Se convoacă CJ Neamţ în ședință extraordinară, de îndată, pe data de 10 februarie 2023, ora 13.00

CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ

Nr. 4.140 din 9 februarie 2023

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Judeţean Neamţ în ședință extraordinară, de îndată, pe data de 10 februarie 2023, ora 13.00, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită, către Municipiul Piatra Neamț, pe perioadă determinată, a unor bunuri aflate în proprietatea Județului Neamț;

2. Proiect de hotărâre privind luarea unor măsuri în ceea ce privește o serie de bunuri aflate în proprietatea Județului Neamț;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici actualizați, a devizului general actualizat și a cheltuielilor de la bugetul local pentru Proiect integrat: Modernizare, consolidare și reabilitare drumuri și poduri județene, obiective ce asigură conectarea la rețeaua TEN-T, județul Neamț;

4. Diverse:

-Raport privind utilizarea sumelor provenite din repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art.6 alin.(1) lit „e” din Legea bugetului de stat pe anul 2022.

Modul de desfășurare al ședinței: on-line;

Aplicația electronică utilizată: sistem video-conferință.

p.PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Ion ASAFTEI

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate