SERVICII INTEGRATE PENTRU INCLUZIUNE SOCIALĂ PE TERITORIUL GAL ȚINUTUL ZIMBRILOR, un proiect implementat cu succes

SERVICII INTEGRATE PENTRU INCLUZIUNE SOCIALĂ PE TERITORIUL GAL ȚINUTUL ZIMBRILOR

Asociația Grup de Acțiune Locală Ținutul Zimbrilor în parteneriat cu Comuna Vânători-Neamț și Asociația „Educație și Viitor” a implementat, începând cu luna februarie 2021, proiectul „Servicii integrate pentru incluziune socială pe teritoriul GAL Ținutul Zimbrilor, Cod SMIS 2014+: 139791, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 5  „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”, Obiectivul specific 5.2Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori.”

Bugetul total al proiectului Bugetul total al proiectului este de 4.744.045,63 lei, din care: valoarea eligibilă a finanțării nerambursabile acordate din Fondul Social European este de 4.506.843,37 lei, valoarea eligibilă a finanțării nerambursabile acordate din Bugetul Național este de 208.687,91, contribuția eligibilă a partenerilor este de 28.514,35 lei.

Durata proiectului: 30 luni.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă combaterea sărăciei și integrarea socio-economică a comunității marginalizate GAL Ținutul Zimbrilor, formată din 11 UAT-uri, prin implementarea strategiei de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității ce vizează un set de măsuri concrete și fezabile de dezvoltare economică care au condus la îmbunătățirea nivelului de trai (diminuarea sărăciei), a nivelului de educație și formare, a capacității de inserție profesională, a accesului pe piața muncii precum și creșterea accesului la servicii sociale pentru minim 250 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, generând astfel reducerea decalajelor structurale și de dezvoltare atât la nivel de țară cât și față de celelalte țări membre ale Uniunii Europene.

Rezultatele atinse prin proiect:

– furnizarea de măsuri integrate în vederea ieșirii din starea de marginalizare și excluziune socială pentru 252 persoane din comunitatea marginalizată GAL Ținutul Zimbrilor (servicii de consiliere psihologică, de consiliere medicală primară prin facilitarea accesului la servicii medicale și la promovarea unui stil de viață sănătos și activ).

– operaționalizarea infrastructurii sociale dezvoltate prin Măsura 4.3 „Dezvoltarea infrastructurii sociale prin proiecte integrate” SDL GAL Ținutul Zimbrilor (Centrul multifuncțional „Ținutul Zimbrilor” – componenta HARD) prin furnizarea de servicii de socializare și petrecere a timpului liber, integrare și reintegrare socială, servicii de consiliere psihologică pentru 102 de persoane vârstnice din UAT Vânători-Neamț; îmbunătățirea condițiilor de locuit prin dotarea a 90 de gospodării cu câte o mașină de spălat rufe și livrarea de produse igienico-sanitare către 100 persoane vârstnice.

– 150 persoane de pe teritoriu GAL Ținutul Zimbrilor au beneficiat de măsuri de ocupare: informare, consiliere, orientare profesională și mediere pe piața muncii.

– 85 persoane au beneficiat de servicii de formare profesională, prin participarea la 6 programe autorizate de către Autoritatea Națională pentru Calificări, dintre care 83 au obținut diplome de calificare, după cum urmează:

  • 2 cursuri de Brutar (360h/curs) la care au participat 34 persoane și au absolvit 33 de persoane;
  • 1 curs de Ajutor de Bucătar (180h/curs) la care au participat 9 persoane care au și absolvit;
  • 2 cursuri de Competențe Digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de inovare și cunoaștere (120h/curs) la care au participat 28 persoane și au absolvit 27;
  •  1 curs de Competențe Antreprenoriale (120h/curs) la care au participat 14 persoane care au si absolvit.

– 46 persoane au fost ajutați să se încadreze pe piața muncii.

– 50 persoane (din cele 150 care participă la măsurile de ocupare) au beneficiat de consiliere antreprenorială privind conceptul de antreprenoriat, descrierea afacerii, elaborarea unui plan de afaceri, promovare, gestionarea financiară, management și comunicare.

– 11 persoane participante la activitatea de consiliere antreprenorială au fost selectate și au beneficiat de finanțare nerambursabilă în vederea deschiderii unei noi afaceri, valoarea maximă eligibilă a unui plan de afaceri finanțat fiind de 100.000 lei buget alocat (100% din cheltuielile eligibile acordate în cadrul schemei de ajutor de minimis).

Conferința de lansare va avea loc în data de 17.08.2023 la Sediul Administrației Parcului Natural Vânători-Neamț, strada Zimbrului nr.2, comuna VÂNĂTORI-NEAMȚ începând cu ora 10:00.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Detalii şi informaţii suplimentare se pot obține de la:

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ ȚINUTUL ZIMBRILOR – SOLICITANT – Strada Ștefan Cel Mare, Sat Lunca, Comuna Vânători-Neamț, Județul Neamț, email: [email protected], persoană de contact: COȘOFREȚ Elena – Manager Proiect

COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ – PARTENER 1 – Strada Ștefan Cel Mare, nr. 174, Sat Vânători- Neamț, Comuna Vânători Neamț, Jud. Neamț, email: [email protected], persoană de contact: VELTER ELENA – COORDONATOR PROIECT P1

ASOCIAŢIA „EDUCAȚIE ȘI VIITOR” – PARTENER 2 – B-dul. Gen. N. Dăscălescu, Nr. 15, Bl. T1, Sc. B, Piatra Neamț, Jud. Neamț, tel. 0233-274783, email:[email protected], persoană de contact: ȚUGUI ANA-DIANA – COORDONATOR PROIECT P2

Vezi mai multe știri pe Ziar Targu Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate