Se convoacă CJ Neamţ în ședință ordinară, pe data de 2 august 2023, ora 15.00

CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ

Nr. 20189 din 27 iulie 2023

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Judeţean Neamţ în ședință ordinară, pe data de 2 august 2023, ora 15.00, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1.Modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț;

2.Neexercitarea dreptului de preempțiune la cumpărarea unui imobil;

3.Aprobarea execuției bugetare la data de 30 iunie 2023;

4. Rectificarea bugetului Județului Neamț pe anul 2023;

5.Luarea unor măsuri în legătură cu Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS” nr.1/320/4069/1.09.2022;

6. Aprobarea documentației tehnico-economice pentru un obiectiv de investiții de interes județean;

7. Aprobarea temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții Lucrări de modernizare la sediul Filialei ”Vasile Conta” Mărăței Biblioteca Județeană ”G.T. Kirileanu” Neamț;

8. Modificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Neamț;

9. Aprobarea unei asocieri cu Federația Ecvestră Română în vederea realizării unor acțiuni de interes public județean;

10. Asocierea Județului Neamț cu Federația Română de Tenis în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean;

11. Schimbarea denumirii Complexului Rezidențial de Servicii Sociale Păstrăveni;

12. Aprobarea achiziționării unor servicii juridice de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

13. Modificarea statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman;

14. Acordarea unui mandat special;

15. Validarea unui membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ;

16. Încheierea unor acorduri de parteneriat în vederea implementării unui proiect de interes județean;

17. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Neamț;

 18. Aprobarea unei asocieri cu Orașul Târgu-Neamț în vederea realizării unor lucrări de interes public județean;

19. Aprobarea unei asocieri cu Orașul Bicaz în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean;

20. Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.18/02.02.2023;

21. Aprobarea unei documentații tehnico-economice pentru obiectivul de investiții Lucrări de modernizare la sediul Filialei ”Vasile Conta” Mărăței Biblioteca Județeană ”G.T. Kirileanu” Neamț;

22. Aprobarea proiectului de interes județean „Guvernanță digitală eHealth și interoperabilitate în cadrul Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman” și a cheltuielilor legate de acest proiect;

23. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.3/2021;

24. Aprobarea unei asocieri cu Municipiul Roman în vederea realizării unor lucrări de interes public județean;

25. Diverse:

A. Raport privind situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, a copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea și a gravidelor în risc social în perioada -01.01.-30.06.2023.

Raportor: Comisia pentru Protecția Copilului Neamț

Modul de desfășurare al ședinței: on-line;

Aplicația electronică utilizată: sistem video-conferință.

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate