Se convoacă CJ Neamț în şedinţă ordinară, pe data de 21 aprilie 2022, ora 12.30

CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ

Nr. 10.847  din 15.04.2022

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Judeţean Neamţ în şedinţă ordinară, pe data de 21 aprilie 2022, ora 12.30, cu următoarele proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea de zi:

1. Aprobarea participării Județului Neamț, în calitate de membru fondator,  la înființarea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „PROTECȚIA ANIMALELOR NEAMȚ”;

2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al Societății Comerciale „Drupo Neamț” S.A;

3. Acordarea unui mandat special;

4. Aprobarea suplimentării pentru județul Neamț, a numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile aparținând cultelor religioase recunoscute din România;

5. Stabilirea taxelor, tarifelor şi amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, pentru anul fiscal 2023;

6. Rectificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.97/2022 privind luarea unor măsuri în vederea implementării unui proiect de interes public județean;

7. Aprobarea execuției bugetare la data de 31 martie 2022;

8. Aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar și a situațiilor financiare pe anul 2021;

9. Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Dragomirești pentru anul 2022;

10. Aprobarea închirierii unor spații aparținând domeniului privat județean;

11. Luarea unor măsuri referitoare la proiectul „ACCES la diversitate”;

12.Luarea unor măsuri în vederea implementării proiectului „DERB – Digitalizare pentru Eficientizarea și Reducerea Birocrației”;

13. Luarea unor măsuri referitoare la unele bunuri aflate în patrimoniul public al Județului Neamț;

14. Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț;

15. Modificarea statului de funcții al Bibliotecii Județene „G.T.Kirileanu” Neamț;

16. Modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț;

17. Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman;

18. Aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;

19. Acordarea unui stimulent financiar lunar la nivelul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț;

20. Aprobarea solicitării de transmitere a unor imobile (terenuri) din proprietatea Comunei Dragomirești în proprietatea Județului Neamț;

21. Aprobarea numărului de burse ce se acordă elevilor din învățământul special pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022;

22. Luarea unor măsuri referitoare la unele mijloace fixe aflate în patrimoniul public al Județului Neamț;

23. Aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Înființare sistem de distribuție gaze naturale de interes public județean în comunele  Ștefan cel Mare, Dragomirești, Războieni, Bodești, Girov, Dobreni și Gârcina din județul Neamț” în vederea includerii în Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny”;

24. Aprobarea devizului general actualizat și luarea unor măsuri pentru implementarea proiectului „DAR- Dăruim acces la reabilitare-Locuința protejată Neagra, Locuința protejată Stejaru, Locuința protejată Floarea, Locuința protejată Ticoș și Centru de zi Tașca”;

25. Rectificarea bugetului Județului Neamț pe anul 2022;

26. Diverse.

Modul de desfășurare al ședinței: on-line;

Aplicația electronică utilizată: sistem video-conferință.

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate