Se convoacă Consiliul Judeţean Neamţ în şedinţă ordinară, pe data de 31 mai 2022, ora 14.00

CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ

Nr. 14.526 din 25.05.2022

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Judeţean Neamţ în şedinţă ordinară, pe data de 31 mai 2022, ora 14.00, cu următoarele proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea de zi:

1. Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Icușești pentru anul 2022;

2. Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Crăcăoani pentru anul 2022;

3. Luarea unor măsuri pentru întreținerea și repararea drumurilor județene;

4. Aprobarea temei de proiectare aferentă unui obiectiv de investiții de interes județean;

5. Alipirea unui număr de 3 imobile ce aparțin domeniului public al Județului Neamț;

6. Aprobarea unei asocieri cu Federația Ecvestră Română în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean;

7. Transmiterea în folosință gratuită, pe perioadă determinată, a unui bun imobil (teren) aparținând patrimoniului public al Județului Neamț;

8. Aprobarea Planului strategic al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman pentru perioada 2022-2024;

9. Modificarea statului de funcții al Serviciului Public SALVAMONT Neamț;

10. Încheierea unui acord de cooperare cu Raionul Strășeni, Republica Moldova;

11. Aprobarea proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentelor suport în vederea obținerii finanțării aferente proiectului Investiții complementare Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Neamț”;

12. Modificarea organigramei și a statului de funcții ale Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ;

13. Modificarea organigramei și a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;

14. Luarea unor măsuri referitoare la componența unor comisii;

15. Tema de proiectare a obiectivului de investiții de interes județean „ADĂPOST PENTRU PROTECȚIA TEMPORARĂ A ANIMALELOR AFLATE ÎNTR-O SITUAȚIE DE PERICOL”;

16. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț;

17. Aprobarea solicitării de transmitere a unui imobil – construcție din domeniul public al statului în domeniul public al Județului Neamț;

18. Diverse.

Modul de desfășurare al ședinței: on-line;

Aplicația electronică utilizată: sistem video-conferință.

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate