Se convoacă CJ Neamţ în şedinţă ordinară, pe data de 28 noiembrie 2022, ora 14.00

CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ

Nr.32.395  din 22.11.2022

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Judeţean Neamţ în şedinţă ordinară, pe data de 28 noiembrie 2022, ora 14.00, cu următoarele proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea de zi:

  1. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare aferent serviciului social cu cazare Centrul Maternal din cadrul Complexului de Servicii „Elena Doamna” Piatra-Neamț;

2. Aprobarea solicitării de transmitere a unui imobil (teren) din proprietatea Orașului Bicaz în proprietatea Județului Neamț;

3.  Aprobarea prelungirii termenului de transmitere în folosință gratuită a unor spații aflate în proprietatea Județului Neamț;

4. Luarea unor măsuri în legătură cu proiectul „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Unitate Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț”;

5. Modificarea statului de funcții al Teatrului Tineretului Piatra-Neamț;

6. Modificarea statului de funcții al Direcției Județene de Evidența Persoanelor Neamț;

7. Modificarea statului de funcții al Bibliotecii Județene „G.T.Kirileanu” Neamț;

8. Modificarea statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman;

9. Aprobarea documentației tehnico-economice a unui obiectiv de investiții;

10. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.83/2016 privind aprobarea unor măsuri pentru utilizarea zonei de siguranță a drumurilor județene;

11. Acordarea unor mandate speciale;

12. Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.172/2022;

13. Aprobarea schimbării parțiale a destinației unei construcții aparținând domeniului public al Județului Neamț;

14. Luarea unor măsuri în vederea implementării unor proiecte de interes județean;

15. Aprobarea documentațiilor tehnico-economice ale unor obiective de investiții;

16. Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

17. Aprobarea unui proiect de interes județean și a cheltuielilor legate de acesta;

18. Aprobarea suplimentării pentru județul Neamț, a numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile aparținând cultelor religioase recunoscute din România;

19. Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț;

20. Aprobarea cuantumului și numărului burselor ce se acordă elevilor din învățământul special pentru anul școlar 2022-2023;

21. Modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț;

22. Luarea unor măsuri pentru asigurarea transportului public rutier de persoane prin curse regulate în județul Neamț, pentru perioada 2023-2031;

23. Unele măsuri pentru proiectul de interes județean „Reabilitare și modernizare Ambulatoriu Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț;

24. Diverse.

Modul de desfășurare al ședinței: on-line;

Aplicația electronică utilizată: sistem video-conferință.

p.PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Dragoș-Victor CHITIC

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate