Se lansează proiectul “Promovarea culturii romilor prin artă contemporană. POVEȘTI ROM-ANTICE”/ Comunicat de presă

COMUNICAT
Conferinţă de lansare a proiectului „Promovarea culturii romilor prin artă contemporană.
POVEŞTI ROM-ANTICE”

Joi, 28 iulie, va avea loc Conferinţa de lansare a proiectului „Promovarea culturii romilor prin artă contemporană. POVEŞTI ROM-ANTICE”, proiect finanţat prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul Programului RO-CULTURA, APEL 7 – Sprijinirea iniţiativelor culturale despre minoritatea romă.

Conferinţa de presă se va desfăşura la sediul Casei Culturii „Ion Creagă” Târgu-Neamţ, situat în B-dul Ștefan cel Mare, nr. 55, Târgu-Neamţ.

Proiectul este implementat de către Casa Culturii „Ion Creangă” Târgu-Neamţ, în parteneriat cu Ateneul Naţional din laşi şi Dac Music Performance (Norvegia).

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creşterea nivelului de conştientizare şi valorificare a culturii rome prin acţiuni integratoare cu conţinut cultural-artistic şi profesional cu implicarea persoanelor de etnie romă din judeţul Neamţ.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Sporirea vizibilităţii identităţii culturale rome prin publicarea unei cercetări privind cultura romă, realizarea a 10 reprezentaţii teatrale pentru 400 de persoane şi organizarea unui club de creaţie artistică pentru 75 de copii din jud. Neamţ, pentru 12 luni;
 • Facilitarea accesului la cunoştinţe şi aptitudini cultural — artistice, printr-un program de consiliere vocaţională pentru 70 de persoane de etnie romă, din care 35 vor beneficia de formare profesională şi derularea 1 program de internship pentru 5 persoane rome, pentru 4 luni;
 • Îmbunătăţirea strategiilor de recepţie a culturii rome prin dezvoltarea unei platforme dedicate artei contemporane create de copiii de etnie romă şi derularea unui schimb de experienţă de incluziune culturală în Norvegia cu 15 persoane, pentru 12 luni.

Valoarea proiectului: 891.366,53 lei (180.150,47 Euro), din care 85% Grant SEE şi 15% bugetul naţional.

Locaţia de implementare: România, jud. Neamt şi laşi, respectiv Norvegia, Oslo.

Durata proiectului: 12 luni

În calitate de minoritate istorică în România, romii au trăit alături de populatia majoritară de aproximativ 5 secole, potrivit atestărilor documentare. Cu toate acestea, distanţa socială dintre ronni şi populatia majoritară continuă să se menţină, stereotipurile şi prejudecăţile rămânând principalii vectori care îi descriu pe romi în mentalul populaţiei majoritare. Această situație este cauzată de necunoaşterea şi lista recunoaşterii istoriei şi culturii romilor, în societate în ansamblu, dar îndeosebi în sistemul educaţional.

Grupul ţintă al proiectului, format din 573 persoane, este distribuit astfel:

 • 400 de persoane din judeţul Neamt care participă la reprezentaţiile teatrale,

dintre care 200 de persoane provin din 36 de localităţi marginalizate din judeţul Neamţ;

 • 75 de copii romi şi non-romi care participă la evenimentele de tip club de artă;
 • 70 de persoane de etnie romă care fac obiectul măsurilor de ocupare şi provin din localităţile vulnerabile din judeţul Neamţ, care participă la activităţile de informare şi consiliere vocaţională, dintre care 35 de persoane cu aptitudini şi înclinaţie spre activităţile culturale şi creative vor participa la instruirile specifice domeniului antreprenoriat în sectoarele culturale şi creative. În implementarea proiectului se va urmări ca 40% din persoanele vizate să fie femei;
 • 5 persoane de etnie romă care deţin un loc de muncă în sectoarele cultural-artistice ce vor participa la programul de instruire la locul de muncă;
 • 23 persoane care fac parte din echipa de management şi de implementare a proiectului din partea Promotorului de Proiect şi a partenerilor.

Beneficiarii indirecţi vizaţi sunt:

 • vizitatorii unici ai platformei virtuale ce va reuni lucrările de artă realizate de către artişti de etnie romă;
 • comunităţile locale din judeţul Neamţ: pentru această categorie de beneficiari indirecţi sunt avute în vedere nevoile de diversificare a ofertei culturale şi de creştere a gradului de acces al indivizilor la cultură;
 • autorităţile publice locale, ca urmare a desfăşurării acţiunilor cultural-artistice prevăzute în aria vizată de implementare a proiectului prin rolul acestora referitor la informarea permanentă a cetăţenilor cu privire la beneficiile participării la activităţile proiectului, inclusiv şcolile care intră în coordonarea consiliilor locale, în calitate de ordonator secundar de credite.

Principalele nevoi identificate ale romilor, atât în calitate de beneficiari direcţi cât şi indirecţi, constau în:

 • nevoia de promovare a elementelor definitorii ale identităţii culturale rome — identificată ca răspuns la problema slabei cunoaştere a istoriei şi a moştenirii culturale rome ce duce la o perceptie negativă a pers de etnie romă şi la un grad ridicat de discriminare;
 • nevoia unor initiative de sensibilizare a publicului larg şi de îmbunătăţire a receptării culturii rome — identificată în urma constatării percepţiei negative a romilor insolită de numeroase discursuri instigatoare la ură;
 • nevoia de implicare a copiilor de etnie romă în evenimente cultural artistice — ca urmare a gradului de amploare a segregării etnice în educatie şi implicit a unei slabe participări a copiilor romi la educaţie. Implicarea acestora în evenimente cultural-artistice urmăreşte stimularea interesului şi sublinierea importantei participării la educatiei, dar şi creşterea stimei de sine ca urmare a incluziunii prin cultură;
 • nevoia unor acţiuni de capacitare, de formare profesională în domeniul antreprenoriatului cultural şi de instruire în sectorul cultural-creativ — identificată ca urmare a gradului redus de ocupare a pers de etnie romă pe fondul discriminării etnice. Fiind recunoscuti pentru talentul lor în meşteşuguri, în arta muzicală şi nu numai, consilierea şi instruirea pers de etnie romă în sectorul cultural creativ, dar mai ales formarea profesională în domeniul antreprenoriatului cultural, poate avea un puternic impact pozitiv în creşterea gradului de ocupare a romilor.

Principalele activităţi derulate în cadrul proiectului sunt următoarele:

 • A.1 — Gestionarea, monitorizarea şi controlul proiectului;
 • A.2 — imbunătăţirea referinţelor culturale prin realizarea unei cercetări integrate privind formarea şi evoluţia etniei rome şi transpunerea elementelor relevant ale acesteia într-o piesă de teatru;
 • A.3 — Creşterea incluziunii sociale pri iniţiative dedicate copiilor, de tip club de creaţie artistic privind artele spectacolului şi arta artizanală;
 • A.4 — Organizarea de acţiuni de capacitare şi de dobândire a cunoştinţelor din sectoarele culturale şi creative prin programe de formare profesională şi instruire non-formală;
 • A.5 — Dezvoltarea de iniţiative de sensibilizare a publicului larg şi de îmbunătăţire a receptării culturii rome prin intermediul unei platforme virtuale şi printr-un schimb de experienţă şi know — how.

Granturile SEE reprezintă contribuţia lslandei, Principatului Liechtenstein şi Regatului Norvegiei la reducerea disparităţilor economice şi sociale în Spaţiul Economic European şi la consolidarea relaţiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul şi sudul Europei şi statele baltice. Aceste mecanisme de finanţare sunt stabilite în baza Acordului privind Spaţiul Economic European, ce reuneşte statele membre UE şi Islanda, Liechtenstein şi Norvegia ca parteneri egali pe piaţa internă. În total, cele trei state au contribuit cu €3,3miliarde între 1994 şi 2014 şi €1,55 miliarde pentru perioada de finanţare 2014-2021. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org şi www.eeagrants.ro .

Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului şi are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice şi sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural şi managementul patrimoniului cultural. Bugetul Programului este de aproximativ 34 milioane de euro. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.ro-cultura.ro .

www.eeagrants.org                                                       www.ro-cultura.ro

Comunicat-de-presa-1

Vezi mai multe știri pe Ziar Targu Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate