Se convoacă CJ Neamţ în şedinţă ordinară, pe data de 14 iulie 2022, ora 14.00

CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ

Nr. 18.914  din 8 iulie 2022

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Judeţean Neamţ în şedinţă ordinară, pe data de 14 iulie 2022, ora 14.00, în sala de şedinţe „Ion Creangă”, cu următoarele proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea de zi:

1. Unele măsuri de organizare a comisiilor de examinare pentru ocuparea unor funcții de șef de secție din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț;

2. Desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Neamț în cadrul Adunării Generale a ASOCIAȚIEI CLUSTER „PRODUS ÎN NEAMȚ”;

3. Desemnarea a doi  reprezentanți supleanți ai Consiliului Județean Neamț în cadrul Consiliului de Administrație al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman;

4. Împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor operatorilor regionali de servicii comunitare de utilități publice;

5. Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Orașului Bicaz pentru anul 2022;

6. Darea în administrare a unui bun aparținând patrimoniului privat al Județului Neamț;

7. Aprobarea solicitării de transmitere a unui imobil (teren) din proprietatea Comunei Dragomirești în proprietatea Județului Neamț;

8. Declanșarea procedurii de expropriere a unor terenuri necesare realizării unei investiții de interes public județean;

9.  Modificarea statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman;

10. Avizarea comisiei de concurs/examen, respectiv a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil al Spitalului de Psihiatrie „ Sf.Nicolae ” Roman;

11.  Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.66/2020;

12. Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Poiana Teiului pentru anul 2022;

13. Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Bibliotecii Județene „G.T.Kirileanu” Neamț;

14. Modificarea statului de funcții al Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ;

15. Acordarea unui mandat special;

16. Aderarea Județului Neamț la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Hășmașul Mare;

17. Aprobarea „Strategiei de dezvoltare a Județului Neamț pentru perioada 2022-2030”;

18. Diverse.

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate