19101430 ROMANIA MINISTERUL JUSTITIEI OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL NEAMT DOSAR NR. 513956/29.06.2012 REZOLUTIA NR. 505426/02.07.2012 Pronuntata in sedinta din data de 02.07.2012 Directorul Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt – Teodorescu Doina Pe rol fiind solutionarea cererii de depunere si mentionare acte nr. 513956 din data 29.06.2012 formulata de administrator FECIC GEORGE FLORIN, prin care se solicita mentionarea in registrul comertului a cererii de numire expert pentru majorare capital social din aport in natura pentru PERLA INVEST – S.R.L., cod unic de inregistrare 19101430, numar de ordine in registrul comertului J27/1193/2006.
DIRECTORUL Asupra cererii de fata:
Prin cererea de depunere si mentionare acte sub nr. 513956 din data 29.06.2012 s-a solicitat, mentionarea in registrul comertului a cererii de numire expert pentru PERLA INVEST – S.R.L. – majorare capital social din aport in natura.
In sustinerea cererii au fost depuse inscrisurile mentionate in cererea de inregistrare.
Examinand inscrisurile mentionate directorul, constatand ca sunt indeplinite cerintele legale, in conformitate cu art. 1, 2 si 6 din O.U.G. nr. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010, ale Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii nr. 359/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, urmeaza a admite prezenta cerere privind inregistrarea in registrul comertului a modificarilor solicitate.
Pentru aceste motive, in conditiile legii, dispune:
Admite cererea de depunere si mentionare acte asa cum a fost formulata si dispune numirea ca expert a domnului ZAPOR VASILE, cu [***domiciliu***] judetul Neamt, pentru intocmirea unui raport de evaluare care sa cuprinda descrierea si modul de evaluare a fiecarui bun aportat si pentru a evidentia daca valoarea acestora corespunde numarului si valorii partilor sociale acordate in schimb.
Dispune publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a prezentei rezolutii.
Executorie de drept.
Cu drept de plangere, in termen de 15 zile, la Tribunalul Neamt, in conditiile art. 6 alin. (3) – (5) si urmatoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010.
Pronuntata in sedinta din data de 02.07.2012.
2591
2012/7/12
Societatea Comerciala PERLA INVEST – S.R.L.
NOTIFICARE Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale PERLA INVEST – S.R.L., cu sediul in loc. Piatra-Neamt, municipiul Piatra-Neamt, strada Stefan Cel Mare nr. 5, judetul Neamt, inregistrata sub nr. J27/1193/2006, cod unic de inregistrare 19101430, care a fost inregistrat sub nr. 512778 din 15.06.2012.
2591
2012/7/12
Societatea Comerciala PERLA INVEST – S.R.L.
HOTARARE a adunarii generale a asociatilor In conformitate cu prevederile art. 9 din actul constitutiv al S.C. PERLA INVEST – S.R.L., Piatra-Neamt si cele ale art. 210 din Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
pentru realizarea obiectului de activitate, se majoreaza capitalul social al S.C. S.C. PERLA INVEST – S.R.L., Piatra-Neamt, cu aport in numerar in valoare totala de 10.019.500,00 RON, subscris si varsat integral, conform H.C.L nr. 309/25.06.2009, rectificata prin H.C.L. nr. 30/16.02.2012, H.C.L. nr. 23/25.01.2012 si art. 2 din H.C.L. nr. 65/23.02.2012.
Avand in vedere ca se modifica art. 6 alineat 1 si 2 si art. 7 pct. 7.1 alineat 1 din actul constitutiv privind capitalul social si numarul partilor sociale detinute de asociatul unic, hotaraste:
Articolul 1 Se aproba majorarea capitalului social al S.C. PERLA INVEST – S.R.L., Piatra-Neamt, cu aport in numerar in valoare de 10.019.500,00 RON, subscris si varsat integral.
Astfel, capitalul social al S.C. PERLA INVEST – S.R.L., Piatra-Neamt, se majoreaza de la 28.948.000,00 RON, divizat in 289.480,00 parti sociale egale si indivizibile, fiecare avand o valoare nominala de 100,00 RON, la 38.967.500,00 RON, divizat in 389.675,00 RON parti sociale egale si indivizibile, fiecare avand o valoare nominala de 100,00 RON, subscris si varsat integral;
– aport in numerar in valoare de 10.019.500,00 RON a fost transmis de asociatul unic conform H.C.L. nr. 309/25.06.2009, rectificata prin H.C.L. nr. 30/16.02.2012, H.C.L. nr. 23/25.01.2012 si art. 2 din H.C.L. nr. 65/23.02.2012.
Articolul 2 Incepand cu data prezentei hotarari, se modifica art. 6 alineat 1 si 2 si art. 7 pct. 7.1 alineat 1 din actul constitutiv privind capitalul social si numarul partilor sociale detinute de asociatul unic.
2589
2010/6/14
Societatea Comerciala PERLA INVEST – S.R.L.
NOTIFICARE Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societatii comerciale PERLA INVEST S.R.L., cu sediul in municipiul Piatra Neamt, judet Neamt, str. Stefan cel Mare nr. 6, inregistrata sub nr. J27/1193/2006, cod unic de inregistrare 19101430, care a fost inregistrat sub nr. 28385 din 01.06.2010.
(36/1.678.928)
2589
2010/6/14
Societatea Comerciala PERLA INVEST – S.R.L.
HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR NR. 38/18.05.2010 Adunarea generala a asociatilor numita sa reprezinte interesele asociatilor la S.C. PERLA INVEST S.R.L.
Piatra Neamt;
Avand in vedere prevederile H.C.L. nr. 86/12.03.2010 prin care municipiul Piatra Neamt se asociaza cu S.C. PERLA INVEST S.R.L. in vederea administrarii strandului municipal situat in Piatra Neamt, Str. Tineretului nr. 26 si a parcului zoologic situat in Piatra Neamt, str. Stefan cel Mare f.n., se completeaza obiectul de activitate si se reactualizeaza actul constitutiv.
HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba completarea obiectului de activitate al S.C. PERLA INVEST S.R.L., cu urmatoarele coduri CAEN:
0149 – cresterea altor animale;
9104 – activitati ale gradinilor zoologice, botanice si ale rezervatiilor naturale.
Art. 2. Se aproba deschiderea a doua puncte de lucru:
– strandului municipal situat in Piatra Neamt, Str. Tineretului nr. 26;
– parcul zoologic situat in Piatra Neamt, str. Stefan cel Mare f.n.
Art. 3. Consiliul de Administratie prin domnul delegat CA, Andrei Baciu vor asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.
(35/1.678.927)
3606
2009/7/8
Societatea Comerciala PERLA INVEST – S.R.L.
NOTIFICARE Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt notifica, in conformitate cu prevederile art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societatii comerciale PERLA INVEST S.R.L., cu sediul in MUNICIPIUL PIATRA NEAMT, judet Neamt, Str. STEFAN CEL MARE, nr. 6, inregistrata sub nr. J27/1193/2006, cod unic de inregistrare 19101430, care a fost inregistrat sub nr. 28554 din 03.06.2009.
(97/1.167.234)
3606
2009/7/8
Societatea Comerciala PERLA INVEST – S.R.L.
ACT ADITIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV AL S.C. PERLA INVEST S.R.L.
Subscrisele Municipiul Piatra Neamt, S.C. Urban S.A.
si S.C. Publiserv S.R.L., in calitate de asociate la S.C. PERLA INVEST S.R.L., cu sediul in localitatea Piatra Neamt, strada Stefan cel Mare, nr. 6, judetul Neamt, inmatriculata la ORC Neamt sub J27/1193/2006, CUI 19101430, in baza Hotararilor Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamt nr. 464/25.07.2008 si 6/23.01.2009, a Hotararii AGA a S.C. PERLA INVEST S.R.L. nr. 31/25.05.2009, a hotararii AGA a S.C. PUBLISERV S.R.L. nr. 23/30.04.2009 si a hotararii AGA a S.C. URBAN S.A. nr. 22/29.04.2009, am hotarat sa modificam Actul Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:
1. Se retrag din societate asociatii S.C. URBAN S.A.
si S.C. PUBLISERV S.R.L., care cesioneaza toate partile sociale pe care le detin asociatului MUNICIPIUL PIATRA NEAMT, conform contractelor de cesiune parti sociale nr. 23376/01.06.2009 si 23377/01.06.2009.
2. Se majoreaza capitalul social cu 10.000.000 lei provenind de la asociatul Municipiul Piatra Neamt, varsat dupa cum rezulta din extrasele de cont de la Alpha Bank nr. 177 – 150.000 lei/12.08.2008, nr. 192 – 300.000 lei/13.09.2008, nr. 193 – 250.000 lei/16.09.2008, nr. 195 – 150.000 lei/30.09.2008, nr. 199 – 450.000 lei/09.10.2008, nr. 205 – 80.000 lei/28.10.2008, nr. 206 – 340.541 lei/30.10.2008, nr. 208 – 36.000 plus 173.000 lei/05.11.2008, nr. 212 – 580.000 lei/13.11.2008, nr. 214 – 47.000 lei/18.11.2008, nr. 218 – 41.000 lei/26.11.2008, nr. 221 – 32.000 lei/04.12.2008, nr. 226 – 550.000 lei/16.12.2008, nr. 230 – 145.000 lei/20.12.2008, nr. 232 – 500.000 lei/30.12.2008, nr. 234 – 540.000 lei/01.01.2009, nr. 236 – 635.459 lei/14.01.2009, nr. 237 – 310.000 lei/15.01.2009, nr. 243- 529.000 lei/10.02.2009, nr. 253 – 488.000 lei si din extrasele de cont de la BRD-GSG nr. 127 -165.000 lei/19.01.2009, nr. 128 – 427.000 lei/20.01.2009, nr. 129 – 20.765 lei/22.01.2009, nr. 133 – 150.000 lei/29.01.2009, nr. 138 – 221.096 plus 250.000 lei/10.02.2009, nr. 139 – 36.750 lei/12.02.2009, nr. 141 – 100.000 lei plus 149.688 lei/16.02.2009, nr. 143 – 150.000 lei/19.02.2009, nr. 144 – 100.000 lei/20.02.2009, nr. 145 – 100.000 lei/23.02.2009, nr. 146 – 27.000 lei/24.02.2009, nr. 147 – 36.750 lei plus 67.543 lei/25.02.2009, nr. 153 – 70.000 lei/09.03.2009, nr. 155 -186.329 lei/11.03.2009, nr. 157 – 28.725 lei/16.03.2009, nr. 158 – 100.000 lei/17.03.2009, nr. 159 – 135.701 lei/18.03.2009, nr. 161 – 341.903 lei plus 100.000 lei/20.03.2009, nr. 163 – 150.000 lei/25.03.2009, nr. 165 – 300.000 lei/30.03.2009 si 167 – 100.000 lei plus 158.750 lei/02.04.2009.
3. Structura aportului la capitalul social si participarea la beneficii si pierderi a asociatilor va fi: MUNICIPIUL PIATRA NEAMT detine 152.400 parti sociale cu o valoare nominala de 100 lei, cu o valoare totala de 15.240.000 lei, reprezentand 100% din capitalul social.
4. Se suprima din actul constitutiv dispozitiile referitoare la cenzor (art. 25 si 26).
5. Se actualizeaza actul constitutiv, dandu-se articolelor o noua renumerotare.
Prezentul inscris a fost redactat in 3 exemplare originale.
(96/1.167.233)
3192
2008/6/10
Societatea Comerciala PERLA INVEST – S.R.L.
NOTIFICARE Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societatii comerciale PERLA INVEST SRL, cu sediul in MUNICIPIUL PIATRANEAMT, judet Neamt, Str. STEFAN CEL MARE, nr.6, inregistrata sub nr. J27/1193/2006, cod unic de inregistrare 19101430, care a fost inregistrat sub nr. 2035 din 24.01.2008.
3192
2008/6/10
Societatea Comerciala PERLA INVEST – S.R.L.
ACT ADITIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV AL S.C. „PERLA INVEST” SRL Subscrisele Municipiul Piatra-Neamt, S.C. Urban S. A. si S.C. Publiserv S.R.L., in calitate de asociate la S.C. PERLA INVEST S.R.L., cu sediul in localitatea PiatraNeamt, strada Stefan cel Mare nr. 6, judetul Neamt, inmatriculata la ORC Neamt sub J 27/1193/2006, CUI 19101430, in baza Hotararii AGA a SC PERLA INVEST SRL nr. 20/21.01.2008, am hotarat sa modificam Actul Constitutiv al societati dupa cum urmeaza.
1. Se redefineste obiectul de activitate al societatii in conformitate cu Nomenclatorul CAEN Rev.2, aprobat prin Ordinul I.N.S. nr. 337 / 2007 si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.293 din 03.05.2007, dupa cum urmeaza:
– activitate principala: 4939 – Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
– activtati secundare: conform art. 5 din actul constitutiv actualizat la data de 21.01.2008. Prezentul inscris a fost redactat in 3 exemplare originale.
3361
2007/11/20
PARTEA a IV-a, 4 Nr. 3361/20.XI.2007 PARTEA a IV-a, Nr. 3361/20.XI.2007 Societatea Comerciala DUNAREA – S.A.
HOTARAREA NR. 7/12.06.2007 A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII COMERCIALE DUNAREA SA Subsemnatii:
FRANCU COSTIN MARIAN, cetatean roman, nascut la Bucuresti, la data de 11.07.1950, cu [***domiciliu***] sector 1, identificat prin Carte de Identitate, seria **** nr. *****, eliberata de Politia mun. Bucuresti, Sectia 3, la data de 07.08.1998, [***CNP***] si FRANCU MARILENA EUGENIA, cetatean roman, nascuta la Bucuresti, la data de 08.09.1963, cu [***domiciliu***] sector 1, identificata prin Carte de Identitate, seria ***, nr. ****, eliberata de Politia mun. Bucuresti, Sectia 3, la data de 29.10.1999, [***CNP***] si POTOP CAMELIA, cetatean roman, nascuta la Bucuresti, la data de 10.11.1966, cu [***domiciliu***] sector 1, identificata prin Carte de Identitate, seria ***, nr. ***, eliberata de Politia mun.
Bucuresti, Sectia 4, la data de 15.06.2000, [***CNP***] si CIUPULIGA CORNELIU, cetatean roman, nascut la Bucuresti, la data de 26.06.1945, cu [***domiciliu***] sector 6, identificata prin Buletin de Identitate, seria , nr. , eliberat de Politia mun. Bucuresti, Sectia 22, la data de 25.01.1995, [***CNP***] si FRANCU BOGDAN SABIN, cetatean roman, nascut la Bucuresti, la data de 11.10.1974, cu [***domiciliu***] sector 5, identificat prin Carte de Identitate, seria nr. , eliberat de Politia mun. Bucuresti, la data de 20.10.2006, [***CNP***], in calitate de actionari ai sus-mentionatei societati, in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, convocata legal, intrunita la sediul societatii in ziua de 12 iunie, cu unanimitatea votului actionarilor societatii, HOTARASTE:
Art. 1. Aprobarea creditului in suma de 2.580.000 EURO contractat de la Alpha Bank Romania S.A.
Bucuresti – Sucursala Unirii Art. 2. Garantarea facilitatii de credit, astfel cum a fost aprobata, cu urmatoarele:
a) Cesiunea creantelor nascute din Contractul de executie de lucrari nr. 21743/18.05.2006 si actele aditionale aferente, incheiat intre S.C. DUNAREA .S.A.., in calitate de executant si Primaria Municipiului Piatra Neamt cu sediul in Piatra Neamt, cod fiscal 2612790, in calitate de achizitor, cesionat catre SC PERLA INVEST SRL Piatra Neamt, CUI 19101430, prin contractul de novatie prin schimbare de creditor, nr. 56962/08.12.2006;
b) garantie reala mobiliara asupra contului curent al S.C. DUNAREA S.A., deschis la Alpha BANK Romania S.A. Bucuresti – Sucursala Unirii;
c) Cesiunea creantelor din Polita de asigurare ce urmeaza a se incheia cu UNITA SA d) un bilet la ordin „in alb”, emis de S.C. DUNAREA S.A..
Art. 3. Se imputerniceste Dl. Costin Marian Francu, administrator unic al societatii, sa semneze in numele S.C. DUNAREA S.A. si pentru aceasta, toate contractele – de credit si/sau de garantie si anexele, actele aditionale la acestea ce se vor incheia cu ALPHA BANK ROMANIA S.A. Bucuresti – Sucursala Unirii, precum si orice alte acte necesar a fi semnate pentru prezenta facilitate de credit.
(25/74176)
1660
2007/5/29
* Societatea Comerciala PERLA INVEST – S.R.L., Piatra-Neamt judetul Neamt NOTIFICARE Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale PERLA INVEST – S.R.L., cu sediul in Piatra-Neamt, str. Stefan cel Mare nr. 6, judetul Neamt, inmatriculata la Oficiul registrului comertului cu nr. J 27/1193/2006, cod unic de inregistrare 19101430, care a fost inregistrat cu nr. 18716 din 11.05.2007.
(38/34.389)
1660
2007/5/29
* Societatea Comerciala PERLA INVEST – S.R.L., Piatra-Neamt judetul Neamt ACT ADITIONAL la statutul Societatii Comerciale PERLA INVEST – S.R.L.
Subscrisele: Municipiul Piatra-Neamt, Societatea Comerciala URBAN – S.A., Societatea Comerciala PUBLISERV – S.R.L., in calitate de asociate la Societatea Comerciala PERLA INVEST – S.R.L., cu sediul in Piatra-Neamt, str. Stefan cel Mare nr. 6, judetul Neamt, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului al Judetului Neamt cu nr. J 27/1193/2006, cod unic de inregistrare 19101430, in baza hotararii Consiliului local nr.
44/8.02.2007 si hotararile adunarii generale a asociatilor ale Societatii Comerciale PERLA INVEST – S.R.L. nr. 2/20.11.2006 si nr. 6/29.11.2006 si nr.
9/7.02.2007, am hotarat sa modificam statutul societatii dupa cum urmeaza:
(1) Se majoreaza capitalul social al societatii de la 100.000 lei la 240.000 lei, cu suma de 140.000 lei, provenind prin depunere in numerar a asociatului Municipiul Piatra-Neamt cu ordin de plata nr.
459/12.02.2007 emis de Trezoreria operativa a Municipiului Piatra-Neamt si raportului cenzorului intocmit in data de 22.03.2007.
(2) Structura aportului la capitalul social si participarea la beneficii si pierderi a asociatilor vor fi:
Municipiul Piatra-Neamt detine 2.340 parti sociale cu o valoare nominala de 100 lei, cu o valoare totala de 234.000 lei, reprezentand 97,5 % din capitalul social;
Societatea Comerciala URBAN – S.A. detine 30 parti sociale cu o valoare nominala de 100 lei, cu o valoare totala de 3.000 lei, reprezentand 1,25 % din capitalul social, si Societatea Comerciala PUBLISERV – S.R.L. detine 30 parti sociale cu o valoare nominala de 100 lei, cu o valoare totala de 3.000 lei, reprezentand 1,25 % din capitalul social.
(3) Se numeste cenzor al Societatii Comerciale PERLA INVEST – S.R.L. dl Botez Daniel, cetatean roman, [***CNP***], [***nastere***] in Bicaz, judetul Neamt, [***domiciliu***] judetul Neamt, cu un mandat de 3 (trei) ani.
(4) Se numeste consiliul de administratie format din:
Fecic George Florin, cetatean roman, [***CNP***], nascut la data de 7.09.1980 in Piatra-Neamt, judetul Neamt, [***domiciliu***] judetul Neamt, presedinte;
Cociorba Traian, cetatean roman, [***CNP***], nascut la data de 17.07.1937 in Piatra-Neamt, judetul Neamt, [***domiciliu***] judetul Neamt, membru; Deaconu Gheorghe, cetatean roman, [***CNP***], [***nastere***] in comuna Bodesti, judetul Neamt, [***domiciliu***] judetul Neamt, membru.
(5) Se radiaza art. 8.4 din actul constitutiv al Societatii Comerciale PERLA INVEST – S.R.L.
autentificat de Biroul notarului public Koszeghi Lia cu nr. 2251/11.10.2006, articolul 8.5 devenind articolul 8.4.
(6) Articolul 18.1 va avea urmatoarea formulare:
„Conducerea operativa a societatii este asigurata de consiliul de administratie format din:
– Fecic George Florin – presedinte, calitate in care:
a) coordoneaza intreaga activitate a societatii;
b) asigura reprezentarea acesteia in raporturile cu tertii;
c) angajeaza patrimonial societatea in limitele prevazute de lege si de actul constitutiv;
d) are drept de semnatura in banca;
– Cociorba Traian – membru;
– Deaconu Gheorghe – membru.”
(7) Se radiaza articolul 18.1.
(8) Articolul 25 va fi intitulat „Cenzorul” si va avea urmatoarea formulare:
„25.1. Gestionarea societatii va fi controlata de un cenzor, in persoana dlui Daniel Botez, care va depune o garantie egala cu 1/3 din garantia stabilita pentru administrator. Garantia ramane in casa societatii si va fi restituita cenzorului doar daca adunarea generala va ratifica activitatea desfasurata pe parcursul exercitiului.
25.2. Cenzorul va putea fi convocat de presedintele consiliului de administratie sau de asociatii care detin cel putin 6 % din capitalul social.”
(9) Articolul 26 va fi intitulat „Atributiile si responsabilitatile cenzorului” si va avea urmatoarea formulare:
„26.1. Cenzorul va supraveghea gestiunea societatii, va verifica daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt tinute regulat si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.
Despre toate acestea, precum si asupra propunerilor pe care le vor considera necesare cu privire la situatiile financiare si repartizarea profitului, cenzorul va prezenta adunarii generale un raport amanuntit.
Adunarea generala poate aproba situatiile financiare anuale numai daca acestea sunt insotite de raportul cenzorului.
26.2. Cenzorul va aduce la cunostinta membrilor consiliului de administratie neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si ale prevederilor actului constitutiv pe care le constata, iar cazurile mai importante le va aduce la cunostinta adunarii generale.
26.3. Cenzorii au dreptul sa obtina in fiecare luna de la administratori o situatie despre mersul operatiunilor.
Este interzis cenzorului sa comunice asociatilor in particular sau tertilor datele referitoare la operatiunile societatii, constatate cu ocazia exercitarii mandatului lor.
26.4. Cenzorul indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de actul constitutiv sau de hotararile adunarii generale a asociatilor.
26.5. Cenzorul raspunde in fata societatii conform legii, putand fi revocat sau suspendat de adunarea generala.”
(10) In baza prezentului act, a actului constitutiv initial, actelor aditionale ulterioare s-a hotarat modificarea actului constitutiv si adoptarea unui nou act constitutiv actualizat care sa contina toate modificarile intervenite de la inregistrarea societatii in registrul comertului si pana la data prezentului act.
Prezentul inscris a fost redactat in 4 exemplare originale, din care 3 exemplare pentru parti si un exemplar pentru Compartimentul de asistenta din cadrul Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt.
(37/34.384)

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate