Se convoacă CJ Neamţ în ședință extraordinară, de îndată, pe data de 10 noiembrie 2022, ora 12.00

CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ

Nr. 31.200 din 9 noiembrie 2022

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Judeţean Neamţ în ședință extraordinară, de îndată, pe data de 10 noiembrie 2022, ora 12.00, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici revizuiți pentru obiectivul de investiții „Construire sediu nou pentru Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț, județul Neamț”, cu funcțiuni și tehnologii inovative pentru protejarea climei și digitalizare;

2. Atestarea unor bunuri ca aparținând domeniului public al Județului Neamț, respectiv completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Neamț (secțiunea I – Bunuri imobile); 

3. Aprobarea transmiterii în folosință gratuită, pe perioadă determinată, a unor spații aflate în proprietatea Județului Neamț;

4.  Acordarea unor mandate speciale referitoare la serviciile de salubrizare din Zona 2; 

5.  Acordarea unor mandate speciale referitoare la serviciile de salubrizare din Zona 3; 

6. Acordarea unor mandate speciale referitoare la serviciile de salubrizare din Zona 4; 

7. Schimbarea denumirii Muzeului de Artă Eneolitică Cucuteni Piatra-Neamț;

8. Diverse.

Modul de desfășurare al ședinței: on-line;

Aplicația electronică utilizată: sistem video-conferință.

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate