Societatea nu are vârstă, proiect finalizat cu succes de D.A.S. Târgu-Neamț

Direcția de Asistență Socială a orașului Târgu-Neamț, în calitate de beneficiar, a implementat în perioada 01.07.2019 – 18.11.2023 (suspendat între 16 aprilie 2020 – 31 august 2021) proiectul “Societatea nu are vârstă“ – POCU/436/4/4/127389, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea calității vieții si depășirea situației de vulnerabilitate pentru persoanele vârstnice aflate în situații de dependență și/sau cu risc de excluziune socială din orașul Târgu-Neamț, zonele limitrofe și comunitățile marginalizate din proximitate, prin furnizarea de servicii integrate, de îngrijire la domiciliu.

În cadrul proiectului, 162 de persoane au beneficiat de suportul unei echipe interdisciplinare de specialiști, alcătuită din consilier juridic, asistent social, psiholog, kinetoterapeut, îngrijitor la domiciliu, facilitator comunitar. S-au creat planuri individuale de îngrijire, reevaluate constant și actualizate în acord cu nevoile fiecărui membru al grupului- țintă. Totodată, membrii grupului-țintă au beneficiat de subvenții, de mici reparații si amenajări în locuințe, de servicii medicale și suportul unui muncitor necalificat pentru rezolvarea sarcinilor casnice principale. Ca urmare a sprijinului primit, cel puțin 92 de persoane depășesc situația de vulnerabilitate.

Rezultatele finale în urma implementării proiectului sunt:

  • 276 de persoane selectate în Grupul țintă al proiectului
  • 1 serviciu integrat funcțional de îngrijire la domiciliu acordat persoanelor vârstnice la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială
  • 10 ateliere de lucru desfășurate
  • 1 rețea de parteneri pentru susținerea serviciilor de îngrijire la domiciliu destinate persoanelor vârstnice
  • Peste 162 de persoane din grupurile vulnerabile, care au beneficiat de servicii integrate
  • Peste 92 de persoane din grupurile vulnerabile, care depășesc situația de vulnerabilitate ca urmare a sprijinului primit

Valoarea totală a proiectului este de: 2.773.604,35 lei

Valoarea cofinanțării UE este 2.357.563,74 lei.

Perioada de implementare este (01.07.2019 – 18.11.2023)

(suspendat între 16 aprilie 2020 – 31 august 2021)

Grupul țintă a beneficiat de servicii integrate constând în asistență socială, consiliere psihologică, consiliere juridică, kinetoterapie, îngrijire la domiciliu, facilitare socială și servicii medicale.

Pentru centrul înființat prin proiect s-a obținut licență de funcționare a serviciilor sociale, pentru o perioadă de 5 ani, emisă de Agenția Națională pentru Egalitate de șanse între femei și bărbați, el urmând să funcționeze și ulterior finalizării proiectului.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Date de contact:

Direcția de Asistență Socială a orașului Târgu-Neamț, strada Ștefan cel Mare, nr. 62, cod poștal 615200, România

Persoană de contact:

Emanuel Buduroi, manager proiect

tel: 0740 824 447

e-mail: [email protected]

Vezi mai multe știri pe Ziar Targu Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate