Se convoacă Consiliul Judeţean Neamţ în şedinţă ordinară, pe data de 23 februarie 2023, ora 15.00

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Judeţean Neamţ în şedinţă ordinară, pe data de 23 februarie 2023, ora 15.00, cu următoarele proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea de zi:

1. Aprobarea contribuţiei Judeţului Neamţ la Societatea Naţională de Cruce Roşie din România – Filiala Neamţ pentru anul 2023;

2. Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Hangu pentru anul 2023;

3. Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Borlești pentru anul 2023;

4. Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Ceahlău pentru anul 2023;

5. Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Farcașa pentru anul 2023;

6. Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Cordun pentru anul 2023;

7. Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Orașului Târgu Neamț pentru anul 2023;

8. Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Municipiului Roman pentru anul 2023;

9. Validarea unui membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ;

10. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.207/2017;

11. Aprobarea temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Achiziție autobuze ecologice”;

12. Aprobarea solicitării de constituire a unui drept de folosință gratuită, în favoarea Județului Neamț, pe perioadă determinată, în ceea ce privește unele imobile – terenuri aparținând Comunei Secuieni, necesare realizării unui proiect de interes public județean;

13. Aprobarea solicitării de transmitere a unor imobile (terenuri) din proprietatea Municipiului Roman în proprietatea Județului Neamț;

14. Aprobarea suplimentării pentru județul Neamț, a numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile aparținând cultelor religioase recunoscute din România;

15. Aprobarea valorii și plății cotizației/contribuției financiare datorată de Județul Neamț în calitate de membru al unor asociații de dezvoltare intercomunitară sau altor organizații neguvernamentale, precum și pentru Fondul de Dezvoltare Regională;

16. Aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare aferente unor servicii sociale destinate copiilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

17. Modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț;

18. Aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții de interes județean „Înlocuire suprafață teren de sport” la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Roman;

19. Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Gâdinți pentru anul 2023;

20. Aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare pentru serviciile sociale destinate protecției persoanelor adulte, înființate în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

21. Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Borca pentru anul 2023;

22. Aprobarea concediului de odihnă suplimentar pentru salariații Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Târgu-Neamț;

23. Acordarea unor stimulente financiare lunare;

24. Aprobarea unui acord de asociere pentru organizarea unui eveniment de interes public județean;

25. Aprobarea unei asocieri cu Direcția Județeană de Sport Neamț în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean;

26. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

27. Diverse.

Modul de desfășurare al ședinței: on-line;

Aplicația electronică utilizată: sistem video-conferință.

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate