FOTO/ Cadre didactice de la Școala Gimnazială DRĂGĂNEȘTI, experiență de formare europeană

Erasmus Plus (sau Erasmus+) este un program al Uniunii Europene în domeniul educației, formării profesionale, tineretului și sportului. Programul pentru perioada 2021-2027 pune un accent puternic pe incluziunea socială, pe tranziția verde și pe cea digitală, dar mai ales pe promovarea participării tinerilor la viața democratică, sprijinind prioritățile și activitățile definite în contextul Spațiului european al educației, în Planul de acțiune pentru educația digitală și în Agenda pentru competențe în Europa. 

În perioada septembrie 2020 – august 2022, Școala Gimnazială Drăgănești a participat, prin intermediul a șapte cadre didactice, la proiectul 2020-1-RO01-KA101-078504, care a avut următoarele obiective: îmbunătățirea relațiilor de comunicare și cooperare cu părinții; utilizarea TIC în procesul educațional; înființarea unei echipe de internaționalizare; plusvaloarea dobândită de fiecare cadru didactic prin experiența inedită la care a participat și prin ceea ce a experimentat, alături de bogăția culturală de care s-a bucurat.

CURSURILE DE FORMARE:

  1. Parents&Teachers – comunicarea dintre școală și părinți.

Cadrele didactice participante – Stafie Alina-Elena și Samson Radu Felicia – și-au îmbunătățit abilitățile de comunicare și cooperare și au dobândit competențele necesare gestionării unei mai bune relații cu părinții. În urma cursului la care au participat și care s-a desfășurat în Malaga – Spania, și-au dezvoltat tehnici de comunicare non-violentă, au învățat să empatizeze cu interlocutorul și să aplice metode corecte de comunicare, în funcție de situația întâlnită. Cursul a fost organizat de iDevelop Teacher Training pe o durată de 5 zile.

2. ICT in Education – utilizarea TIC în procesul educațional

Cadrele didactice care au participat la acest curs – Țugui Cristina, Pop Mirela și Butnaru Neculai – și-au îmbunătățit cunoștințele TIC și au dobândit competențele necesare implementării, în procesul de predare-învățare, a unor metode și instrumente inovative care sporesc gradul de atractivitate a materiei școlare: tehnica flipped classroom, utilizarea unor platforme Kahoot, Babadum, ISL Collective, Lyrics Training.

3. Let’s make our school more international: European Project Planning, Design, Management and Funding under Erasmus+internaționalizare

Cursul, organizat de Cervantes Training, Madrid, Spania, s-a adresat cadrelor didactice care au dorit să dobândească abilitățile pentru accesarea și gestionarea cu succes a fondurilor europene în domeniul culturii, educației și formării.

Cei doi profesori care au participat la acest curs – Pavăl Mihaela și Sandu Marius –Emanuel – au dobândit, pe parcursul a șapte zile, cunoștințe specifice, abilități și instrumente necesare pentru a concepe propuneri de proiecte eficiente care să le permită să gestioneze un proiect european. De asemenea, formatorii au sprijinit participanții spre crearea condițiilor, în cadrul grupului, de a înființa rețele europene de parteneriat.

Activitățile de mobilitate au avut impact asupra tuturor părților implicate în mod direct sau indirect, prin îmbunătățirea procesului de comunicare dintre școală și părinți, prin atractivitatea procesului educațional datorită inserției instrumentelor și metodelor digitale în procesul de predare-învățare, precum și prin contribuția cadrelor didactice la atingerea obiectivelor din Planul de Dezvoltare European a Școlii.

                                                                                                Prof. Țugui Cristina

                                                                                                Prof. Pavăl Mihaela

Vezi mai multe știri pe Ziar Targu Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate