Se convoacă CJ Neamţ în şedinţă ordinară, pe data de 28 noiembrie 2023, ora 13.00

CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ

Nr. 31.265 din 22 noiembrie 2023

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Judeţean Neamţ în şedinţă ordinară, pe data de 28 noiembrie 2023, ora 13.00, cu următoarele proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea de zi:

1. Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Bibliotecii Județene „G.T. Kirileanu” Neamț;

2. Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Neamț în cadrul Consiliului de Administrație al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman;

3. Desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în cadrul Consiliului de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț;

4. Aprobarea solicitării de constituire a unui drept de folosință gratuită, în favoarea Județului Neamț, pe perioadă determinată, în ceea ce privește unele imobile-terenuri, necesare realizării unui proiect de interes public județean;

5. Aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare aferente unor servicii sociale de zi destinate copiilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;       

6. Aprobarea documentației tehnico-economice pentru un obiectiv de investiții de interes județean;

7. Aprobarea temelor de proiectare aferente unor obiective de investiții de interes județean;

8. Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în componenţa Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Neamţ;

9. Luarea unor măsuri referitoare la unele mijloace fixe aflate în proprietatea Județului Neamț;

10.Transmiterea în folosință gratuită, pe perioadă determinată, a unui bun imobil ( cotă-parte  dintr-o clădire) aflat în proprietatea Județului Neamț;

11.Constituirea fondului de risc și aprobarea comisionului de risc pentru acoperirea riscurilor financiare ce decurg din garantarea de către Județul Neamț a unei finanțări rambursabile contractată de Compania Județeană APA SERV S.A. Neamț;

12. Aprobarea transmiterii în folosință gratuită, pe o perioadă determinată, a unor bunuri mobile, proprietatea Județului Neamț;

13. Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici actualizați, a devizului general actualizat și a cheltuielilor finanțate de la bugetul local pentru Proiect integrat: Modernizare, consolidare și reabilitare drumuri și poduri județene, obiective ce asigură conectarea la rețeaua TEN-T, județul Neamț;

14. Aprobarea unui Acord de parteneriat pentru organizarea evenimentului „Piatra lui Crăciun- Tărâmul Moșului, ediția a II-a”;

15. Acordarea unui stimulent financiar lunar la nivelul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț;

16. Rectificarea bugetului Județului Neamț pe anul 2023;

17. Aprobarea unei asocieri cu Orașul Târgu-Neamț în vederea realizării unor lucrări de interes public județean;

18. Luarea unor măsuri în legătură cu proiectul „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentelor suport în vederea obținerii finanțării aferente proiectului Investiții complementare Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Neamț”;

19. Diverse.

Modul de desfășurare al ședinței: cu prezența fizică a consilierilor județeni.

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate