Se convoacă CJ Neamţ în şedinţă ordinară, pe data de 4 august 2022, ora 14.00

CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ

Nr. 20.828  din 29.07.2022

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Judeţean Neamţ în şedinţă ordinară, pe data de 4 august 2022, ora 14.00, cu următoarele proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea de zi:

1. Finanțarea  proiectului „Monumentul Ștefan cel Mare și Sfînt” propus de către Consiliul Raional Căușeni din Republica Moldova;

2. Modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț;

3. Declararea unor bunuri ca fiind de interes public județean;

4. Neexercitarea dreptului de preempțiune la cumpărarea unui imobil;

5.Modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.135/23.06.2020 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții de interes public județean;

6. Actualizarea documentației tehnico-economice a unui obiectiv de investiție;

7. Luarea unor măsuri în legătură cu Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS” nr.8/3918/13.09.2016;

8. Aprobarea Procedurii de acordare a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor de transport și cazare ale adoptatorului/familiei adoptatoare ca urmare a participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt județ;

9. Aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Neamț, cu valabilitate 2023-2031;

10. Aprobarea Studiului de prefezabilitate elaborat pentru obiectivul de investiție „Complex de agrement Ținutul lui Creangă – Târgu-Neamț”;

11. Diverse.

Modul de desfășurare al ședinței: on-line;

Aplicația electronică utilizată: sistem video-conferință.

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate