Se convoacă CJ Neamţ în ședință extraordinară, pe data de 28 aprilie 2023, ora 12.30

CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ

Nr. 11.483 din 24 aprilie 2023

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Judeţean Neamţ în ședință extraordinară, pe data de 28 aprilie 2023, ora 12.30, cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Aprobarea unor documentații tehnico-economice pentru unele obiective de investiții de interes județean;

2. Aprobarea temelor de proiectare aferente unor obiective de investiții de interes județean;

3. Luarea unor măsuri referitoare la unele bunuri aflate în patrimoniul public al Județului Neamț;

4. Luarea unor măsuri referitoare la unele bunuri imobile aparținând domeniului privat județean;

5. Completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Neamț;

6. Darea în administrare a unor bunuri aflate în proprietatea publică a Județului Neamț, precum și completarea Listei-inventar cuprinzând bunurile ce aparțin domeniului public județean, cu bunurile în cauză;

7. Aprobarea execuției bugetare la data de 31 martie 2023;

8. Aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar și a situațiilor financiare pe anul 2022;

9. Stabilirea taxelor, tarifelor și amenzilor din competența de aprobare a Consiliului Județean Neamț, pentru anul fiscal 2024;

10. Înregistrarea Județului Neamț în Sistemul Național Electronic de Plată online a obligațiilor de plată către bugetul județului utilizând mijloacele electronice de plată (SNEP) și modul de suportare a comisionului bancar la tranzacțiile online;

11. Constituirea Comitetului județean pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării la nivelul județului Neamț;

12. Modificarea statului de funcții al Direcției Județene de Evidența Persoanelor Neamț;

13. Modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

14. Luarea unor măsuri referitoare la proiectul de interes județean „Reabilitare termică clădire a Spitalului de Psihiatrie Sfântul Nicolae din Roman ” SMIS 114662;

15. Aprobarea unui Acord de Asociere pentru organizarea evenimentului  „Festivalul B Zone Folk România”, ediția a III-a, în perioada 13-14 mai 2023;

16. Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Pipirig pentru anul 2023;

17. Luarea unor măsuri referitoare la unele imobile aflate în patrimoniul public județean;

18. Modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț;

19. Alipirea unui număr de 2 imobile (terenuri) aflate în proprietatea Județului Neamț;

20. Luarea unor măsuri referitoare la proiectul de interes județean Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial „Calistrat Hogaș” Piatra Neamț;

21. Acordarea unui stimulent financiar lunar la nivelul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț;

22. Modificarea statului de funcții al Bibliotecii Județene „G.T. Kirileanu” Neamț ;

23. Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț;

24. Aprobarea încheierii Protocoalelor de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și U.A.T. Județul Neamț, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, pentru implementarea proiectului „HUB de servicii MMSS-SII MMSS” cod MySmis 130963;

25. Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.207/2017;

26. Rectificarea bugetului Județului Neamț pe anul 2023;

27. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.101/2022 privind stabilirea taxelor, tarifelor şi amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, pentru anul fiscal 2023;

28.Emiterea unor licențe de traseu pentru efectuarea serviciului public județean de transport;

29.Diverse.

Modul de desfășurare al ședinței: on-line;

Aplicația electronică utilizată: sistem video-conferință.

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate