Se convoacă CJ Neamţ în şedinţă extraordinară, pe data de 21 iunie 2022, ora 16.00

CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ

Nr.15.860 din 16.06.2022

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Judeţean Neamţ în şedinţă extraordinară, pe data de 21 iunie 2022, ora 16.00, cu următoarele proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea de zi:

  1. Depunerea jurământului de către un consilier județean;

2. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.192/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Neamț;

3. Aprobarea suplimentării pentru județul Neamț, a numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile aparținând cultelor religioase recunoscute din România;

4. Aprobarea unui Acord de Asociere pentru organizarea evenimentului „Zilele Cetății Neamț”, ediția a XXI-a, în perioada 1 – 3 iulie 2022;

5. Luarea unor măsuri referitoare la proiectul „Varianta de Ocolire Piatra-Neamț”;

6. Luarea unor măsuri referitoare la unele proiecte sociale;

7. Aprobarea solicitării de constituire a unui drept de folosință gratuită, în favoarea Județului Neamț, pe perioadă determinată, în ceea ce privește unele imobile – terenuri aparținând unor UAT-uri (comune), necesare realizării unui proiect de interes public județean;

8. Modificarea statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

9. Modificarea statului de funcții al Centrului pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț;

10. Acordarea unor mandate speciale;

11. Unele măsuri în vederea mandatării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS” pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate;

12. Modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț;

13. Acordarea unui mandat special reprezentanților Județului Neamț în cadrul Adunării Generale a Asociaților a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „EURONEST”;

14. Aprobarea temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare termică clădire Consiliul Județean Neamț”;

15. Actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Neamţ;

16. Diverse.

Informare privind participarea la Misiunea Economică – Congresul Mondial de Diplomație Economică, organizată în Franța, în perioada 17-18 mai 2022.

Modul de desfășurare al ședinței: on-line;

Aplicația electronică utilizată: sistem video-conferință.

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate