Se simplifică procedura eliberării cazierului judiciar: acesta va putea fi obținut în format electronic

Președintele Klaus Iohannis a promulgat ieri legea care simplifică procedura de eliberare a cazierului judiciar.

Legea vizează creşterea operativităţii în obţinerea certificatului de cazier judiciar, în sensul simplificării acestei proceduri, propunându-se ca şi eliberarea actului – nu doar depunerea cererii de eliberare – să fie făcută în formă electronică.

Art. I. – La articolul 28 din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 13 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:
„(31) La solicitarea persoanelor fizice sau juridice, în urma consemnării opţiunii în cererea-tip prevăzută la alin. (1) şi (2), certificatul de cazier judiciar se eliberează gratuit şi în formă electronică.
Certificatele de cazier judiciar eliberate în formă electronică sunt semnate cu semnătură electronică calificată şi sunt asimilate înscrisurilor autentice. Noţiunea de semnătură electronică calificată are înţelesul dat de dispoziţiile Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe
piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE.”

Extras din textul legii

Procedurile pentru eliberarea cazierului în forma electronică se vor stabili în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi prin ordin comun al ministrului afacerilor interne şi al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării.

Legea poate fi consultată aici – click.

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate