Se convoacă CJ Neamţ în şedinţă ordinară, pe data de 29 iunie 2023, ora 14.00

CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ

Nr. 17.038 din 23 iunie 2023

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Judeţean Neamţ în şedinţă ordinară, pe data de 29 iunie 2023, ora 14.00, cu următoarele proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea de zi:

1. Implementarea de către Județul Neamț a proiectului „Ecosistem educațional digital integrat în județul Neamț” (EEDI);

2. Declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Drupo Neamț S.A.;

3. Luarea unor măsuri pentru întreținerea și repararea drumurilor județene;

4. Încetarea implementării proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere infrastructură de fluide medicale, instalații electrice, instalații de ventilație și climatizare pentru creșterea securității la incendiu în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț”;

5. Încheierea unui acord de cooperare cu Raionul Fălești, Republica Moldova;

6. Luarea unor măsuri privind asigurarea continuității serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a județului Neamț;

7. Aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț administrate și finanțate din bugetul Județului Neamț pentru anul 2023;

8. Aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din județul Neamț;

9. Aprobarea concediului de odihnă suplimentar pentru salariații unor servicii sociale din subordinea Consiliului Județean Neamț;

10. Aprobarea „Strategiei județene privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice 2023-2027”;

11. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 187/2022 privind reorganizarea Comisiei pentru Protecţia Copilului Neamţ;

12. Aprobarea devizului general actualizat pentru un obiectiv de investiții de interes județean;

13. Modificarea statului de funcții al Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ;

14. Modificarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamţ;

15. Unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Complexului Muzeal Național Neamț;

16. Modificarea organigramei și a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;

17. Aprobarea temelor de proiectare aferente unor obiective de investiții de interes județean;

18. Unele măsuri cu privire la proiectul de interes județean „Dezvoltarea competențelor digitale de bază în cadrul bibliotecilor din județul Neamț”;

19. Modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

20. Actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Neamţ;

21. Diverse.

Modul de desfășurare al ședinței: cu prezența fizică a consilierilor județeni.

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate