Un sistem serios de sănătate se face cu o administrație serioasă și competentă

Cei trei ani (2011-2014) în care spitalul din Bicaz a fost închis, au condus la degradarea severă a clădirilor acestuia, atât în interior, cât și în exterior. Redeschiderea spitalului în anul 2014, a fost o victorie uriașă pentru autoritățile locale, dar și o gură de aer pentru toți cetățenii din Bicaz și de pe Valea Muntelui care erau obligați să parcurgă km întregi ca să ajungă la o unitate spitalicească. Au fost necesare eforturi imense atât financiare, cât și umane, pentru a pune pe picioare acest așezământ, în care pacienții, dar și cadrele medicale să beneficieze de condiții excepționale.

Suntem la începutul anului 2023 și oricine poate vedea cu ochiul liber că eforturile Primăriei nu au fost în zadar, spitalul arată impecabil, iar serviciile medicale se desfășoară la un nivel înalt.

De asemenea, informăm că în incinta spitalului va funcționa și o unitate modulară recuperare, investiție realizată la nivelul standardelor internaționale de către Asociația ”Volunteer for life”.

Vă prezentăm mai jos date despre toate aceste proiecte realizate cu succes în micul orășel de la munte:

Finalizarea proiectului: „EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR SPITALULUI ORAȘENESC “SFÂNTUL IERARH NICOLAE” BICAZ, JUDEȚUL NEAMȚ”, cod SMIS 114044

U.A.T Orașul Bicaz anunță finalizarea proiectului „EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR SPITALULUI ORAȘENESC “SFÂNTUL IERARH NICOLAE” BICAZ, JUDEȚUL NEAMȚ”, cod SMIS 114044, finantat prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 3. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, 3.1 B Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.

Urmare a deciziei de închidere a Spitalului din Bicaz luate în anul 2011, clădirile acestuia au suferit degradări majore, întregul sistem de alimentare cu apă și cel de încălzire nemaifiind funcționale. În anul 2014, odată cu aprobarea redeschiderii Spitalului, s-au depus mari eforturi din partea administrației locale pentru a se putea desfașura actul medical în conditii normale de funcționare.

Astfel, implementarea acestui proiect a început în anul 2016, în 2017 a fost depusă Cererea de finanțare, iar în anul 2018, a fost semnat Contractul de finantare a proiectului  „EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR SPITALULUI ORAȘENESC “SFÂNTUL IERARH NICOLAE” BICAZ, JUDEȚUL NEAMȚ”, ordinul de începere a lucrărilor fiind emis în luna martie 2020.

Proiectul „EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR SPITALULUI ORAȘENESC “SFÂNTUL IERARH NICOLAE” BICAZ, JUDEȚUL NEAMȚ”, are o valoare totală de 17.197.424,59 lei, din care 12.431.846,16 lei valoare nerambursabilă.

Data începerii proiectului: 14.06.2018

Data finalizării proiectului: 28.02.2023

Lucrările au fost executate conform cerințelor proiectului tehnic și au fost finalizate în termen. Recepția lucrărilor a avut loc în data de 12.12.2022.

Obiectivul general al proiectului

Investiția a avut ca obiectiv principal și prioritar scăderea consumului anual de energie primară necesar pentru funcționarea clădirilor Spitalului Orășenesc Sf. Ierarh Nicolae, Bicaz.

Obiectivul general al proiectului a fost – Creșterea eficienței energetice pentru cladirile Spitalului Orasenesc Sf. Ierarh Nicolae Bicaz”. Acesta contribuie la atingerea Obiectivului specific al Prioritatii de Investitii „Creșterea eficienței energetice în clădirile publice îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari”.

Atingerea Obiectivului general al proiectului s-a realizat prin îndeplinirea indicatorilor de proiect care prevăd: scăderea consumului anual de energie primară, scăderea anuală a gazelor cu efect de seră și creșterea ponderii de energie primară din surse regenerabile.

Soluțiile tehnice implementate au contribit la scăderea consumului de energie și implicit, la scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin intervenția asupra pierderilor de energie.

Soluții tehnice implementate:

a) soluții tehnice care contribuie la scăderea consumului de energie și implicit, la scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin intervenția asupra pierderilor de energi și anume:

 • realizarea anvelopării clădirilor prin izolarea elementelor de construcție verticale opace – fațada ventilată, cu izolație de vată bazaltică în grosime de 15 cm, izolația termică a planșeelor peste ultimul nivel inclusiv a elementelor de șarpantă cu panouri de vată bazaltică cu grosime de 15 cm;
 • înlocuirea integrală a învelitorii celor două pavilioane;
 • realizarea unui sistem de ventilare cu recuperare de caldură;
 • modernizarea energetică a instalațiilor interioare;

b) soluții tehnice care presupun asigurarea unei parți din energia necesară clădirilor, din resurse regenerabile, care nu produc gaze cu efecte de seră:

 • instalarea unui număr de 360  panouri fotovoltaice care vor asigura o parte din energia electrică necesară funcționarii spitalului;
 • instalarea de pompe de caldură care vor asigura cea mai mare parte a energiei necesare pentru încălzire și pentru prepararea apei calde de consum;

În cadrul acestui proiect s-au mai realizat și urmatoarele lucrări:

 • Lucrări de consolidare a structurii de rezistență a clădirilor
 • Lucrări de dren perimetral pentru protecția clădirilor împotriva infiltrațiilor de apă;
 • Lucrari interioare de finisaje, montare tarchet;
 • Instalații sanitare înlocuite parțial;
 • Amenajarea Centralei termice;
 • Înlocuirea integrală a rețelei  electrice a celor două pavilioane;
 • Realizarea sistemului de „Apelare soră” și a sistemului de „Control acces”;
 • Realizare retea de climatizare compartiment chirurgie, prin intermediul a 4 stații de tratare a aerului;
 • Montare recuperatoare de caldura pentru fiecare salon/cabinet in parte – 113 bucăti;
 • Montare 15 stâlpi metalici dotați cu corpuri de iluminat tip LED, cu panouri fotovaltaice;

Rezultatele proiectului:

 1. R1 Clădiri publice reabilitate termic, cu o eficineță energetică crescută prin reducerea pierderilor de căldură și creșterea calității serviciilor medicale.
 2. R2 Scăderea anuală a emisiilor de gaze cu efect de sera generate de clădirile Spitalului Orașenesc Sf. Ierarh Nicolae Bicaz, cu aproximativ 62%  în cazul clădirii spitalului (Pavilion I) și cu aproximativ 64%  în cazul Pavilionului II (fosta Secție de Pediatrie).
 3. R3 Scăderea consumului anual de energie primară necesar pentru funcționarea clădirilor Spitalului Orașenesc Sf. Ierarh Nicolae Bicaz, cu aproximativ 78% în cazul clădirii spitalului (Pavilion I) si cu aproximativ 77% în cazul Pavilionului II.
 4. R4 Reducerea consumului anual de energie finală în clădirile publice (din surse regenerabile) care fac obiecul investiției în Pavilion I și Pavilionului II (fosta Secție de Pediatrie).

Impactul investiției la nivelul orașului Bicaz:

Prin implementarea proiectului s-au realizat lucrări de intervenții majore ce au făcut posibilă creșterea eficienței energetice, ducând la creșterea numărului de clădiri publice cu o clasificare mai bună a consumului de energie la nivelul orașului Bicaz, și implicit al județului Neamț.

A fost redus consumul de energie primară și emisiile CO2, asigurând o îmbunătățire a sănătății, confortului și siguranței bonlavilor și cadrelor medicale – beneficiari direcți ai investiției – peste 11.000 de pacienți/ an vor beneficia de condiții sporite din punct de vedere al confortului termic pe toată durata anului..

La opt ani de la redeschiderea spitalului, în sfârșit, se poate spune că acesta a fost redat oamenilor din Bicaz și celor de pe Valea Muntelui.

IMAGINI

SPITALUL ORĂȘENESC “SFÂNTUL IERARH NICOLAE” BICAZ, JUDEȚUL NEAMȚ’’

Sustenabililitate

Realizarea investiției a condus la sporirea siguranței și confortului pacienților precum și al cadrelor medicale care își desfășoară activitatea în cadrul Spitalului Orășenesc ”Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz, însă eforturile Unitații Administrativ Teritoriale Orașul Bicaz susținute de către comunitatea orașului nu se opresc aici. Pentru creșterea calității actului medical locuitorii orașului Bicaz și a celor din localitățile învecinate vor putea beneficia și de tratamente de recuperare medicală cu aparatură de înaltă performanță, urmare a investiției realizată la nivelul standardelor internaționale de către Asociația ”Volunteer for life”, constând în realizarea unui nou corp de clădire în suprafață de 334 mp, construită în incinta spitalului, investiție ce va fi donată orașului Bicaz. De asemenea, în programul de investiții pe anul 2023 al spitalui orășenesc sunt incluse dotări cu aparatură și echipamente medicale necesare desfășurării în cele mai bune condiții a actului medical.

IMAGINI – UNITATE MODULARĂ RECUPERARE

Prin realizarea acestor investiții Spitalul Orășenesc ”Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz va deveni un sistem integral de servicii medicale ce pot răspunde nevoilor cetățenilor, de la servicii de prevenție la tratamente specializate.

Vezi mai multe știri pe Ziar Bicaz

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate