Decizii importante în comuna Brusturi: Înființarea unui centru de colectare și aprobarea documentației cadastrale pentru Căminul Cultural

La ultima ședință a Consiliului Local din comuna Brusturi, s-au luat decizii cruciale pentru dezvoltarea durabilă și îmbunătățirea infrastructurii comunității.

Principala hotărâre adoptată a fost privind înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar, care a primit susținerea unanimă a consilierilor. Acest centru de colectare va fi o inițiativă esențială pentru promovarea colectării selective a deșeurilor și protecția mediului în comuna Brusturi. Prin implicarea activă a cetățenilor și participarea lor voluntară la colectarea selectivă, comunitatea își propune să reducă cantitatea de deșeuri generate și să încurajeze reciclarea și reutilizarea.

Proiectul pentru înființarea centrului de colectare a fost inclus în apelul de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A, sub-investiția 11.A. Datorită aprobării documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, comuna Brusturi a obținut finanțarea necesară implementării acestui proiect din fondurile PNRR. Aceasta marchează un pas semnificativ în direcția îmbunătățirii calității mediului înconjurător și a sensibilizării comunității în ceea ce privește importanța protejării naturii.

În cadrul aceleiași ședințe, a fost aprobată o altă hotărâre referitoare la documentația cadastrala de apartamentare pentru imobilul Cămin Cultural, situat în satul Brusturi, pe strada Principala nr. 78, cu numărul cadastral 51816-C1. Aprobarea documentației cadastrale vine ca rezultat al eforturilor autorităților locale de a gestiona eficient proprietățile și resursele comunității. Această hotărâre facilitează administrarea corectă și transparentă a imobilului, deschizând noi oportunități pentru valorificarea spațiului cultural în beneficiul locuitorilor.

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate