Se convoacă CJ Neamţ în şedinţă extraordinară, de îndată, pe data de 14 decembrie 2023, ora 15.00

CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ

Nr. 33.340 din 13 decembrie 2023

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Judeţean Neamţ în şedinţă extraordinară, de îndată, pe data de 14 decembrie 2023, ora 15.00, cu următoarele proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea de zi:

1. Stabilirea preţului mediu al masei verzi obţinută de pe pajişti permanente, valabil pe anul 2024;

2. Stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, necesare evaluării în lei a arendei achitate în natură, valabile pentru anul 2024;

3. Aprobarea suplimentării pentru județul Neamț, a numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile aparținând cultelor religioase recunoscute din România;

4. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.275/2015 privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru mijloacele de transport din parcul auto al Consiliului Judeţean Neamţ și instituțiilor din subordinea acestuia;

5. Aprobarea unui acord de asociere cu Comuna Agapia pentru finanțarea în comun a unei activități de interes public județean;

6. Aprobarea unui acord de asociere cu Comuna Ceahlău în vederea asigurării unor servicii medicale și sociale;

7. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.247/2017;

8. Luarea unor măsuri referitoare la unele mijloace fixe aflate în proprietatea Județului Neamț;

9. Transmiterea unui imobil din domeniul public al Județului Neamț în domeniul public al Orașului Târgu Neamț;

10. Aprobarea unui acord de asociere cu Orașul Roznov pentru finanțarea în comun a unei activități de interes public județean;

11. Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a unei sume din cota de 6% din impozitul pe venit, reprezentând Fondul la dispoziția Consiliului Județean Neamț pe anul 2023;

12. Acordarea unui mandat special;

13. Aprobarea devizului general actualizat pentru un obiectiv de investiții de interes județean;

14. Diverse:

A. Corespondența Camerei de Conturi Neamț, respectiv rapoartele de follow-up nr. CCNT/2023- 80585/05.12.2023, nr.CCNT/2023-80641/05.12.2023, CCNT/2023-80699/05.12.2023, nr. CCNT/2023-80751/05.12.2023, nr.CCNT/2023 – 80808/05.12.2023, nr.CCNT-83.058/12.12.2023.

Modul de desfășurare al ședinței: on-line;

Aplicația electronică utilizată: sistem video-conferință.

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate