Zona turistică din Vânători-Neamț, stațiune turistică de interes local, prin Hotărâre de Guvern

Prin Hotărâre de Guvern, miercuri, 28 decembrie, zona turistică a comunei Vânători-Neamț a obținut titlul de stațiune turistică de interes local.

Totodată, și orașul Bicaz din județul Neamț a obținut acest titlu.

Încă o veste bună, la final de an! România are 35 noi stațiuni turistice de interes local. Începând de acum, acestea se vor putea bucura de noi oportunități de dezvoltare, printre care menționez atragerea de investitori și finanțări, în scopul maximizării potențialului zonelor și, foarte important, o creștere a numărului de vizitatori. 

Mai mult decât atât, destinațiile cărora le-a fost acordat noul statut vor putea fi parte din reforma Organizațiilor de Management al Destinațiilor, având de acum posibilitatea, conform criteriilor mininale, să înființeze și să operaționalizeze o astfel de entitate la nivel local.

Felicitări tuturor!”, a declarat Constantin- Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului și Turismului.

Motivele acordării acestui statut pentru zona turistică a comunei Vânători- Neamț sunt reliefate în nota de fundamentare a hotărârii de guvern, astfel:

Comuna Vânători-Neamţ este situată în nordul județului Neamț. Din punct de vedere geografic se întinde pe ramificațiile estice ale Munților Stânișoarei, subdiviziunea Munții Neamțului, și peste nord-vestul Depresiunii Neamț.

Localitățile componente ale comunei sunt: satele Vânători-Neamț (centrul de comună), Lunca, Mânăstirea Neamţ și Nemţişor.

Comuna Vânători-Neamț se învecinează cu șapte unități administrativ-teritoriale (UAT): la nord (N) cu cel al comunelor Râșca și Boroaia din județul Suceava, la nord-est (NE) cu cel al comunei Brusturi, la est (E) cu orașul Târgu Neamț, la sud (S) cu cel al comunei Agapia , la sud-vest (SV) cu cel al comunei Crăcăoani și la vest (V) cu cel al comunei Pipirig (v.Harta administrativ teritorială județului Harghita).Centrul de comună este amplasat la 6,7 km faţă de orașul Târgu Neamț.

Accesul în comuna Vânători-Neamț se poate realiza rutier, prin intermediul DN15B (Cristești – Târgu Neamț – Vânători Neamț – Poiana Largului ) care străbate comuna pe direcția SE-NV.
DN15B – Cristești (IS) – Poiana Largului (NT) asigură legătura cu: E85/DN2 (Giurgiu-București – Bacău – Suceava – Siret) și DN 15 (Târgu Mureș – Turda – Bacău).

Teritoriul comunei Vânători-Neamț a fost locuit din cele mai vechi timpuri. Săpăturile arheologice efectuate la Slatina, Braniște, Izvoare, Nuci ca și unele descoperiri din ultimii ani au adus la lumină numeroase dovezi de locuire pe aceste meleaguri.

Existența așezărilor umane în zona Vânători Neamț este puternic influențată de întemeierea Cetații Neamțului, în prima parte a secolului al XIV-lea, urmată de construirea primelor așezăminte monahale: Mănăstirea Neamțului ridicată în perioada 1375- 1391 de către Petru Mușat, Mănăstirea Secu 1602, Mănăstirea Agapia 1644, Mănăstirea Sihăstria și Mănăstirea Văratec în secolul al XVIII.

Valoarea patrimoniului turistic existent la nivelul comunei Vânători-Neamț este reprezentată de aprecierile următoarelor organisme și asociații de specialitate atât naționale cât și internaționale UNESCO World Heritage List – Mănăstirea Neamț a fost inclusă din 1991 în „tentative list” a UNESCO.

EDEN – Destinations of Excellence – Lansat în 2008 de Comisia Europeană, proiectul Destinații de excelență EDEN dorește să consolideze o colecție de destinații turistice europene durabile. Prin premiile obținute Parcul Natural Vânători Neamț se bucură de o creștere importantă a vizibilității.

Sustainable Destinations Top 100 – „Green Destinations”. Ținutul Zimbrului este singura destinație din România prezentă de 4 ani la rând în clasamentul celor mai durabile 100 destinații din lume (Sustainable Destinations top 100).

Tezaurul Uman Viu – Ministerul Culturii, conferă titlul de Tezaur Uman Viu acelor persoane cu calități patrimoniale, care pot face dovada caracterului excepțional al performării, sunt capabile să transmită un anumit element de patrimoniu imaterial, în forma și cu mijloacele tradiționale nealterate, către comunitate. Domnul Vasile Găman, cetățean de onoare al comunei Vânători-Neamț.

Ecodestinații – „Ținutul Zimbrului” – Parcul Natural Vânători Neamț destinație ecoturistică atestată de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului începând cu anul 2016.

UAT Vânători-Neamț se află la limita dintre zona muntoasă și cea a dealurilor subcarpatice.

Parcul Natural Vânători-Neamţ – arie protejată constituită în anul 1999, cu statut de parc natural, destinată protejării moştenirii naturale, spirituale şi culturale a zonei, gospodăririi durabile a pădurilor, conservării peisajului şi tradiţiilor locale, reintroducerii zimbrului în arealul său natural şi încurajării turismului bazat pe aceste valori.

Rezervația de stejar Dumbrava este localizată între Valea râului Neamț si a pârâului Nemțișor. Este situată la o altitudine cuprinsă între 445 si 470 m și are o suprafață de 56,6 ha.

Resurse turistice antropice:

Pe teritoriul comunei Vânători-Neamț se află 52 monumente istorice încadrate în Lista Monumentelor Istorice.

Situl arheologic de la Poiana Slatina, Necropola tumulară Brăniște, Necropola tumulară Gura Secului, Complexul Eneolitic de la Izvoare.

Mănăstirea Neamț – cunoscută în lume ca una dintre cele mai remarcabile opere de arhitectură feudală românească. Prima atestare documentară a mănăstirii datează de la 1407, însă activitatea monahală datează din secolul al XII-lea.

Schitul Icoana Nouă, Schitul Brăniște, Schitul Icoana Veche, Schitul Vovidenia, Schitul Pocrov, Schitul Cărbuna.

Mănăstirea Secu – construită în anul 1602 de către vornicul Nestor Ureche tatăl cronicarului Grigore Ureche. Cea mai de preț icoană a Mănăstirii Secu este Icoana Maicii Domnului din biserica mare, icoană care a fost oferită în anul 1647 de către domnitorul Vasile Lupu.

Mănăstirea Sihăstria – construită în anul 1655 de către sihastrul Atanasie ca schit al Mănăstirii Secu.

Mănăstirea de Maici Dobru este cea mai veche din regiune care respectă vechiul calendar ortodox.

Muzeul mănăstiresc al mănăstirii Neamț – Tezaurul mănăstirii cuprinde obiecte de cult din metal pretios, broderii, țesături și sculpturi în lemn care au fost confecționate în mănăstire sau au fost dăruite de voievozi și alți binefăcători de-a lungul vremii.

Muzeul memorial Mihail Sadoveanu – Lângă schitul Vovidenia se află o fostă reşedinţă vlădicească construită în anul 1937 de Mitropolitul Bucovinei, Visarion Puiu originar din orașul Paşcani. După exilul Mitropolitului în anul 1944, Mitropolia Moldovei cedează casa cu drept de folosință pe viață scriitorului Mihail Sadoveanu pentru creaţie şi odihnă. După anul 1947, Sadoveanu îşi va lega lega restul vieţii sale de acest loc pe care l-a numit „poiana liniştii”.

Muzeul sătesc din localitatea Vânători Neamț.

Colecţia de istorie, etnografie şi artă populară „Vasile Găman” – Casa muzeu Vasile Găman (sculptor popular) din satul Lunca, comuna Vânători Neamț, cuprinde exponate numeroase: picturi în lemn, manuscrise vechi, unelte pentru agricultură, pentru ocupaţii casnice, costume populare, exponate din ceramică, monede.

Evenimente culturale:
Hramurile bisericilor – adună participanți din întreaga țară, transformând complet comuna pe perioadele de desfășurare.
Hramul Mănăstirii Neamț „Înălțarea Domnului“ – luna aprilie / mai
Hramul Mănăstirii Secu „ Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul “ – 29 august
Hramul Mănăstirii Sihăstria „ Nașterea Maicii Domnului “ – 8 septembrie
15-18 august – Zilele Comunei Vânători „Joc și voie bună în Ținutul Zimbrului”;
29 august / 08 noiemebrie – Târgul micilor meșteșugari din Ținutul Zimbrului;
05 noiembrie – Sadoveniana;
30 noiembrie – Școala mea păstrătoare de tradiții – Noaptea Sf. Andrei;
decembrie – Festivalul Datini și Obiceiuri în Comuna Vânători-Neamț

Promovarea comunei se realizează prin intermediul site-ului: https://www.vinatorineamt.ro/ care oferă informații despre resursele naturale și antropice ale zonei, dar și despre locurile de agrement din localitate, precum și evenimente, programe turistice.

Documentația transmisă de Consiliul Local al Comunei Vânători-Neamț este în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice, cu completările și modificările ulterioare și a fost aprobată prin Hotărârea Consilului Local al Comunei Vânători-Neamț, județul Neamț, nr. 72 din 15.12.2021, modificată și completată prin Hotărârea Consilului Local nr.51 din 28.09.2022 .

Zona turistică a Comunei Vânători-Neamț îndeplinește criteriile minime obligatorii pentru atestarea stațiunilor turistice de interes local și întrunește un punctaj de 140 puncte la criteriile suplimentare, față de de minimul de 90 de puncte necesare pentru atestarea ca stațiune turistică de interes local.


Până la acest moment, în România sunt atestate 54 de stațiuni turistice de interes național și 147 de interes local.

*Lista noilor stațiuni turistice poate fi consultată aici: https://bit.ly/3jsvm4F

Vezi mai multe știri pe Ziar Targu Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate