Se convoacă CJ Neamţ în şedinţă ordinară, pe data de 27 octombrie 2022, ora 15.00

CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ

Nr.29.334  din 21.10.2022

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Judeţean Neamţ în şedinţă ordinară, pe data de 27 octombrie 2022, ora 15.00, cu următoarele proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea de zi:

  1. Aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț administrate și finanțate din bugetul Județului Neamț pentru anul 2022;

2. Modificarea tarifelor vizând activitatea de eliminare a deșeurilor la Depozitul județean de deșeuri nepericuloase Girov; 

3.  Modificarea statului de funcții al Centrului pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț;

4. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare aferent serviciului social cu cazare: Serviciul de tip rezidențial pentru protecția copilului Casa „Veronica” din cadrul Complexului de Servicii „Ozana” Târgu Neamț;

5. Transmiterea în folosință gratuită, pe perioadă determinată, a două autoturisme către Centrul Militar Județean Neamț;

6. Acordarea unui mandat special;

7. Aprobarea participării Județului Neamț la Târgul Național de Turism al României, ediția de toamnă, în perioada 10-13 noiembrie 2022;

8. Transmiterea din administrarea Consiliului Județean Neamț în administrarea Consiliului Local al Comunei Ceahlău a unui tronson de drum județean;

9. Aprobarea cofinanțării proiectului regional „Dezvoltarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Neamț, în perioada 2014-2020”;

10. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.233/2019 privind luarea unor măsuri în vederea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț în proiectul „DAR – Dăruim Acces la Reabilitare”;

11.  Modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț;

12.  Alipirea unui număr de 2 imobile ce aparțin domeniului public al Județului Neamț;

13. Aprobarea solicitării de constituire a unui drept de folosință gratuită, în favoarea Județului Neamț, pe perioadă determinată, în ceea ce privește un imobil – teren, necesar realizării unui proiect de interes public județean;

14. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.83/2016 privind aprobarea unor măsuri pentru utilizarea zonei de siguranță a drumurilor județene;

15. Luarea unor măsuri cu privire la implementarea proiectului de interes județean „Achiziție de mijloace de transport public- autobuze electrice 10 m deal, Iași, CJ Neamț, Tg.Mureș”;

16. Aprobarea execuției bugetare la data de 30 septembrie 2022;

17.Aprobarea suplimentării pentru județul Neamț, a numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile aparținând cultelor religioase recunoscute din România;

18.Aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții de interes județean „Amenajare spațiu de joacă pentru copii” – Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Roman;

19. Diverse.

Modul de desfășurare al ședinței: on-line;

Aplicația electronică utilizată: sistem video-conferință.

p.PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Dragoș-Victor CHITIC

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate