Strategie județeană pentru zece ani, în domeniul serviciilor sociale

Județul Neamț va avea o nouă Strategie de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2022 – 2031, prin care se conturează un sistem de servicii sociale unitar, coerent, care să contribuie la dezvoltarea de politici de incluziune socială și a sistemului de servicii sociale la nivel județean, capabile să asigure creșterea calității vieții tuturor categoriilor vulnerabile de beneficiari și incluziunea socială a acestora. Totodată, strategia continuă obiectivele, măsurile și acțiunile prevăzute în Strategia județeană de dezvoltare a serviciilor sociale pe perioada 2018-2022, ținând cont de evoluția sistemului de asistență socială și de nevoile identificate la nivelul județului Neamț, în contextul actual.

DGASPC Neamț va continua tranziția de la îngrijirea instituțională a copiilor la îngrijirea comunitară, prin crearea de alternative de tip familial – case de tip familial pentru copiii din instituții rezidențiale clasice, prin implementarea proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă și/ sau prin accesarea de finanțări nerambursabile sau din alte surse. De asemenea se va încuraja adopția ca măsură alternativă de protecție a copilului și se va dezvolta rețeaua de asistenți maternali profesioniști de la nivel județean.

Așa cum prevede și legislația în vigoare, scopul elaborării și implementării strategiei constă în mobilizarea resurselor necesare, responsabilizarea factorilor relevanți și asigurarea unui parteneriat eficient în vederea protecției și respectării drepturilor copilului, persoanelor și categoriilor de persoane adulte aflate în dificultate sau vulnerabilitate socială, precum și asigurarea de șanse egale pentru accesul la resursele societății.

Prin implementarea Strategiei se va asigura creșterea calității vieții copilului, a persoanei adulte cu dizabilități, a persoanelor adulte în dificultate și a persoanelor vârstnice, promovarea principiilor de coeziune și incluziune socială prin respectarea standardelor minime de reglementare prin acte normative, care să funcționeze într-un sistem competent, coerent și unitar.

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate