Se convoacă CJ Neamţ în ședință ordinară, pe data de 4 octombrie 2023, ora 13.30

CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ

Nr.   25922 din  28 septembrie 2023

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Judeţean Neamţ în ședință ordinară, pe data de 4 octombrie 2023, ora 13.30, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman;

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în cadrul Consiliilor de Administrație ale unităților de învățământ special din județul Neamț;

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.46/2023 privind aprobarea valorii și plății cotizației/contribuției financiare datorată de Județul Neamț în calitate de membru al unor asociații de dezvoltare intercomunitară sau altor organizații neguvernamentale, precum și pentru Fondul de Dezvoltare Regională;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei produselor care vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României și a măsurilor educative aferente, pentru anul școlar 2023 – 2024;

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de delegare prin concesiune a operării Depozitului județean de deșeuri nepericuloase Girov, Județul Neamț;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea temelor de proiectare aferente unor obiective de investiții de interes județean;

7. Proiect de hotărâre privind atestarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Neamț precum și darea în administrare a unor bunuri cuprinse în inventar;

8. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul privat al Județului Neamț în domeniul public al acestuia;

9. Proiect de hotărâre privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor bunuri aflate în domeniul public județean;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării pentru județul Neamț, a numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile aparținând cultelor religioase recunoscute din România;

11. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț;

12. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

13. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului tranzitoriu de transport public județean de persoane, prin curse regulate, în județul Neamț;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizelor generale actualizate și luarea unor măsuri pentru implementarea proiectului „Investim pentru calitate și diversitate”;

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și luarea unor măsuri pentru implementarea proiectului „Șanse egale pentru toți copiii”;

16.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.207/2017;

17. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în cadrul Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social din județul Neamț;

18.  Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii și plății cotizației datorată de Județul Neamț în calitate de membru al Asociației Cluster „PRODUS ÎN NEAMȚ”;    

19. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat;      

20. Proiect de hotărâre pentru luarea unor măsuri privind implementarea proiectului de interes județean „Ecosistem educațional digital integrat în județul Neamț” (EEDI);

21. Proiect de hotărâre privind finanțarea proiectului „Monumentul Ștefan cel Mare și Sfînt” propus de către Consiliul Raional Căușeni din Republica Moldova;

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei asocieri cu Orașul Bicaz în vederea realizării unor acțiuni de interes public județean;

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de așteptări privind activitatea și rezultatele Consiliului de Administrație și ale Directorului Societății Comerciale DRUPO NEAMȚ S.A.

24. Proiect de hotărâre privind înscrierea Județului Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, în Programul Waze Connected Citizens (CCP);

25. Proiect de hotărâre privind luarea unor măsuri cu privire la proiectul „Venus -Împreună pentru o viață în siguranță!”;

26. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Județului Neamț pe anul 2023;

27. Proiect de hotărâre pentru luarea unor măsuri privind implementarea proiectului PIN „Un nou start- „Locuința protejată Mesteacăn”, „Locuința protejată Arinul”, „Locuința protejată Floare de colț” și „Centru de zi pentru persoane cu dizabilități Dobreni””;

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei asocieri cu Comuna Alexandru cel Bun în vederea realizării unor lucrări de interes public județean;

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții Suplimentarea debitului de apă potabilă pentru zona Nord-Tg.Neamț (aducțiune Preutești-Tg.Neamț);

30. Diverse.

    Modul de desfășurare al ședinței: cu prezența fizică a consilierilor județeni.

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate